Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.08.2022.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů

228/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

228

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 20. xxxxxxxx 2022,

kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 361/2014 Xx., o stanovení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx přenesení xxxxxx povinnosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Vláda xxxxxxxx xxxxx §92f xxxxxx č. 235/2004 Xx., o dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx zákona x. 360/2014 Xx. x xxxxxx č. 80/2019 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 361/2014 Sb., x stanovení xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx přenesení xxxxxx povinnosti, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 155/2015 Sb., xxxxxxxx vlády x. 11/2016 Xx. x xxxxxxxx xxxxx č. 296/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "8103 90 90" xxxxxxxxx xxxxxx "8103 99 90", xxxxx "8106 00 90, 8107 90 00" xx nahrazují xxxxxx "8106 90 90", xxxxx "8109 90 00" xx xxxxxxxxx xxxxx "8109 91 00, 8109 99 00", xx xxxxx "8112 29 00," xx vkládají čísla "8112 39 00, 8112 49 00," x za xxxxx "8112 59 00," xx xxxxxx xxxxx "8112 69 90,".

2. X §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 se xxxxx "8112 92 10" xxxxxxxxx xxxxxx "8112 31 00".

3. X §2 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "8517 12 00" xxxxxxxxx xxxxx "8517 13 00, 8517 14 00".

4. X §2 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "9504" xxxxxxxxx xxxxxx "9504 50 00".

5. X §2 xxxx. 4 se slova "x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ve xxxxx platném x 1. xxxxx 2022".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.
 

Předseda vlády:

prof. XxXx. Fiala, Ph.D., XX.X., v. r.
 

Ministr xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 228/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 10.8.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.