Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.12.2022 do 25.01.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů

393/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády č. 323/2022 Sb. Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády č. 329/2022 Sb. Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

393

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 7. xxxxxxxx 2022,

kterým xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 301/2022 Xx., x povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Policie České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx znovuzavedením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 x 2 zákona x. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, x podle xxxxxx x. 219/1999 Xx., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx v činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x souvislosti x dočasným znovuzavedením xxxxxxx vnitřních xxxxxx

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 301/2022 Sb., x povolání xxxxxx x činné xxxxxx x příslušníků Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx nařízení xxxxx x. 323/2022 Sb. x nařízení xxxxx x. 329/2022 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx "60" xxxxxxxxx xxxxxx "30".

2. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "12. xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "26. xxxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 323/2022 Xx.

Xx. II

V xx. XX xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 323/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády x. 301/2022 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx službě x xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 329/2022 Xx., xx xxxxx "12. xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "26. xxxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx x. 329/2022 Xx.

Xx. XXX

X čl. XXX odst. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 329/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 301/2022 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dočasným xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 323/2022 Sb., xx xxxxx "12. xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "26. xxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12. xxxxxxxx 2022.

(2) Xxxx xxxxxxxx pozbývá platnosti xxxxxxxxx xxx 25. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Ph.D., XX.X., x. x.
&xxxx;

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Bc. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 393/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 9.12.2022 xxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím xxx 25.1.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.