Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 416/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

157/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Zrušovací ustanovení §1

Účinnost §2

INFORMACE

157

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 20. xxxxx 2022,

kterým xx zrušuje nařízení xxxxx x. 416/2020 Xx., o xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ochraně obyvatelstva x prevenci xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx podle §14 xxxx. 3 x §15 zákona x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 546/2005 Xx. x xxxxxx x. 46/2016 Xx.:

§1

Zrušovací ustanovení

Nařízení xxxxx č. 416/2020 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x záchranným xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prevenci xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xxxxxxxxxxx xx vybudování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

prof. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., v. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Černochová x. x.

Informace

Právní předpis č. 157/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.