Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.12.2022 do 25.01.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 323/2022 Sb.

329/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády č. 323/2022 Sb. Čl. II

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. III

INFORMACE

329

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx dne 2. xxxxxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 301/2022 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx x příslušníků Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x plnění xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 323/2022 Xx.
&xxxx;

Xxxxx nařizuje podle §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx o povolání xxxxxx x činné xxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic

Čl. X

X §5 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 301/2022 Sb., x xxxxxxxx vojáků x činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 323/2022 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 323/2022 Xx.

Xx. XX

X xx. XX odst. 2 xxxxxxxx vlády č. 323/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 301/2022 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s dočasným xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xx slovo "xxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxx".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. III

(1) Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 12. xxxxxxxxx 2022.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 25. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Bc. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 329/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 12.11.2022 x xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx dne 25.1.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.