Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.09.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

271/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

271

XXXXXXXX

xx xxx 9. xxxx 2022,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 207/2021 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích
 

Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §98a xxxx. 2 xxxx. j) zákona x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x o xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx. a zákona x. 362/2021 Xx.:

Čl. I

Vyhláška č. 207/2021 Sb., x vyúčtování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích, xx xxxx takto:

1. Xx xxxxx xxxxx §1 xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx x náležitosti xxxxxxxxx x vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejících xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx".

2. Xx §18 xx vkládá xxxx §18x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§18x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx za období xx posledního xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyúčtování x xxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxx. a), d) x x), §6 xxxx. 3 xxxx. x) a x) x §6 odst. 4 xxxx. x) xx g) xxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a), x) a x), §7 xxxx. 3 xxxx. x) a x) x §7 xxxx. 4 písm. x) xx g) xxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx x odběrném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dálkovým xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyúčtování xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx jednou xx 6 měsíců xxxx x xxxxxxx, xx se doklad x vyúčtování xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, xxxx že o xx xxxxxxxx požádá, xxxxxx xx 3 xxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxx s elektřinou.

(3) Xxxxx xx dodávka xxxxxxx energie xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx přenosem xxxxx, xxxxxxxxx dodavatel tepelné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx období xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vyúčtování x xxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) x e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx neposkytuje v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xx více odběrných xxxx, pokud nejsou xx odběrná xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx dodavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podobě.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxx xxx poskytnuta jejím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(6) Na xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přeplatku xxxx xxxxxxxxxx. Informace x xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Xx. II

Přechodné ustanovení

Podle §18x vyhlášky č. 207/2021 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx 1. července 2023.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx vyhlášení.
 

Předseda Rady:

Ing. Xxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 17.9.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.