Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.11.2022 do 11.12.2022.


Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

301/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

§1  §2  §3  §4  §5

INFORMACE

301

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 5. xxxxx 2022

x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dočasným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 x 2 zákona x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a podle xxxxxx č. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

K xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečnosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví x xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 80 xxxxxx x xxxxx xxxxxx a 60 xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

§2

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx uložené xxxxx xx zbraní x donucovacími xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §4.

§3

Ministryně obrany xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx a výzbroje, x xxxxxx xxxxx xxxxx §1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušníky Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x výzbroje, k xxxxxx úkolů xxxxx §1.

§4

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx §1 xxxx oprávnění x povinnosti xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §2, 3, 9, 10 xx 13, 18, 20, 2427, 34 xx 37, 4043, 48 xx 59, 62, 63, 93, 110, 111, 114 x x §115 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 9. xxxxx 2022.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12. prosince 2022.
 

Předseda xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., v. x.
&xxxx;

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vnitra:

Mgr. Xx. Rakušan x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 301/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 9.10.2022 x pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 25.1.2023.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

323/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 301/2022 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx v činné xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x dočasným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic

s xxxxxxxxx xx 28.10.2022

329/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 301/2022 Sb., x xxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 323/2022 Xx.

x xxxxxxxxx xx 12.11.2022

393/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x.&xxxx;301/2022 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx službě x xxxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky k xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.12.2022

477/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx vlády x. 301/2022 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky k xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s dočasným xxxxxxxxxxxxxx ochrany vnitřních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.