Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška o zrušení některých nařízení okresního úřadu Jičín spadajících do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

318/2022 Sb.
 

Vyhláška

§1

Účinnost §2

INFORMACE

318

XXXXXXXX

xx dne 14. xxxxx 2022

x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 x §24 xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 34/1970 Xx., xxxxxx x. 203/1990 Xx., xxxxxx č. 575/1990 Xx., zákona x. 474/1992 Xx., xxxxxx č. 47/1994 Xx., zákona č. 272/1996 Xx., zákona x. 587/2004 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx. x xxxxxx x. 250/2014 Sb., x xxxxx čl. CXIX xxxx 3 xxxxxx x. 320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx:

§1

Xxxxxxx xx:

1. Nařízení xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 2/2002 x xxxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx (xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 3/2002 x xxxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx (péče x xxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxx).

§2

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
 

Ministr xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 318/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.