Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována

352/2022 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Zákaz očkování proti infekční rinotracheitidě skotu (IBR, IBR/IPV) §2

Zrušovací ustanovení §3

Účinnost §4

INFORMACE

352

VYHLÁŠKA

ze xxx 22. xxxxxxxxx 2022

o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, proti kterým xxxxx xxx zvířata xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §78 zákona x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 308/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 359/2012 Sb., xxxxxx č. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 139/2014 Sb., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 264/2014 Xx., xxxxxx x. 302/2017 Xx., xxxxxx x. 368/2019 Xx. x xxxxxx č. 246/2022 Sb., x xxxxxxxxx §10 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx v návaznosti xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xx člověka, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Zákaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX, IBR/IPV)

Zvířata xxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx rinotracheitidě skotu (XXX, XXX/XXX), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxx XX xxxxxxxx 2 xxxxxx 2 xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/689.

§3

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 202/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

§4

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Nekula x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 352/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/689 ze xxx 17. prosince 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx xxx x pravidla xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x status xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx některé nákazy xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.