Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.10.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

306/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

306

VYHLÁŠKA

ze dne 4. xxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 410/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí stanoví xxxxx §108 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx. x xxxxxx x. 362/2003 Sb., (xxxx xxx "xxxxx") x provedení §7 xxxx. 1 xxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 410/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prostory x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x vzdělávání xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 343/2009 Xx. x xxxxxxxx č. 465/2016 Xx., se mění xxxxx:

1. X §12 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x".

2. X §12 xxxx. 2 větě xxxxx se za xxxxx "Xxx" vkládají xxxxx "xxxx a".

3. X §18 odstavec 2 zní:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x vzdělávání a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x vzdělávání se xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxx xx xxxx jdoucí xxxxxx minimální teplota xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxx hodnotu xxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 k xxxx xxxxxxxx.".

4. V §18 xx odstavec 6 zrušuje.

5. V xxxxxxx č. 1 xxxx 4 se xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxx možnost xxxx xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vodou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx odděleném od xxxxxxxx užívaného xxxxx".

6. X xxxxxxx č. 3 tabulka x. 1 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 1: Xxxxxxxx přiváděného xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x tělocvičnách x xxxxxxxx odváděného xxxxxxx x šatnách x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx x vzdělávání

Typ prostoru

Přiváděný xxxxxxxx xxxxxx [x3.xxx-1]

Xxxxxxxx xxxxxx [m3.hod-1]

Učebny

20 xx 1 dítě/žáka

Tělocvičny

20 xx 1 dítě/žáka

Šatny

20 xx 1 dítě/žáka

Umývárny

30 na 1 xxxxxxxx

Xxxxxx

150 - 200 xx 1 xxxxxx

Xxxxxxx

50 na 1 xxxxxx, 25 xx 1 pisoár

".

7. V xxxxxxx x. 3 xxxxxxx č. 2 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2: Xxxxxxx xxxxxx, rychlosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

xx [x.x-1]

Xxxxxxxxx xxxxxxx

xx [%]

tg xxx [°X]

xx max [°X]

Xxxxxx, xxxxxxxx, místnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

20

28

0,1-0,2

30-65

Xxxxxxxxxx

17

28

Xxxxx

18

28

Xxxxxx

21

-

Xxxxxxx

17

-

Xxxxxx

17

-

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nástěnných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx stěny x okny x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x xxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení.
 

Ministr xxxxxxxxxxxxx:

xxxx. XXXx. Xxxxx, CSc., XXX, EBIR, x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 306/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.10.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.