Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

304/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

304

VYHLÁŠKA

ze xxx 29. xxxx 2022,

kterou xx xxxx vyhláška x. 6/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, (xxxx jen "xxxxx") x xxxxxxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 6/2003 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místností xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxx takto:

1. V xxxxxxx č. 1 xxxxxxx č. 1 xxxxxx xxxxxxx zní:

"Tabulka x. 1: Požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx1)

Xxxxxxxxx teplota xx (xx. X)

Xxxxxx2)

19

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

20

Xxxxxxxx xxxxxxxx péče - xxxxx xxxxxxx

20

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

20

Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

19

Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

19

Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxx pacienta x xxxxxxxxx

20

Xxxxxxxxxxxx zařízení3)

20

Zdravotnická xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx

20

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

20

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

22

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pacienti x xxxxxxxxxxxx onemocněním

22

".

2. X xxxxxxx č. 1 xxxxxxx x. 4 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 4: Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro hygienická xxxxxxxx u pobytových xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx teplota xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx

Xxxxxxxx

19

30 m3 na 1 xxxxxxxx

Xxxxxx

19

35 - 110 x3&xxxx;xx 1 sprchu

WC

15

50 x3&xxxx;xx 1 xxxx

25 x3&xxxx;xx 1 pisoár

".

Xx. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxx. XXXx. Xxxxx, XXx., XXX, XXXX, x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 304/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.10.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.