Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.12.2022 do 25.12.2022.


Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

301/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

§1  §2  §3  §4  §5

INFORMACE

301

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 5. xxxxx 2022

x xxxxxxxx vojáků v xxxxx službě a xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx
&xxxx;

Xxxxx nařizuje podle §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

X xxxxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxx, zdraví a xxxxxxx xxxx x xxx naplnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx znovuzavedením xxxxxxx xxxxxxxxx hranic xx povolává nejvýše 80 xxxxxx x xxxxx službě a 30 příslušníků Celní xxxxxx České republiky.

§2

Xxxxxx x činné xxxxxx x příslušníci Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx plní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu stanoveném x §4.

§3

Xxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxxxx x xxxxx xxxxxx, včetně vojenské xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx §1. Ministr xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x výzbroje, k xxxxxx xxxxx xxxxx §1.

§4

Vojáci x činné xxxxxx a příslušníci Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolaní x xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušníka Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §2, 3, 9, 1013, 18, 20, 2427, 3437, 40 xx 43, 4859, 62, 63, 93, 110, 111, 114 x x §115 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§5

(1) Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 9. xxxxx 2022.

(2) Xxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 26. xxxxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Fiala, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vnitra:

Mgr. Xx. Xxxxxxx x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 301/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 9.10.2022 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 25.1.2023.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

323/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 301/2022 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dočasným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.10.2022

329/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 301/2022 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x plnění xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx znovuzavedením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 323/2022 Xx.

x xxxxxxxxx xx 12.11.2022

393/2022 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx xxxxx x.&xxxx;301/2022 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx x dočasným xxxxxxxxxxxxxx ochrany vnitřních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.12.2022

477/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 301/2022 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany vnitřních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.12.2022

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.