Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.11.2022.


Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

344/2022 Sb.
 

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

344

XXXXX

xx xxx 18. xxxxx 2022,

kterým xx xxxx zákon x. 57/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 2022
&xxxx;

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

Xx. I

Zákon č. 57/2022 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2022, xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xx xxxxx "1 613 241 111 917" xxxxxxxxx xxxxxx "1 678 250 297 232", číslo "1 893 241 111 917" xx xxxxxxxxx číslem "2 053 250 297 232", číslo "280 000 000 000" xx nahrazuje xxxxxx "375 000 000 000" x xxxxx "262 681 987 238" xx nahrazuje xxxxxx "357 681 987 238".

2. X §1 odst. 6 xx xxxxx "192 932 991 277" xxxxxxxxx číslem "193 802 991 277".

3. Xxxxxxx x. 1 xx 3 xxxxx:

"Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 57/2022 Xx.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

x Xx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

z xxxx: xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

  • xxxxx
  • xxxx v xxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx
  • xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy

1 678 250 297 232

2 053 250 297 232

1 743 662 300

10 243 159 300

1 236 449 400

Xxxxxxx

- 375 000 000 000

Financování:

Změna xxxxx státního dluhu

Změna xxxxx na účtech xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

357 681 987 238

17 318 012 762

Xxxxxxx x. 2 k xxxxxx x. 57/2022 Xx.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

x Xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxx *)

pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

z xxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x toho

z xxxxxxxx Evropské xxxx **)

301

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky

0

0

0

836 855

776 855

302

Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

0

0

0

15 600 000

0

303

Xxxxx Xxxxxxxxxx

0

0

0

2 900 000

0

304

Úřad xxxxx České republiky

0

0

0

11 801 242

6 197 877

305

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

250 000 000

0

306

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx

727 000 000

0

0

372 792 700

322 792 700

307

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

100 000

5 216 479 709

4 666 499 420

1 032 549 856

710 740 856

308

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

300 000

0

0

550 000

0

309

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochránce xxxx

0

0

0

8 073 485

325 125

312

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

50 300 000

798 137 093

713 988 453

5 648 326 595

130 352 488

313

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx

755 000 000

618 314 540 840

553 124 828 866

7 161 804 404

6 361 804 404

314

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

20 000 000

9 638 398 734

8 622 259 513

6 927 484 218

6 320 072 531

315

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

111 997 582

0

0

38 582 412 267

18 662 412 267

317

Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx

1 700 000

0

0

26 359 622 058

26 283 496 782

321

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

0

0

322

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu

171 332 333

0

0

31 131 971 744

27 711 971 744

327

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

185 000 000

0

0

48 570 701 913

48 531 801 913

328

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

30 000 000

0

0

1 546 080 000

0

329

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

12 000 000

0

0

43 395 150 412

36 772 850 412

333

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

700 000

0

0

12 936 018 836

12 805 820 470

334

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

40 000

0

0

1 535 015 130

1 266 904 704

335

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

30 000 000

0

0

7 920 800 000

6 861 929 400

336

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 004 420 000

1 396 363 426

1 240 220 551

1 489 640 111

224 766 238

343

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

0

0

0

1 000 000

0

344

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

80 000 000

0

0

161 670 000

5 670 000

345

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

0

0

0

99 959 563

98 959 563

346

Český xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx

1 200 000 000

0

0

344 872 297

64 872 297

348

Český xxxxxx xxxx

260 150 000

0

0

2 216 000

0

349

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

303 017 900

0

0

20 000 000

0

353

Xxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx

3 800 000

0

0

5 000 000

0

355

Xxxxx pro studium xxxxxxxxxxx režimů

0

0

0

0

0

358

Ústavní xxxx

0

0

0

0

0

359

Xxxx Xxxxxxx rozpočtové rady

0

0

0

0

0

361

Akademie xxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

0

0

362

Xxxxxxx xxxxxxxxx agentura

0

0

0

0

0

363

Nejvyšší xxxxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

371

Xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

0

0

0

0

0

372

Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání

4 000 000

0

0

1 500 000

0

373

Xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

0

0

0

0

0

374

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

45 000 000

0

375

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

234 961 000

0

0

400 000

0

376

Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

0

71 599 998

64 304 633

210 000

0

377

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

0

0

0

667 972 614

658 472 651

378

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx

0

0

0

400 000

0

381

Xxxxxxxx kontrolní xxxx

0

0

0

625 517

0

396

Xxxxxx dluh

0

0

0

0

0

397

Operace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1 650 000 000

0

0

771 500 000

0

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

768 350 180 000

0

0

30 606 320 800

0

XXXXXX

775 185 998 815

635 435 519 800

568 432 101 436

267 628 778 617

193 802 991 277

XXXXXX XXXXXX (daňové xxxxxx, xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

1 678 250 297 232

*) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti;

v xxxxxxxx 397 Xxxxxxx xxxxxxxx finančních aktiv xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - odvody xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

**) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx č. 57/2022 Xx.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

x Kč

Číslo xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

301

Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx

368 387 465

302

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

1 462 806 752

303

Xxxxx Xxxxxxxxxx

636 240 531

304

Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1 544 645 653

305

Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx

2 120 190 270

306

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

8 751 068 101

307

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

89 144 944 795

308

Xxxxxxx bezpečnostní úřad

291 496 642

309

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

158 318 334

312

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

23 624 404 706

313

Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

791 099 648 357

314

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

95 651 367 361

315

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

23 002 917 960

317

Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx

31 326 464 059

321

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

4 669 819 125

322

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu

93 334 498 292

327

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

114 726 660 340

328

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

730 764 017

329

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

59 689 515 450

333

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx

251 937 602 949

334

Xxxxxxxxxxxx kultury

16 417 349 618

335

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

20 652 805 178

336

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

31 981 727 701

343

Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů

160 431 506

344

Xxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví

203 310 666

345

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1 248 881 377

346

Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

3 676 053 492

348

Xxxxx báňský xxxx

168 367 979

349

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

287 169 827

353

Xxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx

245 063 537

355

Xxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx

185 660 709

358

Xxxxxxx soud

230 827 184

359

Xxxx Národní rozpočtové xxxx

23 775 531

361

Akademie xxx Xxxxx republiky

7 081 401 581

362

Xxxxxxx xxxxxxxxx agentura

5 044 366 271

363

Xxxxxxxx stavební xxxx

0

371

Xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

31 525 193

372

Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vysílání

66 475 410

373

Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

22 048 101

374

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 537 924 271

375

Státní xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

458 870 085

376

Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

473 466 158

377

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx

5 664 987 717

378

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

529 141 429

381

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

787 908 272

396

Xxxxxx xxxx

53 966 880 286

397

Operace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 155 000 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

287 677116 994

CELKEM

2 053 250 297 232

".

4. X xxxxxxx x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 301 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 301 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

  &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

836 855

Xxxxxx celkem

368 387 465

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

836 855

x tom: xxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

776 855

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

60 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

134 066 880

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx hradu x zámku Xxxx

219 428 730

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx hospodářství

14 891 855

Výdaje xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX v Radě Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

75 086 215

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

24 151 389

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

1 376 784

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

68 839 194

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xx výzkum, vývoj x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

0

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

776 855

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

776 855

Výdaje xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

23 178 458

1)&xxxx;xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) z xxxxxxxx EU a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x inovací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

5. V xxxxxxx x. 4 xxxx "Ukazatele xxxxxxxx 304 Úřad vlády Xxxxx republiky" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 304 Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

         

Příjmy celkem

11 801 242

Xxxxxx celkem

1 544 645 653

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

0

Xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

11 801 242

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

6 197 877

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4 103 365

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

1 500 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx vlády XX

1 544 645 653

x xxx: výdaje xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx ČR

628 382 761

xxxxxx xxxxxxx x činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

382 316 085

xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx předsednictví ČR x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

533 946 807

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx práci

413 949 852

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

136 938 110

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

6 618 310

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

129 233 304

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x státní xxxxxx

206 460 087

Xxxxxx xx výzkum, vývoj x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

67 946 412

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

67 946 412

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

67 946 412

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx výzkumu, xxxxxx x inovacích 5)

0

Program xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

245 882 256

Podpora xxxxxxxx integrace příslušníků xxxxxx xxxxxxxx

31 125 000

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

8 921 785

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 723 908

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

6 197 877

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

4 827 488

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

724 123

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4 103 365

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

5 260 000

1) bez xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) z xxxxxxxx XX x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. X xxxxxxx x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx kapitoly 306 Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 306 Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

         

Příjmy celkem

1 099 792 700

Xxxxxx xxxxxx

8 751 068 101

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

727 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

372 792 700

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky celkem

322 792 700

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

50 000 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx úkolů Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

8 751 068 101

v xxx: transformační spolupráce

65 000 000

xxxxxxxxxxx pomoc

420 000 000

příspěvky mezinárodním xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx vybraným institucím xx zahraničí

1 514 816 458

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

36 000 000

xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

28 500 000

xxxxxxxx xxxxxxxx

20 300 000

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

58 883 000

xxxxxxxxxx xx financování xxxxxxxx xxxxxx ČR xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxx

90 000 000

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX v xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

90 000 000

výdaje xxxxxxx x výkonem předsednictví XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

303 681 720

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí

6 123 886 923

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

1 049 873 636

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

354 857 288

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

20 830 438

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

93 081 859

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

948 440 019

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

34632400

xxxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

34 632 400

x tom: institucionální xxxxxxx celkem 4)

34 632 400

xxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

34 632 400

Xxxxxxxxxx rozvojová spolupráce

499 382 400

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

50 800 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

325 870 700

xxxx: xx státního xxxxxxxx

3 078 000

podíl xxxxxxxx Evropské unie

322 792 700

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XX XX xxxxxx

852 540 700

1)&xxxx;xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. X xxxxxxx x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 312 Ministerstvo xxxxxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx kapitoly 312 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

6 496 763 688

Výdaje celkem

23 624 404 706

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx&xxxx;1)

50 300 000

Xxxxxx x pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

798 137 093

x xxx: pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

713 988 453

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

84 148 640

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

5 648 326 595

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské politiky xxxxxx

130 352 488

xxxxxx x prostředků finančních xxxxxxxxxx

13 993 857

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

5 503 980 250

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

12 745 758 888

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2 092 669 833

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

7 093 777 714

xxxx: xxxxxxxx xxxxx

859 697 748

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx správy

6 234 079 966

Xxxxxx majetku xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx

1 548 839 679

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

53 890 873

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

70 512 479

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČRv Xxxx Xxxxxxxx xxxx

18 955 240

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

12 420 486 230

Povinné xxxxxxxx placené zaměstnavatelem 2)

4 161 442 563

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x sociálních xxxxxx

245 454 126

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech

1 613 113 813

Platy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

2 498 959 587

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona o xxxxxx xxxxxx

8 150 358 274

Xxxxx zaměstnanců x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

102 927 600

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

0

Zajištění xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx.

450 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

158 409 352

x tom: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

28 056 864

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

130 352 488

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

48 851 105

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

34 857 248

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

13 993 857

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového financování XXX/XXXX xxxxxx

1 038 693 434

1)&xxxx;xxx příjmů x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

8. X xxxxxxx x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 313 Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 313 Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

626 231 345 244

Xxxxxx xxxxxx

791 099 648 357

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

755 000 000

Xxxxxx z xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

618 314 540 840

x tom: pojistné xx důchodové xxxxxxxxx

553 124 828 866

pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

65 189 711 974

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

7 161 804 404

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

6 361 804 404

xxxxxx x prostředků finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery xxxxxx

800 000 000

Specifické ukazatele - xxxxxx

Xxxxx důchodového xxxxxxxxx

556 371 358 755

Xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx a pěstounské xxxx

68 074 396 710

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění

49 700 000 000

Xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx

7 695 774 982

Xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením

3 720 000 000

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx nezaopatřené xxxx

181 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 500 000

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

9 956 335 237

Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

36 515 482 820

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 296 221 191

Výdaje xxxxxxx s realizací xxxxxx č. 118/2000 Xx.

200 000 000

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

320 000 000

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

9 980 000 000

Xxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu

17 002 861 561

Neinvestiční xxxxxxxxx transfery

28 737 457 901

Transfery xx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

1 344 000 000

Výdaje xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

3 259 200

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

9 218 429 403

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

4 225 827 698

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

183 040 525

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

976 055 382

Xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

8 175 970 737

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

95 000 000

x tom: xx státního rozpočtu xxxxxx

95 000 000

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

95 000 000

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx podpora xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

94 700 000

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx protidrogové xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx.

600 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

7 371 829 088

x xxx: xx státního xxxxxxxx

1 010 024 684

xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

6 361 804 404

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

628 894 659

1) bez příjmů x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x rozpočtu XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

6)&xxxx;xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění ve xxxx 190 000 000 Xx a x dobrovolného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 200 000 000 Xx".

9. V xxxxxxx x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx kapitoly 314 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx" zní:

"Ukazatele xxxxxxxx 314 Ministerstvo xxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

16 585 882 952

Xxxxxx xxxxxx

95 651 367 361

Xxxxxxxxxx ukazatele - příjmy

Daňové xxxxxx&xxxx;1)

20 000 000

Příjmy x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

9 638 398 734

x tom: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

8 622 259 513

pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 016 139 221

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

6 927 484 218

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

6 320 072 531

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

22 911 687

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

584 500 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx XX

4 956 590 6327

Xxxxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx XX

13 813 561 103

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

16 518 398 053

Xxxxxx xx xxxxxxxxx reprezentaci

283 371 835

Dávky důchodového xxxxxxxxx

7 584 283 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

7 321 485 203

Výdaje xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx ČR v Xxxx Xxxxxxxx unie

564 361 840

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

38 472 318 534

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

12 774 548 379

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

760 872 915

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

4 907 508 918

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

31 423 919 180

Xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

1 712 217 365

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

652 501 120

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

652 501 120

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

102 280 341

xxxxxxx podpora celkem 4)

550 220 779

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

550 220 779

Xxxxxxx xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;5)

0 |

Institucionální xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací 5)

95 280 341

Institucionální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x xxxxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

0

Program xxxxxxxx prevence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

60 160 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na krizové xxxxxxx podle zákona x. 240/2000 Sb.

235 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 783 643 313

x xxx: xx státního xxxxxxxx

463 570 782

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

6 320 072 531

Xxxxxx xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních mechanismů xxxxxx

31 825 637

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

8 913 950

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

22 911 687

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

10 316 513 184

1)&xxxx;xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

10. X xxxxxxx x. 4 xxxx "Ukazatele xxxxxxxx 315 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 315 Ministerstvo životního xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

38 694 409 849

Xxxxxx xxxxxx

23 002 917 960

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

111 997 582

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery celkem

38 582 412 267

v xxx: příjmy z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

18 662 412 267

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

19 920 000 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x krajiny

1 936 440 000

Xxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3 431 000 000

Ochrana klimatu x xxxxxxx

3 831 573 870

Dotace Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX

9 664 026 130

Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx

4 139 877 960

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

11 081 280

ostatní xxxxxxxx

4 128 796 680

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

968 475 995

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

316 734 520

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

18 503 322

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

144 555 965

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

780 609 889

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxxxxx programů 3)

296 154 363

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

296 154 363

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

296 154 363

xxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

295 741 363

Xxxxxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 240/2000 Xx.

3 000 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

18 781 912 742

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

119 500 475

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

18 662 412 267

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

7 422 718 447

1)&xxxx;xxx xxxxxx z povinného xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

11. X xxxxxxx x. 4 část "Xxxxxxxxx kapitoly 317 Xxxxxxxxxxxx pro místní xxxxxx" zní:

"Ukazatele xxxxxxxx 317 Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj

v Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

26 361 322 058

Výdaje celkem

31 326 464 059

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

1 700 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

26 359 622 058

x xxx příjmy x rozpočtu Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

26 283 496 782

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 125 276

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

65 000 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje x cestovního xxxxx

28 611 125 571

x xxx Xxxxxx xxxxxx

250 000 000

ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj x cestovní xxxx

28 361 125 571

Xxxxxxx xxxxxxx

514 500 000

Územní xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx

107 985 949

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

909 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx resortu

1 183 852 539

v xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

34 833 200

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1 149 019 339

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

487 877 593

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

164 767 425

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

9 395 731

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

94 213 815

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

375 099 506

Podpora xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx komunity

55 055 140

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Xx.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

26 585 774 011

v xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

302 277 229

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

26 283 496 782

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

13 088 560

v xxx xx státního xxxxxxxx

1 963 284

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 125 276

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

27 545 291 805

1)&xxxx;xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx".

12. X příloze x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 322 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx kapitoly 322 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

x Kč

Souhrnné ukazatele

         

Příjmy xxxxxx

31 303 304 077

Xxxxxx xxxxxx

93 334 498 292

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

171 332 333

Nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx transfery celkem

31 131 971 744

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

27 711 971 744

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

3 420 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

Podpora xxxxxxxxx

62 406 865 124

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx výdaje x xxxxxxxxx xxxxxxx potřeb xxxxx

2 411 332 333

x xxx: xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx

1 300 000 000

xxxxxxx výdaje xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

1 111 332 333

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

2 327 088 073

v tom: xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

2 314 703 113

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

12 384 960

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx energie

25 600 000 000

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx radioaktivních xxxxxx

589 212 762

x xxx: výdaje kryté xxxxxxxx z jaderného xxxx

584 512 762

ostatní xxxxxx

4 700 000

Podpora xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

1 045 115 019

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

351 122 927

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

19 813 357

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

140 079 543

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

855 077 968

Xxxxxx na xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

5 948 946 334

x xxx: xx státního xxxxxxxx celkem

1 448 946 334

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

546 732 442

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

902 213 892

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

4 500 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

902 213 892

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora výzkumných xxxxxxxxxx&xxxx;5)

540 732 442

Institucionální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kriminality

0

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

27 792 193 659

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

80 221 915

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

27 711 971 744

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

10 873 690 100

1)&xxxx;xxx xxxxxx z povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění

3) z xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx finančních mechanismů

4) výdaje xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx podle §6 odst. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

13. X příloze x. 4 část "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 327 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" zní:

"Ukazatele xxxxxxxx 327 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

48 755 701 913

Xxxxxx xxxxxx

114 726 660 340

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

185 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

48 570 701 913

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

48 531 801 913

příjmy x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

38 900 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

12 889 407 966

Xxxxxxx komunikace

0

Dotace xxx Xxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx

95 635 096 000

x xxx: xxxxxx xxx xxxxxxxx programy (xxxxxxxx) XX x XX

44 450 096 000

xxxxxxx xxxxxx pro Xxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

51 185 000 000

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

23 189 200

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx politikou xxxxx

6 178 967 174

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

545 719 043

Xxxxxxx pojistné placené xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

184 453 043

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x sociálních potřeb

10 805 658

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

62 948 926

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o státní xxxxxx

477 333 875

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

97 662 864

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

97 662 864

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

97 662 864

xxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací 5)

97 662 864

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 240/2000 Xx.

4 458 500

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

48 545 516 780

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

13 714 867

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

48 531 801 913

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

72 595 702 511

1)&xxxx;xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) z xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx finančních mechanismů

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

14. V xxxxxxx x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx kapitoly 329 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" zní:

"Ukazatele xxxxxxxx 329 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné ukazatele

         

Příjmy xxxxxx

43 407 150 412

Xxxxxx celkem

59 689 515 450

Specifické ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

12 000 000

Nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery xxxxxx

43 395 150 412

v xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

5 586 799 367

příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

31 186 051 045

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

6 622 300 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxx agrárního xxxxxxx

42 197 990 045

x xxx: xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

40 336 490 045

xxxxxxx xxxxxx

1 861 500 000

Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

2 050 000 000

x xxx: xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

1 850 000 000

xxxxxxx dotace

200 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3 583 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2 786 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

60 000 000

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

9 012 525 405

x tom: xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx resortu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

9 007 310 685

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxx Evropské xxxx

5 214 720

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

2 686 883 399

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

905 503 704

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

52 947 407

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

418 146 500

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx službě

2 226 459 656

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

1 190 491 760

x xxx: ze státního xxxxxxxx celkem

1 190 491 760

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

590 491 760

účelová podpora xxxxxx&xxxx;4)

600 000 000

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních programů 3)

0

Účelová xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

600 000 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

585 071 760

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x letech 1991 xx 1995 xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx zákona x. 240/2000 Xx.

2 400 000

Xxxxxx spolufinancované zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

5 628 851 624

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

42 052 257

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

5 586 799 367

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

35 394 990 045

x tom: xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx

22 050 793 000

xxxxx xxxxxx - dofinancování xx státního rozpočtu

563 784 000

xxxxxxx xxxxxxx - xx státního xxxxxxxx

2 932 516 000

xxxxxxx venkova - xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

8 980 450 703

xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu - xx státního xxxxxxxx

712 639 000

společná xxxxxxxxxx trhu - xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

154 807 342

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX celkem

1577 000 000

1)&xxxx;xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x inovace xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů".

15. V xxxxxxx x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 333 Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 333 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

12 936 718 836

Výdaje celkem

251 937 602 949

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

700 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery xxxxxx

12 936 018 836

v xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

12 805 820 470

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

15 999 766

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

114 198 600

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxx x xxxxxx xxxxx

48 273 547 881

v xxx: xxxxxx školy

28 601 676 980

výzkum, xxxxxxxxxxxxxx vývoj a xxxxxxx

19 671 870 901

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přímo řízených xxxxxxxxxx

190 255 220 027

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

381 266 938

Xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví ČR x Xxxx Evropské xxxx

7 369 040

Podpora xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

334 291 031

vtom: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

210 045 095

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

124 245 936

Výdaje xx xxxxxxxx spolufinancované x xxxxxxxx Evropské xxxx x x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x inovace

10 405 348 109

Xxxxxxx výdaje xx zabezpečení úkolů xxxxxxx

2 280 559 923

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx provedenou xxxxx

952 579 365

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

316 438 896

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

18 019 201

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

124 039 236

Platy zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

776 920 209

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

19 671 870 901

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

15 662 370 901

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

11 438 328 901

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

4 224 042 000

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

4 009 500 000

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx a xxxxxxx&xxxx;5)

718 846 643

Účelová xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;5)

1 165 308 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

8 851 323 965

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;5)

1 586 979 700

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

112 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx prevence x xxxxxxxx kriminality

34 829 000

Program xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx komunity

19 875 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx.

160 750

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

15 399 264 421

v xxx: xx státního xxxxxxxx

2 593 443 951

xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

12 805 820 470

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

18 823 255

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 823 489

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

15 999 766

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

2 843 165 601

1) bez xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) z xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) výdaje na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx".

16. X příloze x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 334 Xxxxxxxxxxxx kultury" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 334 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

1 535 055 130

Xxxxxx xxxxxx

16 417 349 618

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

40 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx celkem

1 535 015 130

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

1 266 904 704

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 550 000

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery celkem

227 560 426

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxx

511 240 978

Xxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x církvemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3 249 424 925

x xxx: xxxxxxxx xxxxxxx

2310 335 475

xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností

939 089 450

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění úkolů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

417 661 541

x xxx: xxxxxx x xxxxxx materiálně xxxxxxxxx základny

18 687 200

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

346 645 661

platby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx

47 725 000

xxxxxxx xxx ochranu xxxxxxx cílů x xxxxxxx kultury

0

výdaje xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

4 603 680

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8 331 946 597

v xxx: xxxxxxxxx xx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

6 040 658 338

program xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dědictví

300 000 000

xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxxxxx

815 037 000

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

650 000

xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, podporované xxxxxxxxxx xxxxx

1 175 601 259

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx

1 477 261 700

x xxx: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx divadel x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

30 0000 000

xxxxxxxx aktivity

649 055 300

xxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxx

38 206 400

xxxxxx xxxxxxxxxx a kreativního xxxxxxx

490 000 000

Záchrana x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx

572 000 000

x xxx: xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxx

55 000 000

xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx kulturních xxxxxxx

517 000 000

Podpora xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

33 000 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

2 000 000

podpora xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

31 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx x obnovy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

255 000 000

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

1 567 313 877

x xxx: dotace xx xxxxxxx xxxxxxx

1 370 000 000

ostatní dotace

197 313 877

Státní xxxx xxxxxxx České republiky

2 500 000

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

193 495 664

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

63 587 259

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx

3 551 129

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

30 059 009

Platy xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x státní xxxxxx

147 497 436

Výdaje na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

511 240 978

x tom: xx státního rozpočtu xxxxxx

511 240 978

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

166 475 978

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

344 765 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx podpora na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx&xxxx;5)

344 765 000

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

163 087 000

Xxxxxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx integrace příslušníků xxxxxx xxxxxxxx

2 000 000

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Xx.

50 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 280 601 259

x xxx: ze státního xxxxxxxx

13 696 555

podíl xxxxxxxx Evropské unie

1 266 904 704

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

50 650 000

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

10 100 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 550 000

Xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

2 607 325 459

1)&xxxx;xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx

3)&xxxx;x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

17. X xxxxxxx x. 4 část "Ukazatele xxxxxxxx 335 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 335 Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

7 950 800 000

Výdaje xxxxxx

20 652 805 178

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

30 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

7 920 800 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

6 861 929 400

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

8 870 600

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 050 000 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx správu

2 293 601 806

v xxx: xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

3 259 200

xxxxxxx výdaje xx xxxxxx xxxxxx

2 290 342 606

Xxxxxx x xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx

1 825 748 318

Lůžková xxxx

1 558 886 998

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx

5 910 866 371

Xxxxxxxxxxxx programy

8 324 081 460

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

739 620 225

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy zaměstnanců x ostatní xxxxxx xx provedenou xxxxx

1 673 735 179

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

520 090 852

Základní xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

29 998 708

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

348 665 577

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

1 208 323 053

Výdaje xx výzkum, vývoj x inovace celkem xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

1 825 748 318

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu celkem

1 825 748 318

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

783 126 652

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

1 042 621 666

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje a xxxxxxx&xxxx;5)

1 042 621 666

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx&xxxx;5)

769 256 806

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kriminality

0

Program xxxxxxxxxxxx politiky

0

Zajištění xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

15 000 000

Xxxxxx na xxxxxxxx x Pandemický xxxx Xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;7)

4 740 044 218

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

7 481 364 000

v xxx: ze státního xxxxxxxx

619 434 600

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

6 861 929 400

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx částečně xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

10 436 000

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

1 565 400

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8 870 600

Výdaje xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

8 234 561 000

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x rozpočtu XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4)&xxxx;xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

7) výdaje xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, zvláštní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx".

18. X xxxxxxx č. 4 xxxx "Ukazatele kapitoly 346 Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x katastrální" xxx:

"Xxxxxxxxx kapitoly 346 Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

1 544 872 297

Výdaje xxxxxx

3 676 053 492

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

1 200 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

344 872 297

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

64 872 297

příjmy x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

280 000 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

3 676 053 492

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní platby xx xxxxxxxxxx práci

2 059 904 346

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

696 250 000

Xxxxxxxx příděl xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx

41 208 000

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

131 185 546

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x státní xxxxxx

1 925 304 891

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

x tom: ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací 5)

0

Institucionální podpora xxxxxxxxxx organizací 5)

0

Zajištění xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

80 138 618

v xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

15 266 321

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

64 872 297

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

229 380 791

1)&xxxx;xxx příjmů x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3)&xxxx;x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx

5)&xxxx;xxxxxx na výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů".

19. X xxxxxxx x. 4 část "Ukazatele xxxxxxxx 362 Xxxxxxx xxxxxxxxx agentura" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 362 Xxxxxxx xxxxxxxxx agentura

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

5 044 366 271

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx

168 632 933

Xxxxxx xx xxxxxxx sportu

4 875 733 338

x xxx: xxxxxx x xxxxxxx sportu

3 222 921 081

xxxxxxxxx reprezentace

1 423 812 257

xxxxxxx xxxxxxxxxx sportovních xxxx

229 000 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx za provedenou xxxxx

42 700 958

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

14 170 370

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

772 451

Platy xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních místech

8 400 000

Xxxxx zaměstnanců xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

30 222 558

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ústavních xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

60 888 643

1)&xxxx;xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění".

20. X příloze x. 4 xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx 396 Xxxxxx xxxx" zní:

"Ukazatele xxxxxxxx 396 Xxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

53 966 880 286

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

357 681 987 238

Xxxxx stavu xx xxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;8)

17 318 012 762

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx státního xxxxx

53 966 880 286

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1)&xxxx;xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

8)&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

21. X xxxxxxx x. 4 část "Xxxxxxxxx kapitoly 398 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxx:

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx 398 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

798 956 500 800

Xxxxxx xxxxxx

287 677 116 994

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

768 350 180 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

30 606 320 800

x xxx: ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

30 606 320 800

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

68 493 785 648

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx předcházení x xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxx x. 240/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

140 000 000

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx výdaje podle xxxxxx č. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

60 000 000

Xxxxxxxx spoření

4 300 000 000

Xxxxxxx exportu; xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx

561 210 000

Xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx organizace

9 053 330 000

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx) - viz xxxxxxx x. 5

1 743 662 300

Xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx x rozpočtům xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx) - viz xxxxxxx x. 6

10 243 159 300

Xxxxxxxx xxxxx státního rozpočtu x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx - xxx xxxxxxx x. 7

1 236 449 400

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky

1 385 000 000

Transfery xxxxxxxx rozpočtům ústřední xxxxxx

124 825 744 507

Xxxxxxx výdaje

5 428 029 181

Xxxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

60 000 000 000

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

206 746 658

Xxxxxxxxxx na odstraňování xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx obnovu

0

Výdaje xxxxxxx x průběhu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatelů

0

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

0

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx zaměstnanců x pracovním poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx poměru

0

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xx platů xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním systému xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

206 746 658

1)&xxxx;xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

Xx. II

Účinnost

Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.11.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.