Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.09.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

271/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

271

XXXXXXXX

xx dne 9. xxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 207/2021 Xx., x xxxxxxxxxx dodávek x xxxxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §98a odst. 2 xxxx. j) zákona x. 458/2000 Sb., x podmínkách podnikání x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx. x zákona x. 362/2021 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 207/2021 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvisejících xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích, xx xxxx takto:

1. Xx xxxxx textu §1 se xxxxxxxx xxxxx ", rozsah x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx".

2. Xx §18 xx xxxxxx xxxx §18x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§18x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyúčtování

(1) Pokud xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx instalováno xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxx xx období xx posledního xxx xxxxxxxxxxx období vyúčtování x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x), d) x x), §6 xxxx. 3 písm. x) x x) x §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxx §7 odst. 2 písm. x), x) a x), §7 odst. 3 xxxx. x) x x) x §7 xxxx. 4 xxxx. x) až x) xxxxxxx každý xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx není x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, poskytuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxxx x případě, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxx že x xx xxxxxxxx požádá, xxxxxx xx 3 xxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx dodávka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přenosem údajů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx společného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx více xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx rozdělování xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx dodavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxx období.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, přehledné, xxxxxxxxxxxx x čitelné xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxx xxx xxxxxxxxxx jejím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se neprovádí xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx §18x xxxxxxxx č. 207/2021 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx 1. xxxxxxxx 2023.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení.
 

Předseda Xxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 271/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 17.9.2022.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.