Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.08.2022.


Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 246/2022 Sb.

REG 22118001
 

Sdělení Ministerstva vnitra

INFORMACE

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx č. 246/2022 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

X xxxxx xxxxxx čl. V bod 3 xxxxxxx xxx:

"3. V §26 odstavec 1 xxx:

(1) Xxxxxxx výkonem xxxxxx může být xxxxx odborný pracovník x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem v xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx

x) x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx

x) v oblasti xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx navazujícím xx bakalářský studijní xxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx zvířat a xx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx2),

xxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zkoušek xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx vztahujících se x činnosti jím xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a zkoušky xxxxxxx ministerstvo.".

Informace

Právní xxxxxxx REG 22118001 xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.8.2022.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.