Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.11.2022 do 09.11.2023.


Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu

333/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Povinnost dodávky plynu pro zákazníky §2

Bezpečnostní standard dodávky plynu §3

Obchodník s plynem s povinností nabídky plynu §4

INFORMACE

333

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 27. xxxxx 2022

o xxxxxxxxx dodávek xxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx podle §19d xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx a x xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 287/2022 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Toto xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx trhu x xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx trhu x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx zajištění dodávek xxxxx podle energetického xxxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxx x

2. xxxxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx obchodníkům s xxxxxx.

§2

Povinnost xxxxxxx xxxxx xxx zákazníky

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxx vláda jiným xxxxxxx xxxxxxxxx1) stanovila xxxx plynu x xxxxxxxxx tržní situaci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx dodávky xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx vláda xxxxx xxxxxxx předpisem1) stanovila xxxx xxxxx x xxxxxxxxx tržní xxxxxxx, xx obchodník s xxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxx §19g xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xx stanovenou cenu, x xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx držitele xxxxxxx xx distribuci xxxxx podle §12a xxxx. 1 energetického xxxxxx,

x) xxxxx §19g xxxxxxxxxxxxx zákona x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx situaci za xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx x plynem xxxxx xxxxxxx a), xxxx

x) xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení x systému xxxxxxxxx xxxx registrovaným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 000 xxxxxxxxx xxxx zákazníků xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) nebo x).

(3) Určený dodavatel xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxx x xxxxxxx plynu xx xxxxxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx ve xxxxxx x odběrnému místu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx vláda xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxxxx ceny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx plynu xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu1),

d) xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxx plynu v xxxxxxxxx tržní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx odběrného místa xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) nemá xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx místa xxxxx §19g xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákazníkovi, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dodávku xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx zákazník podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx dodavatele xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do odběrného xxxxx, sjedná xxxxxx xxxxxxxxx plynu xx xxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx o sdružených xxxxxxxx xxxxxxx plynu. Xxxxxx dodavatel xxxxx xx povinen xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxxxx xxxxxxx. Smlouva x xxxxxxx plynu nebo xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx sjednává na xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, na xxxxx vláda jiným xxxxxxx předpisem1) stanovila xxxx plynu v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x to xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxx, nebo xx dobu neurčitou x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 měsíc, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx xx smlouvy.

§3

Xxxxxxxxxxxx standard xxxxxxx xxxxx

X případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zásobnících xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

§4

Xxxxxxxxx s plynem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx s xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx období, na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1) stanovila xxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx xxx zajištění xxxxxxx plynu x xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx má obchodník x plynem, xxxxx xx zajištěnou xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxx xxxxxxx plynu xx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2023 xx xxxx xxxxxxx 3 XXx x xx xxxxxx Česká xxxxxxxxx sjednala xxxxxxxx, xx kterých xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx x povinností nabídky xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x plynem x xxxxxxxxxx nabídky plynu xxxxxx, xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxx xxxxx x mimořádné xxxxx situaci. Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dále povinen xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx množství xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx obchodníkům x plynem na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5.

§5

Xxxxxxxxx nabídky xxxxx x zajištění dodávky xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx plynu x xxxxx obchodníky x xxxxxx

(1) Xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx nabídky xxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plynu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 2.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx s povinností xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, požádá-li xxx xxxxxx dodavatel xxxxx, xxxx xx období xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx o dodávce xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxx sjednané xx dobu xxxxxxx,

x) x xxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxx, kterou xx následující kalendářní xxxxx xxxx xx xxxx období trvání xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx službách dodávky xxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx určitou, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3, x

x) xx xxxx xx dodávku plynu xx xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x plynem XXX Xxxxxxxx Xxx Spot Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;(3) Xxxxx určený xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx plynu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nabídne xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 8 xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Obchodník x xxxxxx x xxxxxxxxxx nabídky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxx v rozsahu xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné období xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu určitou. Xxxxx určený xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nabídku xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx doručení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x povinností xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x plynem x povinností xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx xxxx určenému xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx podmínek xxxxx xxxxxxxx 2 x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádá x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx dodávky xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 3, xxxxxxxxxx však 5 xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovil xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx dodavatelů xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx byly xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19g energetického xxxxxx, xxxxxxxx plynu, které xxxxxxxxx x xxxxxx x povinností xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx kalendářní měsíc, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodníků x xxxxxx.

(7) Obchodník x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x obchodníkovi x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodávky xxxxx zákazníkům xxxxx §19g xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 se xxxxxxx obdobně.

§6

Xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 10. xxxxxxxxx 2022.

(2) Xxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9. xxxxxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

x x. Mgr. Xx. Xxxxxxx x. x.

1. místopředseda vlády x ministr vnitra
 

Ministr xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 333/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.11.2022 x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx dne 9.11.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx č. 298/2022 Sb., x xxxxxxxxx cen xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2) §11 xxxxxxxx x. 344/2012 Xx., x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardu xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.