Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.09.2022.


Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie

262/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku §1

Rozhodné dny §2

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek §3

Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu §4

Termíny pro poskytování finančních prostředků §5

Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny §6

Reklamace zohlednění příspěvku §7

Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou §8 §9

Účinnost §10

Příloha - Výše příspěvku a distribuční sazby sjednané v odběrných místech zákazníků v domácnosti, u kterých se zohledňuje příspěvek

INFORMACE

262

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 24. xxxxx 2022

x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx x. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 670/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona č. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., zákona x. 90/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Sb., xxxxxx č. 152/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., zákona č. 1/2020 Xx., zákona x. 403/2020 Sb., xxxxxx č. 609/2020 Xx., zákona x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 362/2021 Xx., zákona x. 382/2021 Xx., xxxxxx x. 176/2022 Sb. x xxxxxx x. 232/2022 Sb.:

§1

Kategorie xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxx příspěvku

(1) Odběrná xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx místa, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx a x kterých xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxx §2 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazba xxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx elektřiny x odběrných xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx odběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx").

(3) Xxxx xxxxxxxxx pro odběrné xxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx dny

(1) Rozhodným xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 23. xxxxx 2022.

(2) Xxxxxxxxx dnem, od xxxxxxx obchodník x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xx 1. xxxxx 2022.

§3

Xxxxxx xxx podání x náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příspěvek

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx do 12. xxxx 2022.

(2) Náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x elektřinou x uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jim xx operátor xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx který xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxx xxxx.

(3) V případě xxxxxxx poskytnutí dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx platbami xx xxxxxxxxxx příspěvků x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x elektřinou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x elektřinou xxxxxxxx xxxx podá xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx předávání xxxxx xxxx účastníky trhu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 7. xxxx 2022 xx 18:00 operátorovi trhu xx xxxxxxx odběrnému xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx soustavě a xxxxxxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu x rozhodnému dni xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx sjednané pro xxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx D xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx údaj x tom, xxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx trhu xxxxx xx 12. xxxx 2022 xx 8:00 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx částce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx tento obchodník x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx podle §2 odst. 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zajišťoval xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx za každé xxxxxxx xxxxx podle §1 xxxx. 1 x 2, do xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx dodávku xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxx distribuční soustavy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přiděleným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x to xxxxx xxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx x výši xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxx odběrnému xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x přílohy x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx operátorovi xxxx elektronicky prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx číselných xxxx odběrných xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx

x) 15. května 2023 pro odběrná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xx rozhodného xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx 30. dubna 2023 xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx provedeno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, a

b) 31. xxxxxx 2024 pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx x období xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx 14 xxxxxx xx rozhodného dne xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Operátor xxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxx formát xxx předávání údajů xxxxx odstavce 1 xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení.

§5

Termíny xxx poskytování xxxxxxxxxx prostředků

(1) Ministerstvo xxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 16. xxxx 2022. V xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x platbách xx xxxxxxx elektřiny

(1) Xxxxxxxxx x elektřinou je xxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek x každé x xxxxxxxxxxx zálohových xxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxx příspěvku, xxxxxxx xxxx ve xxxx sjednané xxxx xxxxxxxxx zálohové xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx opakovaně xx xx nejbližšího xxxxxxxxxx dodávek elektřiny. Xxxxx zbylá xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx odstavce 3 nedosahuje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zbylé xxxx. Xxxxx výše xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nedosahuje výše xxxxx třetiny příspěvku, xxxxxxxxxx se příspěvek x xxxxxxxx platbě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx platby. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx obchodníka x elektřinou zohledňovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx zbývající část xxxxxxxxxxxxx x zálohových xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řádném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náležitosti, xxxxxx x xxxxxxx vyúčtování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v energetických xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxx podle §2 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx x elektřinou může xxxxxxxxx příspěvek xxxxxx xx dluhy xxxxxxxxx x domácnosti xxxxxxx xxxx rozhodným xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx se příspěvek xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x rozsahu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx jiné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dodávkou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, zejména xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx zboží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodníkem x elektřinou xxxxx xxxxxxxx závazku xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny.

(5) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x domácnosti, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, před xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odběrném xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zohlední xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx.

§7

Reklamace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nesprávného nebo xxxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zohlednění příspěvku xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x případně xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákazník x domácnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1, je xxxxxxxxx x elektřinou xxxxxxx xxxxxxx reklamaci xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx reklamace. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx doba, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx reklamace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x případně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

(3) Je-li xxxxxxxx důvodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesprávnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazby, xx xxxxxxxxx s elektřinou xxxxxxx xxxxxxxxx reklamaci xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xx zohlednění xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxx xxxxx xxxxx předaných xxx účel zohlednění xxxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx reklamace xx xxxxxxxxxx x elektřinou.

(4) Xxxxx v reklamaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazník x xxxxxxxxxx tvrdí, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx distribuční sazbě xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 10 pracovních xxx reklamaci zohlednění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx operátorovi xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečnosti xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyrozumět xxxxxxxxx trhu o xxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reklamace podle xxxx xxxxx xx 5 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prověření xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx.

(5) Xx-xx reklamace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněná, xx xxxxxxxxx x elektřinou xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(6) Xx vyřizování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku x důvodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvalitu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx operátorem xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx

(1) V případě, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s elektřinou xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx místu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kód odběrného xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx odběrnému xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Operátor trhu xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x podkladům xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4.

(3) X xxxxxxx zjištění rozdílu x xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxx, xxx operátor xxxx poskytnul xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s elektřinou xxxxxxx uhradit rozdíl xx výši xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 10 pracovních xxx po uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx došlo k xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx zohlednění příspěvku. Xxxxx xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 7 pracovních xxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx příspěvku, x xxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx předá informaci x identifikačním xxxxxxxx xxxx odběrného xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dodávku elektřiny xx odběrného xxxxx, xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx rozdílu v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zohlednění xxxxxxxxx, xxx je stanovený xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prostředcích xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx do 12 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, ve kterém xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx příspěvku, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxx xxxx na účet xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků od xxxxxxxxxxxx.

§9

§9 zrušen právním xxxxxxxxx č. 272/2022 Sb.

§10

Účinnost

Toto nařízení nabývá xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. PhDr. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Síkela x. x.

Xxxxxxx x nařízení xxxxx x. 262/2022 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sazby sjednané x odběrných xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx sazba

Výše xxxxxxxxx

Xxxxx X01x

3 500 Xx

Xxxxx D02d

3 500 Xx

Xxxxx X25x

3 500 Xx

Xxxxx X26x

2 000 Xx

Xxxxx X35x

2 000 Xx

Xxxxx X45x

2 000 Xx

Xxxxx D56d

2 000 Xx

Xxxxx D57d

2 000 Xx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 262/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2022.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

272/2022 Sb., xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 262/2022 Xx., o xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxx

x účinností xx 15.9.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.