Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.11.2022.


Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

REG 22157001
 

Sdělení Ministerstva vnitra

INFORMACE

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x opravě xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx č. 123/2022 Sb., x xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx elektrických xxxxxxxx xxx hornické xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
&xxxx;

1. X části xxxxx §6 odstavec 1 xxxxxxx xxx:

"(1) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx, xxxxx xxxx elektrotechnikem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx technikem xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx na vyhrazených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx blízkosti,

c) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vyhrazeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx pomoci xxx xxxxx xxxxxxxxxxx proudem

s xxxxxxx na charakter x rozsah práce xx vyhrazených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx."

2. X xxxxx xxxxx §7 odstavec 1 xxxxxxx xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx osoba xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx kvalifikací xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7,

která xx xxxxxxxxxxx praxi xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx xx proškolení xxxxxxxx xxx ověření xxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "přezkoušení"), xxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě 3 xxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx."
&xxxx;

Xxxxxxx

Informace

Právní předpis REG 22157001 xxxxx účinnosti xxxx 18.11.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.