Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2022.


Nařízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

292/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte §1

Příspěvek při převzetí dítěte §2

Zaopatřovací příspěvek §3

Účinnost §4

INFORMACE

292

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 26. xxxx 2022

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Vláda xxxxxxxx xxxxx §58b xxxx. 1 zákona x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxx x. 363/2021 Xx.:

§1

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte činí xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) 6 290 Xx xxx xxxx xx xxxx xx 6 xxx,

x) 7 750 Xx pro xxxx xx xxxx xx 6 do 12 xxx,

x) 8 870 Xx xxx xxxx xx věku xx 12 xx 18 xxx,

x) 9 220 Xx pro dítě xx xxxx xx 18 do 26 xxx.

(2) Xxx-xx o xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx I (lehká xxxxxxxxx)
Xx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx)
Xx

Xxxx xx xxxxxx závislosti XXX (xxxxx xxxxxxxxx)
Xx

Xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx)
Xx

Xx 6 xxx

6 500

7 750

8 240

8 940

6 - 12 xxx

7 895

9 500

10 130

10 970

12 - 18 let

9 010

10 900

11 595

12 155

1 - 26 xxx

9 430

11 315

12 015

12 575

§2

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx x dítě xx xxxx

x) xx 6 xxx, 10 800 Xx,

x) xx 6 xx 12 xxx, 12 150 Xx,

x) od 12 xx 18 xxx, 13 500 Kč.

§3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 17 250 Xx za xxxxxxxxxx měsíc.

(2) Výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 28 750 Xx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Ph.D., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Jurečka x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 292/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2022.

Xx xxx uzávěrky xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.