Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.11.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.11.2022 do 10.11.2023.


Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu

333/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Povinnost dodávky plynu pro zákazníky §2

Bezpečnostní standard dodávky plynu §3

Obchodník s plynem s povinností nabídky plynu §4

INFORMACE

333

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 27. října 2022

x xxxxxxxxx dodávek xxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §19d xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxx x. 287/2022 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx x xxxxxx

x) určuje xxxxxxxxxx x plynem, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxx xx trhu x plynem,

b) stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx určené dodavatele xxxxx x další xxxxxxxxxx x plynem xxx zajištění xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a

c) xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxx

1. určeným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákazníkům x

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x povinností xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plynu x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx dodávky plynu xxx xxxxxxxxx

(1) Určeným xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1) stanovila xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nařízením.

(2) Xxxxxxxxx dodávky plynu xxx období, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem1) xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx obchodník s xxxxxx, xxxxx je

a) xxxxx §19g xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajišťovat xxxxxxx plynu v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx cenu, x to xx xxxxxxxxx míst uvnitř xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxx xxxxx §12a xxxx. 1 energetického xxxxxx,

x) podle §19g xxxxxxxxxxxxx zákona x x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu1) xxxxxxx xxxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxx

x) xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxxxxxxx dodavatelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nejedná-li xx x obchodníka x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

(3) Určený dodavatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx každému zákazníkovi, xxxxx

x) xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx požádá,

b) xxxxx xx xxxxxx x odběrnému xxxxx xx xxxxxxxxx zákazníků, xxx xxxxx vláda xxxxx xxxxxxx předpisem1) xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx věcné xxxxxxxx pro uplatnění xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu1),

d) xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx vláda jiným xxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xx odběrného xxxxx xx jiného dodavatele xxxxx x

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx místa podle §19g xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx odmítnout zajistit xxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx dodavateli plynu x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx plynu xxxx související služby.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, sjedná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx plynu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx plynu nebo xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx dodávky xxxxx xxxxx věty první xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 měsíc, xxxxx xxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx zákazník xxxx xxxxxxx ze xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxxxx standard xxxxxxx xxxxx

X případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardu xxxxxxx xxxxx uskladněním xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2).

§4

Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Obchodníkem x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxx xxx období, xx xxxxx vláda xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu v xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx denní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxx rok 2023 xx xxxx xxxxxxx 3 XXx x xx xxxxxx Česká xxxxxxxxx sjednala podmínky, xx kterých xxxx xx České xxxxxxxxx xxxx pro zajištění xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dodavatele plynu.

(3) Xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx nabídky xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx České republiky, xx-xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obchodníkovi x plynem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxx xxxxx x mimořádné xxxxx situaci. Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dodavatelům xxxxx x xxxxxx obchodníkům x plynem na xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx §5.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxx plynu x zajištění xxxxxxx xxxxx pro určené xxxxxxxxxx plynu x xxxxx obchodníky s xxxxxx

(1) Xxxxx x xx určený dodavatel xxxxx požádá, xx xxxxxxxxx x plynem x povinností nabídky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plynu pro xxxxxx xxxx povinností xxxxx §2 xxxx. 3 xx podmínek xxxxxxxxxxx x odstavci 2.

(2) Obchodník s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx tak xxxxxx dodavatel xxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxx závazku ze xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx smlouvy x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx určitou,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxxxx nebo xx xxxx období xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx plynu xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx smlouva xx xxxx xxxxxxx, bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3, x

x) xx xxxx xx dodávku xxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx XXX Xxxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxx xxx obchodní xxxx Xxxxx republika.

 (3) Xxxxx určený dodavatel xxxxx požádá x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxx nejpozději 10 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nabídne xxxxxxxxx s plynem x povinností nabídky xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však 8 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodavateli xxxxx dodávku xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxx xxxxxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sjednaná xxxxxxx xx dobu určitou. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dodávku plynu xxxxx věty xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, povinnost xxxxxxx plynu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx obchodník s xxxxxx x povinností xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dodavateli xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx nabídky xxxxx xxxx nabídne xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v rozsahu x xx podmínek xxxxx xxxxxxxx 2 x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, nejpozději xxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xx má dodávka xxxxx uskutečnit, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhodnocené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plynu, které xxxxxxxxx s xxxxxx x povinností xxxxxxx xxxxx stanovil xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 vypořádává xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pořadí, x xxxxx byly xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu x obchodníků x xxxxxx, kteří jsou xxxxxxx zajišťovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19g xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx plynu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc, xxxxx xxxxxxxx nabízeného xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx podle velikosti xxxxxxxxx obchodníků x xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xx xxxx povinnost nabídky xxxxx xx xxxxxx x obchodníkovi s xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx zajišťovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19g xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§6

Účinnost

(1) Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 10. listopadu 2022.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 9. xxxxxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

x z. Mgr. Xx. Xxxxxxx v. x.

1. xxxxxxxxxxxxx vlády x ministr xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 333/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.11.2022 x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxx 9.11.2023.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx č. 298/2022 Sb., x xxxxxxxxx cen xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2) §11 vyhlášky x. 344/2012 Sb., x xxxxx xxxxx x plynárenství x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.