Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.11.2022 do 11.12.2022.


Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

301/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

§1  §2  §3  §4  §5

INFORMACE

301

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 5. xxxxx 2022

x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů:

§1

X xxxxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxx naplnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 80 xxxxxx v xxxxx službě x 60 xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxx v xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §4.

§3

Xxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxxxx x činné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx §1. Ministr xxxxxxx xxxx příslušníky Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx podle §1.

§4

Vojáci v činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §2, 3, 9, 1013, 18, 20, 2427, 3437, 40 xx 43, 4859, 62, 63, 93, 110, 111, 114 x x §115 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 9. xxxxx 2022.

(2) Xxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12. xxxxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., v. x.
&xxxx;

1. xxxxxxxxxxxxx vlády x ministr vnitra:

Mgr. Xx. Xxxxxxx x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Černochová x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 301/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 9.10.2022 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 25.1.2023.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

323/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 301/2022 Xx., x povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x souvislosti x dočasným znovuzavedením xxxxxxx xxxxxxxxx hranic

s xxxxxxxxx od 28.10.2022

329/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 301/2022 Xx., x povolání xxxxxx x xxxxx xxxxxx x příslušníků Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x plnění xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx znovuzavedením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 323/2022 Sb.

s xxxxxxxxx od 12.11.2022

393/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x.&xxxx;301/2022 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Policie Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 12.12.2022

477/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády č. 301/2022 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx službě x xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dočasným xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.12.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.