Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích), ve znění vyhlášky č. 479/2012 Sb.

430/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

430

VYHLÁŠKA

ze dne 14. xxxxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 387/2010 Xx., x xxxxxxxxx vojenského xxxxx x xxxxxxxxx rozlišovacího xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozeznávacím znakem, xxxxxxxxx vojenského stejnokroje x xxxxxxxxxx odznaků x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxx národním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx státním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx (o xxxxxxxxxx znacích x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 479/2012 Xx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 odst. 6 zákona č. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 147/2010 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 387/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaku, xxxxxxx xxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zobrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a vojenských xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx symbolem anebo xxxxxx Xxxxxx stráže (x vojenských xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx č. 479/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 2 xxx:

"(3) Xxxxxxxx materiál xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxxxxxx rozeznávacím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx personálu xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx z 12. xxxxx 1949 x xxxxxxx obětí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx X), xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 168/1991 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx osudu xxxxxxxx x nemocných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxx 12. srpna 1949 (xxxxxxxx č. 65/1954 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 12. xxxxx 1949 xx xxxxxxx xxxxx xxxxx).".

2. X §3 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx záchranných xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

3. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx operací a xxxxxx Vojenského xxxxxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu písmene x) doplňují xxxxx "x určené xxxxxx Xxxxxxxxxx zpravodajství".

5. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxx", xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x" x xxxxx "x xxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

6. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxxxxx" vkládají slova ", červené, xxxx, xxxxx".

7. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx vojenské xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx školy".

8. X §3 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx vojáky Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx střední xxxxx x xxxxxxx vzdělání xxx xxxxxxx xxxx".

9. X §3 odst. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx služby x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx,".

10. V §3 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx průzkumných xxxxxx x xxxxxxxx, útvarů x jednotek xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx kybernetických xxx x informačních xxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxx zpravodajství,".

11. V §3 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx pozemních xxx, Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx".

12. X §3 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx slova ", xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxx".

13. X §3 odst. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xx xxxxx pro xxxxxx Xxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx kanceláře prezidenta xxxxxxxxx,".

14. X §3 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"i) xxxxx je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x Xxxxxx xxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx.".

&xxxx;15. Xxxxxx §8b xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx doprovodné a xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx Hradní stráže".

16. X §8x odst. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx služby".

17. X §9 xx xxxxxx nový xxxxxxxx 1, který xxx:

"(1) Xx xxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxxx x hodnosti

a) xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx bílý hodnostní xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pásky,

c) xxxxxxxxx xxxx umístěny xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bílé hodnostní xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx umístěna xxxxx xxxx xxxxxxxxx pěticípá xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 6.

18. X §10 xx xxxxxx nový xxxxxxxx 1, který xxx:

"(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx

x) xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx hodnostní xxxxx,

x) nadrotmistr xxxx xxxxxxxx xxx bílé xxxxxxxxx xxxxx,

x) praporčík xxxx xxxxxxxx tři xxxx hodnostní xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx umístěny xxxxx xxxx hodnostní xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx stříbřitá pěticípá xxxxxx a stříbřitá xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxx jako odstavce 2 xx 6.

19. Xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxx.

20. Xxxxxxx x. 3 xxx:

"Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, reprezentačních, xxxxxxxxxx x polních xxxxxxxxxx stejnokrojů

".

21. Příloha x. 9 xxx:

"Xxxxxxx x. 9 k xxxxxxxx č. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje

".

 22. Xxxxxxx x. 10 xxx:

"Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označení Xxxxxxxx xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stejnokroje

".

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a žáky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 387/2010 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx nejdéle xx 30. xxxxxx 2023.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2023.
 

Ministryně xxxxxx:

Xxx. Černochová x. x.

Informace

Právní předpis x. 430/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.