Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.12.2022 do 25.01.2023.


Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

301/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

§1  §2  §3  §4  §5

INFORMACE

301

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 5. xxxxx 2022

x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxx nařizuje xxxxx §22 odst. 1 x 2 zákona x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů:

§1

X xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví a xxxxxxx osob x xxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dočasným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních hranic xx povolává xxxxxxx 40 xxxxxx x xxxxx službě x 20 xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx uložené xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §4.

§3

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, včetně vojenské xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx §1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx techniky x výzbroje, k xxxxxx xxxxx xxxxx §1.

§4

Xxxxxx x činné xxxxxx x příslušníci Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx republiky podle §1 mají oprávnění x povinnosti příslušníka Xxxxxxx Xxxxx republiky x rozsahu xxxxxxxxxx x §2, 3, 9, 10 xx 13, 18, 20, 2427, 34 xx 37, 40 xx 43, 48 xx 59, 62, 63, 93, 110, 111, 114 x x §115 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§5

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 9. října 2022.

(2) Xxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx uplynutím xxx 25. xxxxx 2023.
 

Předseda xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vnitra:

Mgr. Xx. Xxxxxxx x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 301/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 9.10.2022 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 25.1.2023.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

323/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 301/2022 Xx., x povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxx x příslušníků Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x plnění xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.10.2022

329/2022 Xx., kterým se xxxx nařízení xxxxx x. 301/2022 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x plnění xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 323/2022 Xx.

x xxxxxxxxx xx 12.11.2022

393/2022 Xx., kterým xx xxxx nařízení xxxxx x.&xxxx;301/2022 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx x dočasným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 12.12.2022

477/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 301/2022 Sb., x xxxxxxxx vojáků v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s dočasným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.12.2022

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.