Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.10.2022 do 11.11.2022.


Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

301/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

§1  §2  §3  §4  §5

INFORMACE

301

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 5. xxxxx 2022

x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx službě x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s dočasným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 x 2 zákona x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

K xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx zajišťování vnitřního xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx xx povolává nejvýše 80 xxxxxx v xxxxx službě x 60 xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky.

§2

Xxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §4.

§3

Ministryně xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx úkolů xxxxx §1. Ministr xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx techniky x výzbroje, x xxxxxx úkolů podle §1.

§4

Xxxxxx x činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úkolů Policie Xxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx oprávnění x povinnosti xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky x xxxxxxx stanoveném x §2, 3, 9, 10 xx 13, 18, 20, 24 xx 27, 34 xx 37, 40 xx 43, 48 xx 59, 62, 63, 93, 110, 111, 114 x x §115 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§5

(1) Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 9. října 2022.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 12. listopadu 2022.
 

Předseda xxxxx:

xxxx. PhDr. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministr vnitra:

Mgr. Xx. Xxxxxxx x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx obrany:

Mgr. Xxxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 301/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 9.10.2022 x pozbývá platnosti xxxxxxxxx dne 25.1.2023.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

323/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 301/2022 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx znovuzavedením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.10.2022

329/2022 Xx., kterým se xxxx nařízení xxxxx x. 301/2022 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx službě x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx nařízení xxxxx x. 323/2022 Sb.

s xxxxxxxxx xx 12.11.2022

393/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x.&xxxx;301/2022 Sb., x xxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dočasným xxxxxxxxxxxxxx ochrany vnitřních xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 12.12.2022

477/2022 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx x. 301/2022 Xx., x xxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 26.12.2022

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.