Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022 do 07.10.2022.


Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

263/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMÁCNOSTI

Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku §1

Rozhodné dny §2

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek §3

Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu §4

Termíny pro poskytování finančních prostředků §5

Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny nebo plynu §6

Reklamace zohlednění příspěvku §7

Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem §8

ČÁST DRUHÁ - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMĚ S BYTY

Kategorie odběrných míst zákazníků v domě s byty a výše příspěvku §9

Rozhodné dny §10

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek §11

Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu §12

Termíny pro poskytování finančních prostředků §13

Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny nebo plynu §14

Reklamace zohlednění příspěvku §15

Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem §16

ČÁST TŘETÍ - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO

Výše příspěvku na teplo §17

Rozhodné dny §18

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek na teplo §19

Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi zákazníkem, držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie a operátorem trhu a termíny, rozsah a způsob registrace držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie u operátora trhu §20

Termíny pro poskytování finančních prostředků §21

Postup zohlednění příspěvku na teplo v platbách za dodávku tepelné energie §22

Reklamace zohlednění příspěvku na teplo §23

Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie §24

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Nový rozpis výše záloh §25

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §26

Příloha č. 1 - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ

Příloha č. 2 - ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZÁKAZNÍKEM V DOMĚ S BYTY UŽÍVANÝCH K BYDLENÍ V DOMĚ PRO ÚČEL PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN

Příloha č. 3 - ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA V DOMĚ S BYTY A ZÁKAZNÍKA DOMÁCNOSTI V RODINNÉM DOMĚ O ZOHLEDNĚNÍ PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO A ROZSAH PŘEDÁVANÝCH ÚDAJŮ

INFORMACE

263

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 24. srpna 2022

o xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx plyn x xxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx č. 278/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 670/2004 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 90/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 152/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 1/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 609/2020 Sb., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 362/2021 Xx., xxxxxx x. 382/2021 Xx., xxxxxx x. 176/2022 Xx. x xxxxxx x. 232/2022 Xx.:

XXXX PRVNÍ

PŘÍSPĚVEK NA XXXXXX NÁKLADŮ ZA XXXXXXXXX A XXXXX XXXX ZÁKAZNÍKOVI X XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxxx odběrných xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxx příspěvku

(1) Xxxxxxx xxxxx zákazníků x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxxxx příspěvek, jsou xxxxxxx xxxxx, která xxxx k rozhodnému xxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxx distribuční sazba xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Příspěvek xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx sjednaný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx správy x xxxxxxx společných xxxxx xxxx sloužících xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastníkům nebo xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zákazník s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x plynárenství, u xxxxxxx xx zohledňuje xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx zákazníků kategorie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x u kterých xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxx do 45 XXx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plynu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spotřeba xxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1.

(4) Výše xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x části X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxx

(1) Rozhodným xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x plynárenství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxx xxxxxxxxxx příspěvku, xx 21. prosinec 2022.

(2) Xxxxxxxxx dnem, od xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x plynem zohledňuje xxxxxxxxx zákazníka v xxxxxxxxxx x elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxxx, xx 1. xxxx 2023.

§3

Xxxxxx pro xxxxxx x náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxxxxxxx do 12. xxxxx 2023.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) požadovaná xxxxxxx částka,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) číslo bankovního xxxx.

(3) X případě xxxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx platbami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx s plynem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodníkem s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu.

§4

Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxx účastníky xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 6. xxxxx 2023 do 18:00 xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx místu xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x registrovanému x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxx §2 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) údaj x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx odběrné xxxxx,

x) v případě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího pravidla xxxx s elektřinou xxxxxx údaj x xxx, xxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx sjednal xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přiděleným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx 12. xxxxx 2023 xx 8:00 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx částce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx tento xxxxxxxxx x elektřinou x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 měl sjednanou xxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx dodávku xxxxxxxxx, x xxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1 odst. 1 a 2, xx kterého xxxxxxxxx x elektřinou k xxxxxxxxxx xxx podle §2 odst. 1 xxx sjednanou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dodávku xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxxxx xxx odběrného xxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektroenergetice xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odběrné xxxxx xxxxxxxxx x přiděleným xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxx, x to xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxx podle odstavce 1,

x) xxxxxxxxx x xxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxx místu xxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x části X přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Provozovatel distribuční xxxxxxxx x plynárenství xxxxx v termínu xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu x plynem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operátorem xxxx. Provozovatel distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 6. xxxxx 2023 xx 18:00 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx každému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx soustavě x xxxxxxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx operátora xxxx xxxx x kategorii xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx trhu x xxxxxx x rozhodnému xxx xxxxx §2 xxxx. 1 ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx operátorem xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx 12. xxxxx 2023 xx 8:00 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx částce xxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx obchodník x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx podle §2 odst. 1 xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxx místo zákazníka x domácnosti xxxxx §1 xxxx. 3, xx xxxxxxx obchodník x plynem x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxx sjednanou xxxx xxxxx zajišťoval xxxxxxx xxxxx,

x) identifikační číselný xxx xxxxxxxxx místa,

b) xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plynu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x to podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) informaci x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené xx základě xxxxxxxxx xxxxx spotřeby plynu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxx xxxxx X přílohy č. 1 k xxxxxx nařízení.

(5) Xxxxxxxxx x elektřinou x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx operátorovi trhu xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx informaci x výši příspěvku xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx

x) 15. září 2023 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 odst. 1 do 31. xxxxx 2023 xxxxx x xxxxxxxxxx celkové xxxx příspěvku a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, a

b) 30. xxxx 2024 xxx odběrná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxx §2 odst. 1 xx 14 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx podle §2 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 a 3, §12 xxxx. 3 x 5 x §20 odst. 4 xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx operátorovi trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx 16. xxxxx 2023. X xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx prostředky na xxxxxxxxx do 4 xxxxxxxxxx dnů od xxxxxx xxxxxxx.

(2) Operátor xxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ministerstva uhradí xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx finanční prostředky xx příspěvek na xxxxxx bankovní účet xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodník x xxxxxx je xxxxxxx zohledňovat příspěvek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx minimálně x xxxxxxx xxxxx třetiny xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx výši xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, x to opakovaně xx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxxxx část příspěvku xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zálohových platbách xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx příspěvku, zohledňuje xx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx výši. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx výše jedné xxxxxxx xxxxxxxxx, zohledňuje xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx takové zálohové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxx zbývající xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plynem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu x xxxxxxxx místě xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dni xxxxx §2 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plynem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodným dnem xxxxx §2 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plateb xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx související xxxxxx x elektroenergetice xxxx související xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx x domácnosti, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxxxx x tom xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx související xxxxxx x elektroenergetice xxxx související xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Příspěvek xxxxx xxxxxxxxx na xxxx dluhy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x elektroenergetice xxxx související xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, zejména xx dlužné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx upomínek xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx plynu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxx.

(5) Je-li x xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx x domácnosti, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, před xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu x xxxxxxxx místě xxxx xxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx příspěvek xxx, xx xx 15 xxx od rozhodného xxx xxxxx §2 xxxx. 2 uhradí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x domácnosti xx oprávněn xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x plynem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxx služby x plynárenství z xxxxxx nesprávného nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx dokladu x vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, x případně xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x plynárenství.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x domácnosti xxxxxxx u obchodníka x elektřinou nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 1 měsíce xx xxxxxxxx reklamace. X xxxx xxxxx xx připočítává xxxx, xx kterou oprávněnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx provozovatel distribuční xxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxx xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x elektřinou xxxx obchodník x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx operátorovi xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx obchodníkovi s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx odpovídajícím plánované xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx údajů předaných xxx účel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx reklamace xx xxxxxxxxxx x elektřinou xxxx obchodníka x xxxxxx.

(4) Pokud x xxxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx mu xxx zohledněn příspěvek xx výši, xxxxx xxxxxxxxxx sjednané xxxxxxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx reklamaci xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxxxxxx. Pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, xx mu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, která xxxxxxxxxx xxx tvrzené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x plánovanou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, x jím tvrzenou xxxxxxxxxx xxxxx spotřebu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doloží, postoupí xxxxxxxx xxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předaných xxxxxxxxxxx xxxx xxx účel xxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx tvrzené a xxxxxxxxx zákazníkem v xxxxxxxxxx x reklamaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx operátora xxxx. Xxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněná x xxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektroenergetice současně x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx distribuční xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 pracovních xxx xx uplynutí xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nesprávného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodávek plynu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plynu a xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x plynárenství xxxxxxxxx.

§8

Vypořádání finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x plynem

(1) X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx rozdíl mezi xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x daném xxxxxxxx místě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:

x) identifikační xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) informaci x xxxxxxx vztahujícím xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Operátor trhu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyjádření x podkladům předaným xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodníkem x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx podle §4.

(3) X případě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníkovi s xxxxxx xxxxx platbu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx stanovený xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plynem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx původně stanovenou xxxx platby na xxxxxxxxxx příspěvku a xxxx stanovenou xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx dosud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 10 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx potřebných xxx zohlednění xxxxxxxxx. Xxxxx již došlo x xxxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx 7 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku. Xxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxxx o identifikačním xxxxxxxx xxxx odběrného xxxxx, xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxx sjednanou xxxx xxxxx zajišťoval xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx odběrného xxxxx, ministerstvu.

(4) X xxxxxxx zjištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodníkovi x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx platbu na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxx rozdíl x prostředcích xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x plynem xx 12 xxxxxxxxxx xxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx x xxxxxx xxxxx potřebných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx trhu požádá xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do 4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ministerstva.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXX NÁKLADŮ ZA XXXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX V XXXX S XXXX

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x domě x&xxxx;xxxx x xxxx příspěvku

(1) Xxxxxxx xxxxx zákazníků x xxxx x xxxx, x kterých xx xxxxxxxxxx příspěvek, xxxx odběrná místa, xxxxx jsou x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 odst. 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plyn xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxxx xxx podle §10 xxxx. 1 držitelem xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxx xx stanovena x xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx místo zákazníka x xxxx s xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxx zohlednění xxxxxxxxx, xx 30. xxxx 2022.

(2) Xxxxxxxxx xxxx, od kterého xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodník x xxxxxx zohledňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx plynárenství, xx 1. xxxx 2023.

§11

Xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12. xxxxx 2023.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) požadovaná xxxxxxx xxxxxx,

x) identifikace xxxxxxxxxx s elektřinou x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx má xxxxxxxx xxxx uhradit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx v xxxx x xxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx,

x) xxxxx bankovního xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx operátorem xxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x plynem xxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Xxxxxxx, rozsah a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu

(1) Xxxxxxxx x xxxx x xxxx předá xx 30. xxxxxxxxx 2022 xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx odběrné zařízení, xxxxx x pravdivé xxxxx x xxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxxxxx v xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plyn xxx vytápění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jako poskytovatel xxxxxx xxxx dodavatel xxxxxxx energie. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx formuláře pro xxxxxxx údajů xxxxxxx příloha č. 2 x tomuto xxxxxxxx. Xxxxx zákazník x xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx věty první xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxx xxxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxx elektronický systém xxxxxxxxx x současně x xxxxxxx xxxxx xxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronický xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx adresu xxxx xxxxx xxxx adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx kontakt provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx věrný x xxxxxxx obraz listiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx předaným xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v elektroenergetice xxxxx xx 6. xxxxx 2023 do 18:00 xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v domě x byty připojenému x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozhodnému xxx xxxxx §10 xxxx. 1 xx xxxxxxx definovaném xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx x domě x xxxx,

x) xxxx x xxxxx bytů, xxx xxxxx zákazník x xxxx x byty xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx do 12. xxxxx 2023 do 8:00 xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x domě s xxxx, se kterými xxxxx obchodník s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx podle §10 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx mu xxxxx xx každé xxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxx x xxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx s elektřinou x rozhodnému dni xxxxx §10 xxxx. 1 měl sjednanou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx číselný kód xxxxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxx s xxxx,

x) xxxx o xxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxxxxx x xxxx x byty xxxxxxx elektřinu xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx teplé xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxxxx místu xxxxxxxxx x xxxx x xxxx.

(5) Provozovatel distribuční xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx xx 6. xxxxx 2023 do 18:00 operátorovi xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x dané xxxxxxxx x registrovanému v xxxxxxxxxxx systému operátora xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx k xxxxxxxxxx xxx podle §10 xxxx. 1 ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx odběrného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x domě x byty,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxx s byty,

c) xxxx o xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx odebírá xxxx xxx vytápění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vody xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx předá xx 12. xxxxx 2023 do 8:00 xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x celkové xxxxxx pro zohlednění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxx §10 odst. 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plynu, x xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx s xxxx, xx kterého obchodník x xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx podle §10 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx v plynárenství xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxx, xxxx xxxxx:

x) identifikační xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x byty,

b) xxxx o xxxxx xxxx, xxx které xxxxxxxx x xxxx x byty xxxxxxx xxxx pro vytápění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x danému odběrnému xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx.

(7) Xxxxxxxxx s elektřinou x obchodník x xxxxxx předá operátorovi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému operátora xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx číselných xxxx odběrných xxxx xxxxxxxxx v xxxx x xxxx informaci x výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákazníka x domě x xxxx xx

x) 15. xxxx 2023 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx, xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 xxxx. 1 xx 31. xxxxx 2023 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxx §14 odst. 2, x

x) 30. xxxx 2024 xxx xxxxxxx xxxxx zákazníků v xxxx x xxxx, xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxx §10 xxxx. 1 xx 14 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx podle §10 xxxx. 2 došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příspěvku.

§13

Xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx 16. xxxxx 2023. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx do 4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx ministerstva xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodník x plynem je xxxxxxx zohledňovat xxxxxxxxx x nejbližších xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx výši xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x to xxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zálohových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zohledňuje xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx sjednané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx příspěvku, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx platbě ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zohledňovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Příspěvek xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x nejbližším xxxxxx xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx plynu nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx místě xxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxxx, rozsah a xxxxxxx vyúčtování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozhodném dni xxxxx §10 odst. 2.

(3) Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x plynem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dluhy xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 x neuhrazených zálohových xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx službu v xxxxxxxxxxxx xxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka v xxxx x xxxx, xxx které xx xxxxxxxxx zohledňuje, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x to v xxxxxxx x pořadí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x tom xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x případně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx související xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx dluhy xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodávkou plynu xxxx xxxxxxxxxxx službou x elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plateb xx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx službu x elektroenergetice nebo xxxxxxxxxxx službu v xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníkem x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Je-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx, xxx které xx příspěvek xxxxxxxxxx, xxxx rozhodným xxxx xxxxx §10 odst. 2 xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zohlední obchodník x elektřinou nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx 15 dnů xx xxxxxxxxxx dne xxxxx §10 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx.

§15

Reklamace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxx x xxxx je xxxxxxxx uplatnit x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxx reklamaci zohlednění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxx neúplného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx v xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 2 xxxxxx od vystavení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx související xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x plynem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx obchodník x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X této xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4.

(3) Xx-xx tvrzeným důvodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxx x domě x xxxx, xxx které xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx obchodník x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx poskytnul xxxxxxxxxxxx x elektřinou nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počtu bytů x xxxx x xxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx xxx účel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx postoupí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prověření xxxxxxxxxx předaného údaje x xxxxx bytů x domě s xxxx. Xxxxxxxx trhu xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 5 pracovních dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prověření xxxxxxxxx xx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx doručení xxxxxxxxx xx obchodníka s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x plynem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx dodávek xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu x obchodníkem s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x plynem

(1) X xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x plynem xxxxxx rozdíl xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a výší xxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxxxxx místu xxxxxxxxx x xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx x xxxxx odběrném xxxxx xxxxxxxxx v xxxx s xxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx s xxxx,

x) informaci o xxxxxxx vztahující se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx s xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx předaným obchodníkem x elektřinou nebo xxxxxxxxxxx x plynem x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx rozdílu x poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx platbu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxx stanovenou xxxx xxxxxx xx zohlednění xxxxxxxxx x nově xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx prospěch xxxxxxxxx xxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx lhůtě do 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Operátor xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx číselném kódu xxxxxxxxx xxxxx zákazníka x domě x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, který k xxxxxxxxxx xxx podle §10 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x plynem xxxxx xxxxxx xx zohlednění xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxx do 12 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx požádá xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků od xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXX NÁKLADŮ XX XXXXX

§17

Xxxx příspěvku na xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na odběrné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx jeden xxx v xxxx x xxxx xxxxxxx x bydlení, xx xxxxxx zákazník v xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo společnou xxxxxxxx teplé xxxx xxxx poskytovatel xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx x teplárenství"), xx xxxxxxxxx x části X přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx.

§18

Rozhodné xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx, ke xxxxxxx xxxx xxx pro xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx xx odběrného xxxxx zákazníka v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je 30. xxxx 2022.

(2) Rozhodným xxxx, od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplo xxxxxxxxx x teplárenství, xx 1. xxxx 2023.

§19

Termín xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Žádost x poskytnutí finančních xxxxxxxxxx podá operátor xxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 12. ledna 2023.

(2) Xxxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxx ministerstvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příspěvek xxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) požadovaná xxxxxxx xxxxxx,

x) identifikace xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx částek, které xxx má operátor xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku na xxxxx xxxxxx zákazníkům x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx příspěvek xx teplo z xxxxxx xxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx teplo a xxxxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podá xxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Termíny, rozsah x xxxxxx předávání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a termíny, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx x operátora xxxx

(1) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x zohlednění xxxxxxxxx xx xxxxx držiteli xxxxxxx na xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx rozvodnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxx dodávku tepelné xxxxxxx, xx 30. xxxxxxxxx 2022, a xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3. Vzor xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx příloha č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx se x xxxxxxxxx x xxxx x byty, xxxxx x termínu xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §18 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx změní xxxx xxxxxx již xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx poslední xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplo x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx energie, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx a současně x předání xxxxx xxxxx formou uveřejní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx dne xxxxx §18 xxxx. 1. Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx může předat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 1 na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx držitel xxxxxxx xx výrobu nebo xxxxxx tepelné energie xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neprovozuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontakt, xxxx zákazník v xxxxxxxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx a xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x listinné xxxxxx xxxxxxxx držiteli xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx tepelné energie xx adresu jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxx doručování uveřejněnou xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitele licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx žádost x zohlednění xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dodavateli xxxxxxx xxxxxxx do 25. xxxxxxxxx 2022. Xxxxxxxxx tepelné energie xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx x domě x xxxx držiteli licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 2 xx xx předání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx elektronicky xx 1. xxxxxxxxx 2022 xx 6. xxxxx 2023 xx 18:00 x xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxx účet pro xxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx od 1. xxxxxxxx 2022 do 6. ledna 2023 xx 18:00 operátorovi xxxx údaj x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x domě s xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx k xxxxxxxxxx xxx podle §18 xxxx. 1 připojena x xxx provozovanému xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxx x termínu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na teplo.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx 12. xxxxx 2023 xx 8:00 xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxx licence na xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx zohlednění příspěvku xx xxxxx xxxxxxxxxx x teplárenství x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx souhrnnou informaci xx xxxxxxx xxxxxxxxx x teplárenství xxxxxx xxxxxxxx licence na xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie xx

x) 15. xxxx 2023 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákazníků x xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx podle §18 xxxx. 1 xx 31. xxxxx 2023 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxx provedeno vyúčtování xxxxxxx xxxxxxx energie, x

x) 30. xxxx 2024 pro všechna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, kde x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §18 xxxx. 1 xx 14 měsíců xx xxxxxxxxxx dne xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxx.

§21

Termíny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků

(1) Ministerstvo xxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xx 16. xxxxx 2023. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příspěvek xx xxxxx do 4 xxxxxxxxxx xxx xx podání žádosti.

(2) Xxxxxxxx trhu xx 4 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx bankovní xxxx registrovaný x xxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx.

§22

Postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplo x xxxxxxxx xx dodávku xxxxxxx energie

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xx dodávky xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx. Xxxxx zbylá část xxxxxxxxx na teplo xx zohlednění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platbách xxxxxxxxxx výše jedné xxxxxxx příspěvku na xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx první nedosahuje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx teplo x xxxxxxxx platbě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence xx výrobu nebo xxxxxx tepelné energie xxxxxxxxxxx příspěvek na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Příspěvek xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řádném xxxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náležitosti, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxx xx rozhodném xxx podle §18 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplo xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx zálohových xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx na teplo xxxxxxxxxx, včetně příslušenství xxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxxxx x tom obdrží xxxxxxxx x teplárenství xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie.

(4) Příspěvek xx teplo xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx nesouvisející xxxxxxxxxxxxx x dodávkou xxxxxxx xxxxxxx, zejména na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xx jiné xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx energie vedle xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx x dodávce xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx x xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, před rozhodným xxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod tepelné xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxx, že xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §18 odst. 2 uhradí příspěvek xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx dodávku xxxxxxx energie v xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie, xxxxx vykonává činnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zákazníkovi x xxxx x xxxx odstavce 1 xx 5 xxxxxxx.

§23

Reklamace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplo

(1) Xxxxxxxx x teplárenství je xxxxxxxx uplatnit x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ve vyúčtování xxxxxxx energie x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zohlednění příspěvku xx xxxxx. Reklamaci xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx xx zákazník x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 2 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1, xx držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx

(1) X xxxxxxx, kdy xxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx držitelem xxxxxxx na xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx, informuje operátora xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx x xxxxxxxxx rozdílu x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx rozdílu x xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxx, xxx operátor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence xx výrobu nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx platbu na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx na výrobu xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 10 pracovních xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx došlo k xxxxxx xxxxx potřebných xxx zohlednění xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku, x xxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a současně xxxxx výši dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na teplo x x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx rozvod tepelné xxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxx sjednanou xxxxxxx xxxxxxx energie do xxxxxxxxx xxxxx zákazníka x teplárenství, xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na teplo, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxx rozdíl x prostředcích na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §19 odst. 3 a xxxxxx xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 4 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§25

Xxxx xxxxxx xxxx záloh

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx x domácnosti x xxxxxxxxxxx v xxxx x xxxx do 31. ledna 2023 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, ve xxxxxx dále xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx s xxxx hradit xxxxxxxxxxxx x elektřinou.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výši xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V rozpise xxxx záloh xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx 31. ledna 2023 zaslat xxxx xxxxxx xxxx záloh, xx kterém dále xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx zákazník x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x domě x xxxx hradit xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2023 zaslat xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku a xxxxxx, kterou má xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx držiteli xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§26

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.
 

Předseda xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Ph.D., XX.X., v. r.
 

Ministr xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. x.

Příloha x. 1 x nařízení xxxxx x. 263/2022 Sb.

A. XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx sjednané x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x domácnosti x xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xx úhradu nákladů xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx X01x

400 Kč

Sazba X02x

800 Xx

Xxxxx X25x

1 500 Xx

Xxxxx X26x

2 000 Xx

Xxxxx X35x

2 000 Xx

Xxxxx D45d

2 000 Kč

Sazba X56x

2 000 Kč

Sazba X57x

2 000 Xx

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx se příspěvek xx úhradu nákladů xx xxxxx plyn xxxxxxxxxx, a výše xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx zemní xxxx xx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx roční xxxxxxxx [XXx/xxx]

Xxxx příspěvku

do 1,89

200 Xx

1,89-7,56

1 700 Kč

7,56-15

3 700 Xx

15-25

6 200 Xx

25-45

7 800 Xx

X. XXXXXXXXX NA ÚHRADU XXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX X DOMĚ X BYTY

1. Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx elektřinu x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx teplé xxxx xx jeden xxx x domě x xxxx xxxxxxxxx x bydlení:

6 000 Xx

2. Xxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx se poskytuje xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx části druhé, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx místo xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xx výše xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxx vytápění nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mezi výší xxxxxxxxx podle xxxx 1 a xxxxxxxx xxxxx již zohledněného xxxxxxxxx xxx odběrné xxxxx zákazníka v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednomu xxxx v xxxx x byty xxxxxxxxx x xxxxxxx (zaokrouhlenou xx celé Xx).

X. XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v domácnosti x rodinném xxxx x výše xxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xx teplo xx xxxxx xxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx:

4 500 Xx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 263/2022 Xx.

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX X XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX V XXXX XXX XXXX XXXXXXXXX XX ÚHRADU NÁKLADŮ XX XXXXXXXXX X XXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx:

Xxxxx a xxxxxxxx dodatek, obchodní xxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxx narození / XXX (xxxx-xx přiděleno)

     

Identifikační xxxxx osoby oprávněné xxxxxx xx zákazníka x domě x xxxx (liší-li se xx zákazníka v xxxx x xxxx):

Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx pobytu

Datum narození

Funkce xxxxxxxx1

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx o xxxx x xxxx:

Xxxxx x x. p.

PSČ

Obec

Identifikační xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x byty (XXX/XXX)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bytů) x xxxx x xxxx určených x xxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx prohlašuje, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

Xxx:.........................

.............................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx s xxxx / osoby oprávněné xxxxxx xx zákazníka x domě s xxxx

1 Uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxx zařazení xxxx xxxx xxxxxx vztah x zákazníkovi v xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 263/2022 Xx.

XXXXXX XXXXXXXXX V DOMĚ X XXXX X XXXXXXXXX DOMÁCNOSTI X XXXXXXXX XXXX O XXXXXXXXXX XXXXXXXXX NA XXXXXX NÁKLADŮ ZA XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX ÚDAJŮ

Identifikační xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxx x xxxx / zákazníka x xxxxxxxx xxxx:

Xxxxx x případný xxxxxxx, xxxxxxxx firma xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx / IČO (bylo-li xxxxxxxxx)

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx-xx xx xx žadatele):

Jméno

Adresa trvalého xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;1

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxx §11x odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zohlednění xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx za teplo xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) rodinném xxxx2

Xxxxx x x. x.

XXX

Xxxx

x) xxxx x xxxx3

Xxxxx x x. x.

XXX

Xxxx

Xxxxx bytových xxxxxxxx (xxxx) x xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pravdivě x xxxxx.

Xxx:.........................

.......................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxx / xxxxx oprávněné xxxxxx xx žadatele

1 Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx jedná xxxxx jako xxxxxxxx.

2 Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

3 Xxxxxxxx xxxxxxxx x domě s xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 263/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2022.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 263/2022 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 299/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 8.10.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.