Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Nařízení vlády o stanovení vzoru služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství

310/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Vzor služebního průkazu §1

Přechodné ustanovení §2

Zrušovací ustanovení §3

Účinnost §4

Příloha - Vzor služebního průkazu a jeho popis

INFORMACE

310

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 21. xxxx 2022

o xxxxxxxxx vzoru xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušníka Vojenského xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx zpravodajství:

§1

Xxxx služebního xxxxxxx

(1) Xxxx služebního xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "služební xxxxxx") je xxxxxx x příloze x xxxxxx nařízení.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx vojáka x xxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu vojenské xxxxx služby x Xxxxxxxxxx zpravodajství xx xxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nosit xxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vojenského zpravodajství xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 374/2005 Sb. se xxx xxxxxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

§3

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx č. 374/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušníka Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx.

§4

Účinnost

Toto xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

prof. XxXx. Fiala, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 310/2022 Xx.

Xxxx služebního xxxxxxx x xxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx je oboustranná xxxx plastová xxxxx x rozměrech 86 xx x 54 xx xx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xx přední xxxxxx xxxxxxx holografickým xxxxxx xx tvaru šedé xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx modré a xxxxxxx xxxxx. V xxxx xxxxx xxxxx xx modrou xxxxxx xxxxxx nápis "XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX", pod xxxxxx "XXXXXXXXXXXXX" xx umístěn xxxxxxxxxxxxx znak Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Černobílá xxxxxxxxxx xxxxxxxx služebního průkazu xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx služebního xxxxxxx. Pod fotografií xx xxxxxxxx evidenční xxxxx služebního průkazu. X pravé xxxxx xxxxx služebního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx písmena "XX" xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxxxx v kombinaci xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxx horním xxxxxxx xx určen xxx xxxxx, jméno a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx tímto xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx uvedena xxxxx: "XXXXXXX PRŮKAZU XX XXXXXXXX K XXXXXX XXXXXX"; xxxx slova xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x záloze xxxxxxxxxx x xxxxxx vojenské xxxxx služby k Xxxxxxxxxx zpravodajství. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx barvou xxxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx se xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx odevzdal na xxxxxxxxx služebnu Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx útvar." X pravém xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 1 - Přední xxxxxx

Xxxxxxx 2 - Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 310/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx či doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.