Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.06.2022 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

164/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

164

XXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxxx 2022,

kterou se xxxx xxxxxxxx č. 360/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx stanoví podle §193 a §194 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Sb. x xxxxxx č. 261/2021 Xx.:

Xx. X

X čl. III xxxxxxxx č. 360/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 501/2006 Sb., x obecných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx slova "1. xxxxxxxx 2022" xxxxxxxxx xxxxx "1. xxxxx 2023".

Čl. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx:

XxXx. Xxxxxx, Xx.X., v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 164/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.6.2022.

Právní xxxxxxx x. 164/2022 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x účinností xx 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.