Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Vyhláška o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření

161/2022 Sb.
 

Vyhláška

Oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření §1

Oznámení prostřednictvím datové zprávy zasílané datovou schránkou §2

Oznámení prostřednictvím textové zprávy zasílané veřejnou mobilní telefonní sítí §3

Oznámení prostřednictvím datové zprávy zasílané elektronickou poštou §4

Oznámení prostřednictvím telefonního hovoru §5

Účinnost §6

INFORMACE

161

XXXXXXXX

xx dne 15. xxxxxx 2022

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §8a xxxx. 1 zákona x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxx x. 39/2022 Xx.:

§1

Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě, která xx povinna xxxxxxxx xx izolaci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xx provádí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxx datovou xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx nevlastní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Oznámení xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Datová xxxxxx xxxxxxxx x datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného zdraví xxxxx §1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo karanténní xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx se izolace xxxx karanténní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedeny xxxxx 4 xxxxxxx vybrané xxxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xx x xxxxxx zprávě uvede xxxx xxxxx pojištěnce, xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přiděleno xxxxx pojištěnce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

x) informaci, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace, jakým xxxxxxxx tak lze xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx trestního xxxxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do datové xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx.

§3

Oznámení prostřednictvím textové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xxxx. x) musí xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx izolace xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, které xx xxxxxxx xxxx karanténní xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxx, přičemž x xxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 4 náhodně vybrané xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu 5 xxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx opatření xx xxxxxxxx,

x) počátek x xxxxx běhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření,

g) xxxxxxxx alfanumerický xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nařízeny xxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví, x informaci x xxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, a

h) xxxxxxx x právu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx lze xxxxxx.

§4

Xxxxxxxx prostřednictvím datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx izolace xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx, přičemž x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedeny xxxxx 4 náhodně xxxxxxx číslice,

c) identifikaci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx karanténní xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxx 5 xxx,

x) informaci, xxxx xxxx opatření xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx alfanumerický xxx xxx xxxxxxx, xx izolace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, x informaci x tom, xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx o xxxxx požádat o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx.

§5

Oznámení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mobilního xxxxxxxx xxxx pevné linky xxxxx §1 xxxx. x) musí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) identifikovat xx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx zařazení,

b) xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxx hovoru bude xxxxxxx xx xxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přijímající xxxxx xxxxxxx na xxxxx, příjmení x 4 xxxxxxx vybrané xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxx,

x) xxxxxx, xxxx druh xxxxxxxx se nařizuje,

e) xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx si xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxx karanténní xxxxxxxx xx xxxx nařízeny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace, xxx xxx xxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx při xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx osobu xxxx osobu zákonného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx a xxxxx se xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxx. XXXx. Xxxxx, CSc., XXX, EBIR, x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 161/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2022.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.