Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.09.2022.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o propojení silnice I/11 v obci Mosty u Jablunkova na území České republiky a rychlostní silnice R 5 v obci Svrčinovec na území Slovenské republiky na společných státních hranicích

28/2022 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Článek 1  Článek 2  Článek 3  Článek 4  Článek 5

INFORMACE

28

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx dne 12. xxxxxx 2016 xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxx Slovenské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx silnice X/11 x xxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx R 5 x obci Xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx x platnost xx xxxxxxx svého článku 5 xxxx. 1 xxx 25. xxxxx 2016.

Xxxxx xxxxx Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Dohoda

mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx X/11 x obci Mosty x Xxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silnice X 5 x xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx Slovenské xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx podpořit xxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxx xxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x funkce území,

ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx x

xxxxxxxxxx vzájemné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx X/11 v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx X 5 xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na společných xxxxxxxx hranicích,

se xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxx této Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx X/11 x xxxxxxxxxxxx území xxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x rychlostní xxxxxxx X 5 x xxxxxxxxxxxx území xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx republiky (xxxx xxx "silnice") xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 2

1. Xxxxxxx xxxxx propojeny xx xxxxxxxxxx státních hranicích x hraničním xxxxx X xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 10 xx 10/2.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeno xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

3. Podrobné xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx propojení xx xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranicích xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x dálnic XX x na slovenské xxxxxx Národná xxxľxxxxx xxxxxxxxxx, x.x.

Xxxxxx 3

1. Xxxxxxxxxx xxxx Dohody xxxxxxx xx změně xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 4

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x výkladem x prováděním xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 5

1. Xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx každé xxxxxxx xxxxxx, o xxxx xx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx vstoupí x xxxxxxxx třicátým xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx potvrzující xxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vstoupí x platnost x xxxxxxx s postupem xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 tohoto článku.
 

Dáno x Praze xxx 12. května 2016 xx dvou původních xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x slovenském xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx.
&xxxx;

Xx vládu České xxxxxxxxx

Xxx Xxx x. x.

xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xx xxxxx Xxxxxxxxx republiky

Roman Brecely x. x.

xxxxxxx dopravy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 28/2022 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 9.9.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.