Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.12.2022 do 25.01.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

323/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

323

XXXXXXXX VLÁDY

ze dne 27. xxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 301/2022 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx znovuzavedením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 a 2 zákona x. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 219/1999 Sb., o ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. X

X §5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 301/2022 Sb., x xxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dočasným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx slova "28. října" nahrazují xxxxx "12. xxxxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxx vyhlášení.

(2) Xxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 25.xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

prof. XxXx. Xxxxx, Ph.D., XX.X., v. r.
 

1. xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Bc. Xxxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 323/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 28.10.2022 x pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 25.1.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.