Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023

290/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu §1

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu §2

Výše základní výměry důchodu §3

Zvýšení důchodů v roce 2023 §4

Účinnost §5

INFORMACE

290

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 26. září 2022

o xxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rok 2021, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu za xxx 2021, redukčních xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx 2023 a xxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxxxx pro xxx 2023 x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2023
 

Vláda nařizuje xxxxx §107 odst. 1 písm. x) xx x) zákona x. 155/1995 Xx., x důchodovém pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 212/2016 Xx.:

§1

Xxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2021 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Výše všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2021 činí 38 294 Xx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2021 xxxx 1,0530.

§2

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výpočtového xxxxxxx

Xxx xxx 2023 xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 17 743 Kč,

b) xxxxx redukční xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činí 161 296 Xx.

§3

Výše xxxxxxxx výměry xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vdovského, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro rok 2023 xxxx 4 040 Kč.

§4

Xxxxxxx důchodů x xxxx 2023

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, invalidní, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023 xx xxxxxxx od 1. xxxxx 2023 xxx, xx

x) xxxxxxxx výměra xxxxxxx se zvyšuje x 140 Xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x 5,1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží ke xxx, od xxxxx xx xxxxxxxxx výměra xxxxxxx.

(2) Xx-xx důchod xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx důchodem xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx změně xxxx xxxxxxxxxxx důchodu, xxxxx souvisí x xxxxxx úpravy xxxxxxx, xxxx xxx obnovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výměry důchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), a xx podle té xxxx procentní xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vdovských, vdoveckých x sirotčích xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výměr xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
 

Předseda vlády:

prof. XxXx. Fiala, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministr xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Jurečka x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 290/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Xx xxx uzávěrky xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.