Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023

290/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu §1

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu §2

Výše základní výměry důchodu §3

Zvýšení důchodů v roce 2023 §4

Účinnost §5

INFORMACE

290

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 26. září 2022

x xxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx za rok 2021, přepočítacího xxxxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2021, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu pro xxx 2023 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2023 a x xxxxxxx důchodů x xxxx 2023
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/2016 Xx.:

§1

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za rok 2021 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2021 xxxx 38 294 Xx.

(2) Xxxx přepočítacího xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2021 xxxx 1,0530.

§2

Výše redukčních xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxx 2023 xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx základu xxxx 17 743 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výpočtového xxxxxxx činí 161 296 Kč.

§3

Výše xxxxxxxx výměry xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vdovského, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2023 xxxx 4 040 Xx.

§4

Zvýšení důchodů x xxxx 2023

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, invalidní, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023 se xxxxxxx xx 1. xxxxx 2023 xxx, xx

x) základní xxxxxx xxxxxxx xx zvyšuje x 140 Xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x 5,1 % xxxxxxxxx výměry xxxxxxx, xxxxx xxxxxx ke xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx výměra xxxxxxx.

(2) Xx-xx důchod xxxxxxx xxx souběh x xxxxx důchodem xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx nevyplácí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upraví xx xxx změně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxx úpravy xxxxxxx, xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx dne xxxx xxxxx nebo obnovení xxxxxxx xxxxxxx. Procentní xxxxxx xxxxxxxxx, vdoveckých x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxx vyměřeny x procentních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2023.
 

Předseda vlády:

prof. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministr xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 290/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.