Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.06.2022.


Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním „Motocykl Jawa 250“

134/2022 Sb.
 

Vyhláška

§1  §2  §3

Příloha - Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním

INFORMACE

134

VYHLÁŠKA

ze xxx 17. xxxxxx 2022

o vydání xxxxxxx stříbrné xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxx Xxxx 250"
&xxxx;

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 442/2000 Xx. x xxxxxx x. 89/2018 Sb.:

§1

(1) Xxxx 15. xxxxxx 2022 xx xxxxxx pamětní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxx Xxxx 250" xx 500 Kč (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxxx se vydává x běžném xxxxxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx mince x xxxxxxx reliéfem.

(3) Pětisetkoruna xx xxxx xx xxxxxxx obsahující 925 xxxx xxxxxxx a 75 xxxx mědi. Xxxxxxxx pětisetkoruny je 25 x, xxxx xxxxxx 40 xx x síla 2,6 xx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx nahoru 1 %, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 0,50 x, xxxxxxxx v xxxxxxx 0,1 xx x odchylka x xxxx 0,15 xx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxx pětisetkoruny xx xxxxxxxxx provedení xx xxxxxx s xxxxxx "XXX * XXXXXXXX * KÝVAČKA *".

§2

(1) Na lícní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xx části xxxxxxxxx Xxxx 250. Xxx xxxxx horním okraji xxxxx xx xxxxxxx xxxx "XXXXX". Xxx xxxxxx spodním okraji xxxxx je xxxxxxx xxxx "REPUBLIKA". Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mince xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx "500 Xx" xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Značka Xxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "X" x "X", xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 250 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx částečným xxxxxxx xx xxxxx xxxxx výrobce x 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx motocyklu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx motocyklu xx xx minci xxxxxxxxx použitím xxxxxxxxx x xxxxxxx syntetického xxxxxx. Xxx horním xxxxxx mince xx xxxx "JAWA 250", xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx "2022". Iniciály xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, XxX., xxxxx jsou xxxxxxx propojenými xxxxxxx "X" a "X", xxxx xxxxxxxx při xxxxx okraji xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce.

§3

Tato vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem 15. xxxxxx 2022.
 

Guvernér:

v x. Xxx. Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x vyhlášce x. 134/2022 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pětisetkoruny xx xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxx Xxxx 250"

(xxxxx a xxxxxx xxxxxx)

Informace

Právní předpis x. 134/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.6.2022.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.