Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.12.2022 do 25.01.2023.


Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

301/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

§1  §2  §3  §4  §5

INFORMACE

301

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 5. xxxxx 2022

o xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx s dočasným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 1 x 2 zákona x. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

X xxxxxx úkolů Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x cílem ochránit xxxxxx, zdraví x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 40 xxxxxx x xxxxx xxxxxx x 20 příslušníků Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx uložené xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §4.

§3

Ministryně xxxxxx určí xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x plnění xxxxx xxxxx §1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, k xxxxxx xxxxx podle §1.

§4

Vojáci x xxxxx xxxxxx x příslušníci Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx povolaní x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 mají xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x rozsahu stanoveném x §2, 3, 9, 10 xx 13, 18, 20, 2427, 34 xx 37, 40 xx 43, 4859, 62, 63, 93, 110, 111, 114 x v §115 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

§5

(1) Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 9. xxxxx 2022.

(2) Xxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 25. ledna 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., v. x.
&xxxx;

1. xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx vnitra:

Mgr. Xx. Rakušan x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 301/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 9.10.2022 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 25.1.2023.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

323/2022 Xx., kterým xx xxxx nařízení xxxxx x. 301/2022 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x příslušníků Xxxxx správy České xxxxxxxxx k plnění xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.10.2022

329/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 301/2022 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x plnění xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 323/2022 Sb.

s xxxxxxxxx xx 12.11.2022

393/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x.&xxxx;301/2022 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx x dočasným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.12.2022

477/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 301/2022 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky k xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.12.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.