Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.06.2022.


Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním „Motocykl Jawa 250“

134/2022 Sb.
 

Vyhláška

§1  §2  §3

Příloha - Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním

INFORMACE

134

XXXXXXXX

xx xxx 17. xxxxxx 2022

x vydání xxxxxxx xxxxxxxx pětisetkoruny xx xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxx Xxxx 250"
 

Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 442/2000 Xx. a xxxxxx x. 89/2018 Sb.:

§1

(1) Xxxx 15. xxxxxx 2022 xx xxxxxx xxxxxxx stříbrná xxxxx xx xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxx Xxxx 250" xx 500 Xx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx provedení x xx zvláštním xxxxxxxxx x leštěným xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pětisetkoruna xx xxxx ze xxxxxxx obsahující 925 xxxx xxxxxxx a 75 xxxx xxxx. Xxxxxxxx pětisetkoruny xx 25 x, její xxxxxx 40 xx x xxxx 2,6 xx. Při xxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 %, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 0,50 x, xxxxxxxx x xxxxxxx 0,1 xx x xxxxxxxx x xxxx 0,15 xx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, hrana xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx "XXX * XXXXXXXX * XXXXXXX *".

§2

(1) Xx xxxxx xxxxxx pětisetkoruny xxxx xxxxxxxxx 3 pohledy xx části xxxxxxxxx Xxxx 250. Xxx xxxxx horním xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx "ČESKÁ". Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx "REPUBLIKA". Označení xxxxxxxxx hodnoty mince xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "500 Xx" xx xxxxxxx v xxxxx horní xxxxx xxxxx. Značka České xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "X" x "X", xx umístěna xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx rubové xxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 250 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx výrobce a 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx motocyklu xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx červeného x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxx "JAWA 250", xxx pravém xxxxxx xxxxx xx xxxx "2022". Iniciály xxxxxxx xxxxx Xxxxx Brodské, XxX., které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "X" a "X", xxxx xxxxxxxx při xxxxx okraji xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.

§3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxxx 2022.
 

Guvernér:

v z. Xxx. Nidetzký x. x.

xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x vyhlášce x. 134/2022 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx stříbrné pětisetkoruny xx xxxxxxxxxxx "Motocykl Xxxx 250"

(xxxxx a xxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 134/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.6.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.