Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

220/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

220

XXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 522/2006 Sb., o xxxxxxx odborném xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §41 odst. 2 xxxxxx x. 111/1994 Xx., o silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 304/1997 Xx., xxxxxx č. 150/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Sb., xxxxxx č. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 115/2020 Sb., xxxxxx x. 337/2020 Xx. x xxxxxx č. 217/2022 Xx., x xxxxxxxxx §34 odst. 3 a 4, §34d xxxx. 9, §38 xxxx. 6 x §38a odst. 4 xxxxxx xxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 522/2006 Sb., x xxxxxxx odborném xxxxxx x kontrolách x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 39/2010 Xx., xxxxxxxx x. 269/2012 Xx., xxxxxxxx č. 9/2015 Xx., xxxxxxxx x. 444/2016 Sb., xxxxxxxx x. 462/2017 Xx. x xxxxxxxx x. 371/2020 Sb., xx xxxx takto:

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xx xx xxxxxxxxxx řádek xxxxxxxx xxxx "Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/1057 ze xxx 15. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pravidla x vysílání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x směrnice 96/71/XX x 2014/67/XX, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/22/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012.".

2. Na konci xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x xx xxxxxxxx xxxxx ", v xxxxxxx xxxxx".

3. Xx konci xxxxxxxx pod xxxxx x. 2a xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1072/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxx pravidlech xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy, v xxxxxxx znění.".

4. V §2 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx úřad nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

5. X §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx ", jakož x xx vozidlech xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xx" a xx xxxxx "xxxxxx" xx vkládá slovo "xxxxxxx".

7. X §3 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx dopravcem, xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx usazen,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx výkonu xxxxxxxx x xxxxx 60 xxxxx, přestávek xx xxxxx x oddech x přestávek podle §9x xxxx. 2 xxxxxx.".

8. X §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 1 písm. x) xx x)".

9. X §3 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x zákona.".

10. Xx xxxxx xxxxx poznámky xxx čarou č. 7 xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxx xxxxx".

11. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "nebo" xxxxxxx.

12. X §5 se xx xxxxx odstavce 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 x 9 xxxxx:

"x) xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx do xxxxxxx X bodu 3 xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx dobré xxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx xxxxxxx8), nebo

e) x dopravce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx společný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx9).

8) Xxxxxxx X xxxxxxxx Komise (XX) 2016/403 ze xxx 18. března 2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1071/2009, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxx dobré pověsti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x kterým xx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2006/22/XX, v xxxxxxx xxxxx.

9) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2022/695 xx xxx 2. xxxxxx 2022, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx ke xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/22/XX, xxxxx xxx x společný xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravních xxxxxxx.".

13. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

14. Xx §6 xx xxxxxx xxxx §6a, xxxxx zní:

"§6a

(K §34 xxxx. 4 xxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx značky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx v xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.".

&xxxx;15. §7x xxx:

"§7x

(X §38a xxxx. 4 xxxxxx)

(1) Xxxx xxxxxxxxx x zabránění x jízdě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vozidlu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze x. 10 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x příloze x. 11 k xxxx xxxxxxxx.".

16. Xx §7x xx xxxxxx nový §8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 10 xxx:

"§8

(X §34x odst. 9 x §38 xxxx. 6 zákona)

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx práci xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx záznamů x xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx x době odpočinku xxxx

x) porušení xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx porušení x xxxxx xx xxxxxxx X xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxx xxxxxxxx Unie, xxxxx xxxxx vést xx xxxxxx dobré xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx7),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx velmi xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx H1 xx X9, X1 x J1 xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx závažných porušení xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx7), xxxx

x) porušení xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, spadá xx skupiny X, X, X, X2 xx I5 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie, která xxxxx vést xx xxxxxx xxxxx pověsti xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx7), a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx, xxxxxx Státní xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx stanovených jiným xxxxxxx xxxxxxxxx10) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx směny xxx xxxxx v noci x xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx přestupky xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx uveden v xxxxxxx č. 12 x xxxx vyhlášce.

10) Xxxxxxxx xxxxx x. 589/2006 Xx., kterým xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

17. X xxxxxxx x. 3 xxx 1.7. xxx:

"1.7. Xxxxxxxx - xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx silnicích

(N - xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady, X - xxxxx x. 111/1994 Sb., NV - xxxxxxxx xxxxx x. 589/2006 Xx.)

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx nákladu

ČR

EU/EHP/ Xxxxxxxxx

Xxxxx země

ČR

EU/EHP/ Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx

X 561/2006 čl. 6

Xxxx xxxxxx:

- denní xxxxx - týdenní xxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxx

X 561/2006 xx. 6

Chybějící xxxxxxx x jiné xxxxx a/nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X 561/2006 xx. 7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxx než 4,5 xxx. bez xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx přestávka)

N 561/2006 xx. 8

Doby xxxxxxxxx:

- xxxxx minimum

- xxxxxxx xxxxxxx

X 165/2014 čl. 36

Xxxxxxx o době xxxxxx: - xxxxxxxxx xxxxx za běžný xxx x předchozích 28 xxx

X 165/2014 xx. 32 odst. 3, xx. 37

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení

N 165/2014 xx. 34 xxxx. 1 x xxxx. 6

Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx list, xxxxxxxxx list xx xxxxxx delší xxxx xxx xx povoleno, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx

X §9 odst. xxxx. 1, §30, §33x

Xx vozidle xxxxx xxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení

N 165/2014 xx. 34 xxxx. 3

Nedoplnění činnosti xx xxxxx xxxxxx

XX §5 xxxx. 1,
X §9x odst. 1

Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx činností - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxx xxxxxx činností x xxxxx 60 xxxxx

XX §9,
X §9x xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx

".

18. V xxxxxxx x. 3 xxx 2.2. xxx:

"2.2. Xxxxxxxx - xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxx

(X - xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx, X - xxxxx x. 111/1994 Xx.)

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

X 561/2006 xx. 6

Xxxx řízení:

- xxxxx xxxxx

- xxxxxxx xxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxx

X 561/2006 xx. 6

Chybějící záznamy x xxxx práci x/xxxx pracovní pohotovosti

N 561/2006 xx. 7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxx xxx 4,5 xxx. bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx)

X 561/2006 xx. 8

Xxxx xxxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxx

X 165/2014 xx. 33 xxxx. 2
N 561/2006 xx. 10 xxxx. 5 xxxx. x) xxx xx)

Xxxxxxx x xxxx xxxxxx: - 1 rok pro xxxxxxxxxx xxxxx

X 165/2014 xx. 32 xxxx. 3, xx. 37

Záznamové xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X §9b

Výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- překročení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 48 xxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodlouženého xxxxxx činnosti v xxxxx 60 xxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po 6 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx x xxxxx 10 xxxxx xxxxx xx xxxx jdoucích 24 xxxxx, jsou-li vykonávány x době od 0:00 xxx. xx 04:00 xxx.

Xxxxxxx

".

19. Xxxxxxx x. 6 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 xxx:

"Xxxxxxx x. 6 k xxxxxxxx x. 522/2006 Sb.

Počet x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxxx řízení

Popis přestupku

Počet xxxxxxxxx

Xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx xx tento xxxxxxxxx

Xxxxxxxx dopravce x xxxxxxx x §3 xxxx. x) zákona xxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. b) xxxx §27 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx v xxxxxx xxxxxxx xxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxx doklad xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (§35 odst. 1 xxxx. x) zákona)

Dopravce xxxxx xxxxx označené xxxxxxx (§35 odst. 1 písm. d) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§35 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx porušil xxxxxxxxxx §9 odst. 1 xxxx 3 xxxxxx (§35 odst. 1 písm. x) xxxxxx)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §9x xxxxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. 1) xxxxxx)

Xxxxxxxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení §9x xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx (§35 xxxx. 7 xxxx. a) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ke xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy xx celostátního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. x) zákona)

Dopravce xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xxx xxxxxxxxxxx povolení (§35 odst. 2 xxxx. a) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržování stanovené xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávek a xxxx odpočinku xxx xxxxx řidičů (§35 xxxx. 2 xxxx. x) zákona)

Dopravce nedodržoval xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dopravě (§35 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx nedodržoval xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x licenci xxxx xxxxxxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx (§35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx provoz xx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx (§35 xxxx. 2 písm. x) zákona)

Dopravce xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dopravu na xxxxx (§35 xxxx. 2 písm. g) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx (§35 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx x rozporu x §3x xxxx. 1 xxxx. b) x x), xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxx. 6 písm. x) x d) zákona xxxx x §27 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx vozidla, bezpečnostních xxxxxxxxxxx a době xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §10 xxxx. 2 xxxxxx č. 255/2012 Xx., xxxxxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (§15 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxx xxxx), xxxx x xxxxxxx x §34 odst. 5 xxxxxx nezajistil, aby xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. z) zákona)

Dopravce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (§35 xxxx. 4 xxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxxxxx x §33x xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxx (§35 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxx), v rozporu x §33x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx nezajistil, aby xxx xxxxx x xxxx x předložil xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x plánovaném xxxxxxx x doklad x prováděné xxxxxxxx (§35 odst. 3 xxxx c) zákona) xxxx xxxxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxx §33g xxxx. 1 písm. x) bod 1 xxxxxx (§35 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx)

xxxx. 3 písm. x) xxxxxx) nebo xxxxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxx §33x xxxx. 1 xxxx. c) xxx 1 xxxxxx (§35 xxxx. 3 xxxx. d) xxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxxxxx s §33x xxxxxx nezajistil, xxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci pracovněprávního xxxxxx x řidičem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka (§35 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx)


&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx pokut xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx kontrolách v Xx

Xxxxx vydaných xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxx pověsti xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxx odpovědného zástupce

Z xxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dobré xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpovědného xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx dobré xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx Xxxx11)

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě nebo xxxxxxxxxxx zástupci za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx IV xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie11), xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o dobré xxxxxxx, xxxxxxx

Xxxxx správních xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze XX přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx11), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánu příslušnému xxxxx §35x xxxx. 3 xxxxxx k xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxx

11) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1071/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx závazných podmínek xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/ES, x xxxxxxx xxxxx.".

20. Xxxxxxx č. 9 xxxxxx xxxxxxx zní:

"Příloha x. 9 k xxxxxxxx x. 522/2006 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

".

21. Xxxxxxx x. 10 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 522/2006 Xx.

".

22. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 12, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx č. 12 k xxxxxxxx x. 522/2006 Xx.

Xxxxxxxx x kontrolách dodržování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dobu, délku xxxxx xxx xxxxx x xxxx a xxxxxxxxx xx jídlo x oddech xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx přestupky xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx 60 xxxxx
- §5 xxxx. 1 NV

Překročení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 13 xxxxx
- §5 xxxx. 2 XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx noční xxxxx 10 hodin
- §5 xxxx. 2 XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpočinku xxxx xxxxxxx
- §7 NV

Nedodržení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
- §8 XX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jídlo x oddech
- §9 XX

Xxxxx řidičů zkontrolovaných xxx silniční kontrole

Počet xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx kontrolovaných pracovních xxx

Xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxx uložen xxxxxxx xxxxx

".

Čl. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Kupka x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 220/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.