Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 416/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

157/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Zrušovací ustanovení §1

Účinnost §2

INFORMACE

157

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 20. xxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxxxxx nařízení xxxxx x. 416/2020 Xx., x použití Xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx pracím xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického zařízení x jeho xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x §15 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx č. 546/2005 Xx. x xxxxxx x. 46/2016 Xx.:

§1

Xxxxxxxxx ustanovení

Nařízení vlády č. 416/2020 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ochraně xxxxxxxxxxxx x prevenci xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2022.
 

Předseda xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Černochová x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 157/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.