Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 416/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

157/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Zrušovací ustanovení §1

Účinnost §2

INFORMACE

157

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 20. xxxxx 2022,

xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxx č. 416/2020 Xx., x použití Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ochraně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xxxxxxxxxxx ve vybudování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho částečné xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx podle §14 xxxx. 3 x §15 zákona x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 546/2005 Xx. x xxxxxx č. 46/2016 Xx.:

§1

Xxxxxxxxx ustanovení

Nařízení vlády č. 416/2020 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx České republiky x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx šíření xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022.
 

Předseda vlády:

prof. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. r.
 

Ministryně xxxxxx:

Xxx. Černochová x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 157/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.