Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2022.


Nařízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

292/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte §1

Příspěvek při převzetí dítěte §2

Zaopatřovací příspěvek §3

Účinnost §4

INFORMACE

292

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx dne 26. xxxx 2022

o xxxxxxx některých xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §58b xxxx. 1 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 401/2012 Xx. a xxxxxx x. 363/2021 Sb.:

§1

Xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx xxxxxx

(1) Výše xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx kalendářní xxxxx

x) 6 290 Xx xxx xxxx xx xxxx xx 6 xxx,

x) 7 750 Xx pro dítě xx xxxx od 6 xx 12 xxx,

x) 8 870 Xx xxx xxxx xx xxxx xx 12 xx 18 xxx,

x) 9 220 Xx xxx xxxx xx xxxx od 18 xx 26 xxx.

(2) Xxx-xx o xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte

Věk xxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx X (lehká xxxxxxxxx)
Xx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx)
Xx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx)
Xx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XX (xxxxx závislost)

Do 6 xxx

6 500

7 750

8 240

8 940

6 - 12 xxx

7 895

9 500

10 130

10 970

12 - 18 let

9 010

10 900

11 595

12 155

1 - 26 xxx

9 430

11 315

12 015

12 575

§2

Příspěvek xxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxx xx xxxx

x) do 6 xxx, 10 800 Kč,

b) od 6 do 12 xxx, 12 150 Xx,

x) od 12 xx 18 xxx, 13 500 Xx.

§3

Xxxxxxxxxxxx příspěvek

(1) Výše xxxxxxxxxxx se zaopatřovacího xxxxxxxxx xxxx 17 250 Kč xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx zaopatřovacího příspěvku xxxx 28 750 Xx.

§4

Účinnost

Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Ph.D., XX.X., x. r.
 

Místopředseda xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 292/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2022.

Xx xxx uzávěrky nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.