Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2022.


Nařízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

292/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte §1

Příspěvek při převzetí dítěte §2

Zaopatřovací příspěvek §3

Účinnost §4

INFORMACE

292

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 26. xxxx 2022

x xxxxxxx některých xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Vláda xxxxxxxx xxxxx §58b xxxx. 1 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 401/2012 Xx. x zákona x. 363/2021 Sb.:

§1

Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte

(1) Výše xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) 6 290 Xx xxx xxxx ve xxxx xx 6 xxx,

x) 7 750 Xx xxx dítě xx xxxx od 6 do 12 xxx,

x) 8 870 Xx pro dítě xx věku xx 12 do 18 xxx,

x) 9 220 Xx xxx xxxx xx xxxx xx 18 do 26 xxx.

(2) Jde-li o xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx potřeb xxxxxx

Xxx xxxxxx

Xxxx xx stupni xxxxxxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx)
Xx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx)
Xx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx)
Xx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XX (xxxxx závislost)

Do 6 xxx

6 500

7 750

8 240

8 940

6 - 12 let

7 895

9 500

10 130

10 970

12 - 18 xxx

9 010

10 900

11 595

12 155

1 - 26 xxx

9 430

11 315

12 015

12 575

§2

Příspěvek xxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx dítěte xxxx, xxx-xx x xxxx xx xxxx

x) xx 6 xxx, 10 800 Kč,

b) od 6 xx 12 xxx, 12 150 Xx,

x) xx 12 xx 18 let, 13 500 Xx.

§3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činí 17 250 Xx za xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku xxxx 28 750 Xx.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. r.
 

Místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 292/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.