Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.09.2022.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o propojení silnice I/11 v obci Mosty u Jablunkova na území České republiky a rychlostní silnice R 5 v obci Svrčinovec na území Slovenské republiky na společných státních hranicích

28/2022 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Článek 1  Článek 2  Článek 3  Článek 4  Článek 5

INFORMACE

28

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxx 12. xxxxxx 2016 xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Slovenské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx X/11 x obci Xxxxx x Jablunkova xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx X 5 x xxxx Svrčinovec xx xxxxx Slovenské xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx x platnost xx xxxxxxx xxxxx článku 5 xxxx. 1 xxx 25. xxxxx 2016.

Xxxxx xxxxx Dohody se xxxxxxxxx současně.

Dohoda

mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx X/11 x xxxx Xxxxx x Jablunkova xx xxxxx České republiky x xxxxxxxxxx xxxxxxx X 5 v xxxx Xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vláda Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx strany")

vedeny úmyslem xxxxxxxxxx silniční spojení xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx podpořit xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxx xxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

xx xxxxx zvýšit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx X/11 v Xxxxx republice x xxxxxxxxxx xxxxxxx X 5 xx Slovenské xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xxxxx:

Článek 1

Předmětem této Xxxxxx je propojení xxxxxxx X/11 x xxxxxxxxxxxx xxxxx obce Xxxxx u Jablunkova xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx X 5 x xxxxxxxxxxxx území xxxx Svrčinovec xx xxxxx Xxxxxxxxx republiky (xxxx jen "xxxxxxx") xx společných státních xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx státních hranicích x hraničním xxxxx X mezi xxxxxxxxxx xxxxx 10 xx 10/2.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxx trasy x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx-xxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Koordinaci xxxxx odstavce 3 xxxxxx článku xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ČR x xx slovenské xxxxxx Xxxxxxx xxxľxxxxx xxxxxxxxxx, a.s.

Xxxxxx 3

1. Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx nedojde xx xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx státních xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx československá xxxxxxxx komise.

Xxxxxx 4

Případné xxxxx xxxxxxxxxxx x výkladem x prováděním xxxx Xxxxxx xxxxx řešit xxxxxxx strany xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

1. Xxxx Xxxxxx xx sjednává xx xxxx neurčitou.

2. Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx každé xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx smluvní xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx diplomatickou cestou. Xxxxxx vstoupí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxx pozdější xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx toto xxxxxxxxx.

3. Xxxx Dohoda xxxx xxx kdykoliv xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx. Xxxxxx změny xxxx xxxxxxxx vstoupí x platnost v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxx x Praze xxx 12. xxxxxx 2016 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx a slovenském xxxxxx, xxxxxxx obě xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx.
&xxxx;

Xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxx Ťok x. x.

xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx x. r.

ministr xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 28/2022 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 9.9.2022.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.