Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.11.2022.


Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

344/2022 Sb.
 

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

344

XXXXX

xx dne 18. xxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 57/2022 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 2022
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

Čl. X

Xxxxx č. 57/2022 Sb., x xxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx na xxx 2022, xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx číslo "1 613 241 111 917" xxxxxxxxx xxxxxx "1 678 250 297 232", xxxxx "1 893 241 111 917" se xxxxxxxxx číslem "2 053 250 297 232", xxxxx "280 000 000 000" xx nahrazuje číslem "375 000 000 000" a xxxxx "262 681 987 238" xx xxxxxxxxx xxxxxx "357 681 987 238".

2. X §1 xxxx. 6 xx číslo "192 932 991 277" xxxxxxxxx xxxxxx "193 802 991 277".

3. Xxxxxxx x. 1 xx 3 xxxxx:

"Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 57/2022 Xx.

XXXXXX BILANCE XXXXXX X XXXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXX

Xxxxxxxx

x Kč

Příjmy státního xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x toho: xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

  • xxxxx
  • xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
  • xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

1 678 250 297 232

2 053 250 297 232

1 743 662 300

10 243 159 300

1 236 449 400

Xxxxxxx

- 375 000 000 000

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx dluhu

Změna xxxxx na účtech xxxxxxxx finančních aktiv

357 681 987 238

17 318 012 762

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 57/2022 Xx.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX ROZPOČTU PODLE XXXXXXX

x Xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxx *)

xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti

z xxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

x toho

z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx **)

301

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

836 855

776 855

302

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

0

0

0

15 600 000

0

303

Senát Xxxxxxxxxx

0

0

0

2 900 000

0

304

Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

11 801 242

6 197 877

305

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

250 000 000

0

306

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

727 000 000

0

0

372 792 700

322 792 700

307

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

100 000

5 216 479 709

4 666 499 420

1 032 549 856

710 740 856

308

Národní xxxxxxxxxxxx xxxx

300 000

0

0

550 000

0

309

Kancelář xxxxxxxxx ochránce xxxx

0

0

0

8 073 485

325 125

312

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

50 300 000

798 137 093

713 988 453

5 648 326 595

130 352 488

313

Ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

755 000 000

618 314 540 840

553 124 828 866

7 161 804 404

6 361 804 404

314

Ministerstvo xxxxxx

20 000 000

9 638 398 734

8 622 259 513

6 927 484 218

6 320 072 531

315

Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí

111 997 582

0

0

38 582 412 267

18 662 412 267

317

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

1 700 000

0

0

26 359 622 058

26 283 496 782

321

Grantová xxxxxxxx Xxxxx republiky

0

0

0

0

0

322

Ministerstvo xxxxxxxx a obchodu

171 332 333

0

0

31 131 971 744

27 711 971 744

327

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

185 000 000

0

0

48 570 701 913

48 531 801 913

328

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

30 000 000

0

0

1 546 080 000

0

329

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

12 000 000

0

0

43 395 150 412

36 772 850 412

333

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx

700 000

0

0

12 936 018 836

12 805 820 470

334

Ministerstvo kultury

40 000

0

0

1 535 015 130

1 266 904 704

335

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

30 000 000

0

0

7 920 800 000

6 861 929 400

336

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 004 420 000

1 396 363 426

1 240 220 551

1 489 640 111

224 766 238

343

Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

0

0

0

1 000 000

0

344

Xxxx průmyslového xxxxxxxxxxx

80 000 000

0

0

161 670 000

5 670 000

345

Český xxxxxxxxxxx xxxx

0

0

0

99 959 563

98 959 563

346

Xxxxx xxxx zeměměřický a xxxxxxxxxxx

1 200 000 000

0

0

344 872 297

64 872 297

348

Český xxxxxx xxxx

260 150 000

0

0

2 216 000

0

349

Energetický regulační xxxx

303 017 900

0

0

20 000 000

0

353

Xxxx pro xxxxxxx hospodářské soutěže

3 800 000

0

0

5 000 000

0

355

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

0

0

358

Xxxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

359

Xxxx Xxxxxxx rozpočtové rady

0

0

0

0

0

361

Akademie xxx České xxxxxxxxx

0

0

0

0

0

362

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

0

0

0

0

363

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

371

Xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx x politických xxxxx

0

0

0

0

0

372

Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání

4 000 000

0

0

1 500 000

0

373

Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

0

0

0

0

0

374

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv

0

0

0

45 000 000

0

375

Xxxxxx úřad xxx xxxxxxxx bezpečnost

234 961 000

0

0

400 000

0

376

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

0

71 599 998

64 304 633

210 000

0

377

Technologická agentura Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

667 972 614

658 472 651

378

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

0

0

400 000

0

381

Xxxxxxxx kontrolní úřad

0

0

0

625 517

0

396

Xxxxxx dluh

0

0

0

0

0

397

Operace státních xxxxxxxxxx aktiv

1 650 000 000

0

0

771 500 000

0

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

768 350 180 000

0

0

30 606 320 800

0

CELKEM

775 185 998 815

635 435 519 800

568 432 101 436

267 628 778 617

193 802 991 277

XXXXXX XXXXXX (xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery celkem)

1 678 250 297 232

*) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti;

v xxxxxxxx 397 Xxxxxxx xxxxxxxx finančních aktiv xxxxxxxx příjmy xx xxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na jaderný xxxx

**) zahrnuje xxx xxxxxxxxxx poskytnuté x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, tak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 57/2022 Xx.

XXXXXXX PŘEHLED XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX KAPITOL

v Xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx celkem

301

Kancelář xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

368 387 465

302

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu

1 462 806 752

303

Senát Xxxxxxxxxx

636 240 531

304

Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1 544 645 653

305

Bezpečnostní informační xxxxxx

2 120 190 270

306

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

8 751 068 101

307

Ministerstvo xxxxxx

89 144 944 795

308

Xxxxxxx bezpečnostní xxxx

291 496 642

309

Xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx práv

158 318 334

312

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

23 624 404 706

313

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí

791 099 648 357

314

Ministerstvo xxxxxx

95 651 367 361

315

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

23 002 917 960

317

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

31 326 464 059

321

Grantová xxxxxxxx České republiky

4 669 819 125

322

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

93 334 498 292

327

Ministerstvo xxxxxxx

114 726 660 340

328

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad

730 764 017

329

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

59 689 515 450

333

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

251 937 602 949

334

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

16 417 349 618

335

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

20 652 805 178

336

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

31 981 727 701

343

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

160 431 506

344

Xxxx průmyslového xxxxxxxxxxx

203 310 666

345

Xxxxx statistický xxxx

1 248 881 377

346

Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

3 676 053 492

348

Český xxxxxx xxxx

168 367 979

349

Energetický xxxxxxxxx xxxx

287 169 827

353

Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

245 063 537

355

Xxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx

185 660 709

358

Xxxxxxx soud

230 827 184

359

Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

23 775 531

361

Akademie xxx Xxxxx xxxxxxxxx

7 081 401 581

362

Xxxxxxx xxxxxxxxx agentura

5 044 366 271

363

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0

371

Xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx x politických xxxxx

31 525 193

372

Rada xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání

66 475 410

373

Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře

22 048 101

374

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv

2 537 924 271

375

Xxxxxx úřad xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

458 870 085

376

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

473 466 158

377

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx

5 664 987 717

378

Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

529 141 429

381

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

787 908 272

396

Xxxxxx xxxx

53 966 880 286

397

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 155 000 000

398

Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx

287 677116 994

XXXXXX

2 053 250 297 232

".

4. V xxxxxxx x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 301 Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx kapitoly 301 Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

  &xxxx; &xxxx; &xxxx;   

Příjmy xxxxxx

836 855

Xxxxxx celkem

368 387 465

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

836 855

x tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

776 855

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

60 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

134 066 880

Xxxxxxx výdaje na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxx

219 428 730

Celkové xxxxxx xx lesní xxxxxxxxxxxx

14 891 855

Výdaje spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

75 086 215

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

24 151 389

Základní příděl xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

1 376 784

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

68 839 194

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx zákona x státní xxxxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu celkem

0

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Xx.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

776 855

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

776 855

Výdaje xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX celkem

23 178 458

1)&xxxx;xxx příjmů z xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx pojistné xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x xxxxxxxx XX a x prostředků finančních xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 odst. 1 zákona x. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x veřejných prostředků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx xx výzkum, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů".

5. X xxxxxxx x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 304 Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" zní:

"Ukazatele xxxxxxxx 304 Úřad xxxxx Xxxxx republiky

v Xx

Xxxxxxxx ukazatele

         

Příjmy xxxxxx

11 801 242

Xxxxxx celkem

1 544 645 653

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

11 801 242

x xxx: příjmy x rozpočtu Evropské xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 197 877

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4 103 365

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 500 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úkolů Xxxxx xxxxx XX

1 544 645 653

v xxx: výdaje vlastního Xxxxx vlády ČR

628 382 761

výdaje xxxxxxx x činností poradních xxxxxx xxxxx

382 316 085

xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

533 946 807

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

413 949 852

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

136 938 110

Xxxxxxxx xxxxxx fondu kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

6 618 310

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

129 233 304

Xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx o státní xxxxxx

206 460 087

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

67 946 412

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

67 946 412

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

67 946 412

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

245 882 256

Podpora xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxxxxx

31 125 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 240/2000 Xx.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

8 921 785

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 723 908

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

6 197 877

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

4 827 488

x xxx: ze xxxxxxxx rozpočtu

724 123

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4 103 365

Výdaje vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

5 260 000

1) bez xxxxxx z povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) výdaje na xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. V xxxxxxx x. 4 část "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 306 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 306 Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

1 099 792 700

Xxxxxx xxxxxx

8 751 068 101

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

727 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

372 792 700

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

322 792 700

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

50 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí

8 751 068 101

x xxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

65 000 000

xxxxxxxxxxx xxxxx

420 000 000

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a peněžní xxxx xxxxxxxx institucím xx zahraničí

1 514 816 458

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

36 000 000

xxxxxxxxxx xx sílání xxxxxxxx

28 500 000

xxxxxxxx xxxxxxxx

20 300 000

bezpečnostní x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pasech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

58 883 000

xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vládních xxxxxxxxxx a do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x tranzitních xxxx migrace x Xxxxxx

90 000 000

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

90 000 000

xxxxxx xxxxxxx x výkonem předsednictví XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

303 681 720

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úkolů Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx

6 123 886 923

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

1 049 873 636

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

354 857 288

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

20 830 438

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

93 081 859

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech dle xxxxxx x státní xxxxxx

948 440 019

Xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx programů spolufinancovaných x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

34632400

xxxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

34 632 400

x tom: institucionální xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

34 632 400

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

34 632 400

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

499 382 400

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx.

50 800 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

325 870 700

xxxx: ze státního xxxxxxxx

3 078 000

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

322 792 700

Xxxxxx vedené x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SM XX xxxxxx

852 540 700

1)&xxxx;xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů".

7. X xxxxxxx x. 4 xxxx "Ukazatele xxxxxxxx 312 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 312 Xxxxxxxxxxxx financí

v Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

6 496 763 688

Xxxxxx celkem

23 624 404 706

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

50 300 000

Xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

798 137 093

x xxx: pojistné xx xxxxxxxxx pojištění

713 988 453

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

84 148 640

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

5 648 326 595

v tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

130 352 488

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

13 993 857

ostatní xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5 503 980 250

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxx

12 745 758 888

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ústředního xxxxxx

2 092 669 833

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxx xxxxx správy

7 093 777 714

xxxx: xxxxxxxx xxxxx

859 697 748

xxxxxx na činnost xxxxx xxxxxx

6 234 079 966

Správa majetku xxxxx a právní xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových

1 548 839 679

Výdaje na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

53 890 873

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

70 512 479

Výdaje xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČRv Xxxx Xxxxxxxx xxxx

18 955 240

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

12 420 486 230

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

4 161 442 563

Základní xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

245 454 126

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 613 113 813

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx poměru

2 498 959 587

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

8 150 358 274

Platy zaměstnanců x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

102 927 600

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

0

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 240/2000 Xx.

450 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx společné zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

158 409 352

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

28 056 864

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

130 352 488

Výdaje xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

48 851 105

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

34 857 248

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

13 993 857

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

1 038 693 434

1) bez xxxxxx x povinného pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx“.

8. X xxxxxxx x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx kapitoly 313 Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 313 Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

626 231 345 244

Xxxxxx xxxxxx

791 099 648 357

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

755 000 000

Příjmy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

618 314 540 840

x xxx: pojistné xx xxxxxxxxx pojištění

553 124 828 866

pojistné xx nemocenské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

65 189 711 974

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

7 161 804 404

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 361 804 404

příjmy x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

800 000 000

Specifické ukazatele - xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

556 371 358 755

Xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

68 074 396 710

Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx

49 700 000 000

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

7 695 774 982

Xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 720 000 000

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dítě

181 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 500 000

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

9 956 335 237

Příspěvek xx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx službách

36 515 482 820

Aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 296 221 191

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x. 118/2000 Xx.

200 000 000

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákonů

320 000 000

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

9 980 000 000

Ostatní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

17 002 861 561

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

28 737 457 901

Transfery na xxxxxxx reprodukce majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

1 344 000 000

Výdaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Radě Xxxxxxxx xxxx

3 259 200

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

9 218 429 403

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

4 225 827 698

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

183 040 525

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

976 055 382

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

8 175 970 737

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

95 000 000

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

95 000 000

x xxx: institucionální podpora xxxxxx&xxxx;4)

95 000 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx podpora xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora výzkumných xxxxxxxxxx&xxxx;5)

94 700 000

Zahraniční xxxxxxxxx spolupráce

0

Program xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Xx.

600 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

7 371 829 088

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 010 024 684

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

6 361 804 404

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

628 894 659

1)&xxxx;xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x rozpočtu XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx xx výzkum, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

6)&xxxx;xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 190 000 000 Kč x x xxxxxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx výši 200 000 000 Xx".

9. X příloze x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 314 Xxxxxxxxxxxx vnitra" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 314 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

         

Příjmy xxxxxx

16 585 882 952

Xxxxxx celkem

95 651 367 361

Specifické ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

20 000 000

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

9 638 398 734

x tom: pojistné xx důchodové pojištění

8 622 259 513

pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

1 016 139 221

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

6 927 484 218

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

6 320 072 531

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

22 911 687

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

584 500 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx XX

4 956 590 6327

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XX

13 813 561 103

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx

16 518 398 053

Výdaje xx sportovní reprezentaci

283 371 835

Dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

7 584 283 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

7 321 485 203

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxx Xxxxxxxx unie

564 361 840

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

38 472 318 534

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

12 774 548 379

Xxxxxxxx příděl fondu xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx

760 872 915

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

4 907 508 918

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ozbrojených xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

31 423 919 180

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx službě

1 712 217 365

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx programů spolufinancovaných x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

652 501 120

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

652 501 120

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

102 280 341

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

550 220 779

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx podpora xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx&xxxx;5)

550 220 779

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;5)

0 |

Institucionální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

95 280 341

Institucionální xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky ve xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

0

Program xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx kriminality

60 160 000

Xxxxxxx xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx.

235 000

Xxxxxx spolufinancované zcela xxxx částečně z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

6 783 643 313

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

463 570 782

podíl rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

6 320 072 531

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

31 825 637

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

8 913 950

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

22 911 687

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

10 316 513 184

1)&xxxx;xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) z xxxxxxxx EU x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) výdaje xx výzkum, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

10. X xxxxxxx x. 4 xxxx "Ukazatele xxxxxxxx 315 Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 315 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

38 694 409 849

Xxxxxx xxxxxx

23 002 917 960

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

111 997 582

Nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

38 582 412 267

v xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

18 662 412 267

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

19 920 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x krajiny

1 936 440 000

Technická xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3 431 000 000

Xxxxxxx klimatu x xxxxxxx

3 831 573 870

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX

9 664 026 130

Xxxxxxx činnosti x xxxxxxxx prostředí

4 139 877 960

x xxx: xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Evropské xxxx

11 081 280

ostatní xxxxxxxx

4 128 796 680

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx provedenou práci

968 475 995

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

316 734 520

Xxxxxxxx příděl fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

18 503 322

Platy xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

144 555 965

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

780 609 889

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

296 154 363

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

296 154 363

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

296 154 363

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

295 741 363

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx.

3 000 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

18 781 912 742

x tom: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

119 500 475

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

18 662 412 267

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů celkem

0

v xxx: ze státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

7 422 718 447

1)&xxxx;xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění

3) z xxxxxxxx XX x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx výzkum, vývoj x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

11. X xxxxxxx x. 4 část "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 317 Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 317 Ministerstvo pro xxxxxx rozvoj

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

26 361 322 058

Xxxxxx xxxxxx

31 326 464 059

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx&xxxx;1)

1 700 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

26 359 622 058

x tom xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

26 283 496 782

příjmy x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 125 276

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

65 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ruchu

28 611 125 571

x xxx Horská služba

250 000 000

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

28 361 125 571

Xxxxxxx xxxxxxx

514 500 000

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx

107 985 949

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx podpory xxxxxxxx

909 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 183 852 539

x xxx xxxxxx spojené s xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

34 833 200

ostatní xxxxxxxx xxxxxx resortu

1 149 019 339

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx xxxxx

487 877 593

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

164 767 425

Základní xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

9 395 731

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

94 213 815

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

375 099 506

Podpora xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

55 055 140

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Xx.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

26 585 774 011

x tom xx státního xxxxxxxx

302 277 229

podíl rozpočtu Xxxxxxxx unie

26 283 496 782

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

13 088 560

x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 963 284

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 125 276

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

27 545 291 805

1)&xxxx;xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistné na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

12. X xxxxxxx x. 4 xxxx "Ukazatele xxxxxxxx 322 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu" xxx:

"Xxxxxxxxx kapitoly 322 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

         

Příjmy xxxxxx

31 303 304 077

Xxxxxx xxxxxx

93 334 498 292

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

171 332 333

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery xxxxxx

31 131 971 744

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

27 711 971 744

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

3 420 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx podnikání

62 406 865 124

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

2 411 332 333

x xxx: xxxxxx xxxxx převodem x xxxxxxxxxxxxxx xxxx

1 300 000 000

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zahlazování

1 111 332 333

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2 327 088 073

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxx

2 314 703 113

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx unie

12 384 960

Dotace xx xxxxxxxxxxx xxxxxx energie

25 600 000 000

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx radioaktivních xxxxxx

589 212 762

v xxx: xxxxxx kryté xxxxxxxx x jaderného xxxx

584 512 762

ostatní xxxxxx

4 700 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

1 045 115 019

Xxxxxxx xxxxxxxx placené zaměstnavatelem 2)

351 122 927

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

19 813 357

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

140 079 543

Platy xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx službě

855 077 968

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

5 948 946 334

x xxx: xx státního xxxxxxxx celkem

1 448 946 334

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

546 732 442

xxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

902 213 892

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

4 500 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

902 213 892

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

540 732 442

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx sociální xxxxxxxx x prevence kriminality

0

Zajištění xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

27 792 193 659

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

80 221 915

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

27 711 971 744

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx nebo částečně xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: ze státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému programového xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

10 873 690 100

1)&xxxx;xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x rozpočtu XX a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

13. V příloze x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 327 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" zní:

"Ukazatele xxxxxxxx 327 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Kč

Souhrnné ukazatele

         

Příjmy xxxxxx

48 755 701 913

Xxxxxx celkem

114 726 660 340

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx&xxxx;1)

185 000 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

48 570 701 913

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

48 531 801 913

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

38 900 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

12 889 407 966

Xxxxxxx komunikace

0

Dotace xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

95 635 096 000

x tom: xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) XX a XX

44 450 096 000

xxxxxxx dotace pro Xxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

51 185 000 000

Xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

23 189 200

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx politikou xxxxx

6 178 967 174

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

545 719 043

Xxxxxxx pojistné placené xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

184 453 043

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

10 805 658

Platy zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

62 948 926

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

477 333 875

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

97 662 864

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

97 662 864

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

97 662 864

xxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních programů 3)

0

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, vývoje x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací 5)

97 662 864

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx.

4 458 500

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

48 545 516 780

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

13 714 867

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

48 531 801 913

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

72 595 702 511

1)&xxxx;xxx xxxxxx z povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x xxxxxxxx XX x z xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx výzkum, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) výdaje na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

14. V xxxxxxx x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 329 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 329 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

43 407 150 412

Xxxxxx xxxxxx

59 689 515 450

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx&xxxx;1)

12 000 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

43 395 150 412

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

5 586 799 367

xxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie xx realizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

31 186 051 045

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

6 622 300 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx agrárního xxxxxxx

42 197 990 045

x xxx: dotace Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

40 336 490 045

xxxxxxx xxxxxx

1 861 500 000

Xxxxxx xx xxxxxxx Státního zemědělského xxxxxxxxxxxxx xxxxx

2 050 000 000

x xxx: xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx

1 850 000 000

xxxxxxx xxxxxx

200 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3 583 000 000

Podpora xxxxxxx hospodářství

2 786 000 000

Xxxxxxx neziskovým xxxxxxxxxxx

60 000 000

Ostatní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, inspekční, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

9 012 525 405

x xxx: další xxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxx, inspekční, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

9 007 310 685

xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx předsednictví ČR x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

5 214 720

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx práci

2 686 883 399

Povinné pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

905 503 704

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

52 947 407

Platy xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx služebních xxxxxxx

418 146 500

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních místech xxx zákona o xxxxxx xxxxxx

2 226 459 656

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

1 190 491 760

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 190 491 760

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

590 491 760

účelová xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

600 000 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

600 000 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx&xxxx;5)

585 071 760

Vratký xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých x xxxxxx 1991 xx 1995 včetně

0

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Xx.

2 400 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5 628 851 624

x xxx: xx státního xxxxxxxx

42 052 257

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

5 586 799 367

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

35 394 990 045

x xxx: xxxxx xxxxxx - předfinancování xx xxxxxxxx xxxxxxxx

22 050 793 000

xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu

563 784 000

xxxxxxx xxxxxxx - xx státního xxxxxxxx

2 932 516 000

xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

8 980 450 703

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx - xx xxxxxxxx xxxxxxxx

712 639 000

společná xxxxxxxxxx trhu - xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

154 807 342

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

1577 000 000

1)&xxxx;xxx xxxxxx z xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) z xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx xx výzkum, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

15. X xxxxxxx č. 4 xxxx "Xxxxxxxxx kapitoly 333 Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy" xxx:

"Xxxxxxxxx kapitoly 333 Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

12 936 718 836

Xxxxxx xxxxxx

251 937 602 949

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx&xxxx;1)

700 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

12 936 018 836

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

12 805 820 470

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

15 999 766

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

114 198 600

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Věda x vysoké xxxxx

48 273 547 881

x xxx: xxxxxx xxxxx

28 601 676 980

xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

19 671 870 901

Xxxxxx regionálního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

190 255 220 027

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mládeže

381 266 938

Xxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxx Evropské xxxx

7 369 040

Podpora xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

334 291 031

xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

210 045 095

xxxxxx a vysokoškolský xxxxx

124 245 936

Xxxxxx xx xxxxxxxx spolufinancované x rozpočtu Evropské xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxx výzkum, xxxxx x xxxxxxx

10 405 348 109

Xxxxxxx výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

2 280 559 923

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx platby xx provedenou xxxxx

952 579 365

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

316 438 896

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

18 019 201

Platy xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních místech

124 039 236

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx službě

776 920 209

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx včetně programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

19 671 870 901

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

15 662 370 901

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

11 438 328 901

xxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

4 224 042 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

4 009 500 000

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací 5)

718 846 643

Xxxxxxx xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;5)

1 165 308 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx&xxxx;5)

8 851 323 965

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx spolupráci Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;5)

1 586 979 700

Zahraniční xxxxxxxxx spolupráce

112 000 000

Xxxxxxx sociální xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

34 829 000

Xxxxxxx protidrogové xxxxxxxx

5 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxxxxx

19 875 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx situace podle xxxxxx x. 240/2000 Xx.

160 750

Výdaje spolufinancované xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

15 399 264 421

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 593 443 951

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

12 805 820 470

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

18 823 255

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 823 489

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

15 999 766

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

2 843 165 601

1)&xxxx;xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění

3) z rozpočtu XX a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x inovace xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx".

16. V příloze x. 4 část "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 334 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 334 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

1 535 055 130

Xxxxxx xxxxxx

16 417 349 618

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

40 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

1 535 015 130

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

1 266 904 704

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 550 000

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

227 560 426

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx

511 240 978

Xxxxxx dle zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3 249 424 925

x xxx: xxxxxxxx xxxxxxx

2310 335 475

xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dotčených xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností

939 089 450

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxxxxxxx kultury

417 661 541

x xxx: rozvoj x obnova xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

18 687 200

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

346 645 661

platby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx organizacím

47 725 000

xxxxxxx xxx ochranu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx kultury

0

výdaje spojené x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

4 603 680

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízené Xxxxxxxxxxxxx kultury

8 331 946 597

v xxx: xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

6 040 658 338

xxxxxxx péče x xxxxxxx kulturní xxxxxx a dědictví

300 000 000

rozvoj x xxxxxx materiálně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

815 037 000

xxxxxxxx xxxxxxxx spolufinancované z xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

650 000

xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, podporované xxxxxxxxxx xxxxx

1 175 601 259

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx živého xxxxx

1 477 261 700

x xxx: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx divadel x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

30 0000 000

xxxxxxxx xxxxxxxx

649 055 300

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

38 206 400

xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

490 000 000

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx

572 000 000

x xxx: xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx statky

55 000 000

xxxxxxxx xx xxxxxxxx x obnovu xxxxxxxxxx xxxxxxx

517 000 000

Podpora xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin

33 000 000

v xxx: xxxxxxx xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 000 000

xxxxxxx kulturních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

31 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx základny regionálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx

255 000 000

Xxxxxx fond kinematografie

1 567 313 877

x xxx: dotace xx xxxxxxx pobídky

1 370 000 000

ostatní xxxxxx

197 313 877

Xxxxxx fond xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

2 500 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

193 495 664

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

63 587 259

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

3 551 129

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

30 059 009

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx dle zákona x xxxxxx službě

147 497 436

Výdaje xx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx celkem včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

511 240 978

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

511 240 978

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

166 475 978

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

344 765 000

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného výzkumu, xxxxxx a xxxxxxx&xxxx;5)

344 765 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

163 087 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

0

Podpora xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx.

50 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 280 601 259

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

13 696 555

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

1 266 904 704

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

50 650 000

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

10 100 000

xxxxx prostředků finančních xxxxxxxxxx

40 550 000

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

2 607 325 459

1)&xxxx;xxx příjmů x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x xxxxxxxx EU x z prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx xx výzkum, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 zákona x. 130/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

17. X xxxxxxx x. 4 xxxx "Ukazatele xxxxxxxx 335 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 335 Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

v Xx

Xxxxxxxx ukazatele

         

Příjmy xxxxxx

7 950 800 000

Výdaje xxxxxx

20 652 805 178

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

30 000 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

7 920 800 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 861 929 400

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8 870 600

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

1 050 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx státní správu

2 293 601 806

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x výkonem předsednictví XX x Radě Xxxxxxxx unie

3 259 200

xxxxxxx výdaje na xxxxxx xxxxxx

2 290 342 606

Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

1 825 748 318

Xxxxxxx xxxx

1 558 886 998

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

5 910 866 371

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

8 324 081 460

Xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxxxx

739 620 225

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

1 673 735 179

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

520 090 852

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

29 998 708

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

348 665 577

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

1 208 323 053

Výdaje xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

1 825 748 318

x tom: ze xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

1 825 748 318

x xxx: institucionální podpora xxxxxx&xxxx;4)

783 126 652

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

1 042 621 666

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx programy aplikovaného xxxxxxx, vývoje a xxxxxxx&xxxx;5)

1 042 621 666

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

769 256 806

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 000 000

Xxxxxxx sociální xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky

0

Zajištění přípravy xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx.

15 000 000

Xxxxxx xx očkování x Pandemický plán Xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;7)

4 740 044 218

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

7 481 364 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

619 434 600

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

6 861 929 400

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

10 436 000

x tom: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

1 565 400

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8 870 600

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

8 234 561 000

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

7)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx pravidelné, zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx plánu Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx chřipky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

18. X xxxxxxx x. 4 xxxx "Ukazatele xxxxxxxx 346 Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a katastrální" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 346 Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

1 544 872 297

Výdaje xxxxxx

3 676 053 492

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

1 200 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

344 872 297

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx bez společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

64 872 297

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

280 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

3 676 053 492

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

2 059 904 346

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

696 250 000

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

41 208 000

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

131 185 546

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

1 925 304 891

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

0

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, vývoje x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky celkem

80 138 618

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

15 266 321

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

64 872 297

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS celkem

229 380 791

1)&xxxx;xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

19. X xxxxxxx x. 4 xxxx "Ukazatele xxxxxxxx 362 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" zní:

"Ukazatele xxxxxxxx 362 Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx celkem

5 044 366 271

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

168 632 933

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

4 875 733 338

v xxx: xxxxxx a xxxxxxx sportu

3 222 921 081

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 423 812 257

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

229 000 000

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

42 700 958

Xxxxxxx xxxxxxxx placené zaměstnavatelem 2)

14 170 370

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

772 451

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma zaměstnanců xx služebních místech

8 400 000

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx o xxxxxx službě

30 222 558

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Xx.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

60 888 643

1)&xxxx;xxx xxxxxx z xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx pojistné xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

20. X xxxxxxx x. 4 část "Ukazatele xxxxxxxx 396 Státní xxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 396 Xxxxxx dluh

v Xx

Xxxxxxxx ukazatele

         

Příjmy xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

53 966 880 286

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

357 681 987 238

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx&xxxx;8)

17 318 012 762

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery celkem

0

v xxx: xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

53 966 880 286

Průřezové xxxxxxxxx

1)&xxxx;xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

8)&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

21. X příloze x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx kapitoly 398 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 398 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

798 956 500 800

Výdaje xxxxxx

287 677 116 994

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

768 350 180 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

30 606 320 800

x xxx: xxxxxxx nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

30 606 320 800

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

68 493 785 648

Rezerva xx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx předcházení x odstraňování jejich xxxxxxxx (xxxxx x. 240/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

140 000 000

Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 239/2000 Xx., o integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx

60 000 000

Xxxxxxxx xxxxxxx

4 300 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx újma; xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx

561 210 000

Xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx; neziskové x xxxxxxx organizace

9 053 330 000

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx krajů (x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx) - xxx xxxxxxx č. 5

1 743 662 300

Xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx krajích (s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx) - viz xxxxxxx x. 6

10 243 159 300

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx - xxx xxxxxxx x. 7

1 236 449 400

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky

1 385 000 000

Transfery xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

124 825 744 507

Xxxxxxx xxxxxx

5 428 029 181

Odvody xx xxxxxxxx Evropské xxxx

60 000 000 000

Výdaje xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového financování XXX/XXXX xxxxxx

206 746 658

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx zařadit xx xxxxxxxxx specifických xxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

0

Základní příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

0

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx platů xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

206 746 658

1)&xxxx;xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 344/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.11.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.