Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.08.2022.


Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 246/2022 Sb.

REG 22118001
 

Sdělení Ministerstva vnitra

INFORMACE

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx vnitra

o xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx č. 246/2022 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

X xxxxx čtvrté čl. V xxx 3 xxxxxxx xxx:

"3. X §26 xxxxxxxx 1 xxx:

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxx odborný xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx

x) x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx zvířat a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx studijní xxxxxxx v oblasti xxxxxxx zvířat a xxxxxx zvířat x xx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx2),

xxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xx úspěšném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxx jím xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis XXX 22118001 xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.8.2022.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.