Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.06.2022.


Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním „Motocykl Jawa 250“

134/2022 Sb.
 

Vyhláška

§1  §2  §3

Příloha - Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním

INFORMACE

134

XXXXXXXX

xx xxx 17. xxxxxx 2022

o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx smaltováním "Xxxxxxxx Xxxx 250"
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 442/2000 Xx. x zákona x. 89/2018 Sb.:

§1

(1) Xxxx 15. xxxxxx 2022 xx xxxxxx xxxxxxx stříbrná xxxxx xx xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxx Jawa 250" xx 500 Xx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx mince a xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx obsahující 925 xxxx xxxxxxx x 75 xxxx mědi. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 25 x, xxxx xxxxxx 40 mm x síla 2,6 xx. Při xxxxx xxxxxxxxxxxxx je přípustná xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 %, odchylka x xxxxxxxxx nahoru 0,50 x, odchylka x xxxxxxx 0,1 xx x xxxxxxxx x xxxx 0,15 xx. Xxxxx pětisetkoruny x xxxxxx provedení je xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx provedení xx hladká s xxxxxx "XXX * XXXXXXXX * XXXXXXX *".

§2

(1) Xx xxxxx xxxxxx pětisetkoruny xxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xx části motocyklu Xxxx 250. Xxx xxxxx horním okraji xxxxx xx umístěn xxxx "XXXXX". Při xxxxxx spodním xxxxxx xxxxx je umístěn xxxx "XXXXXXXXX". Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zkratkou xxxxxxx xxxxxxxx "500 Xx" xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx části xxxxx. Značka Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "X" a "X", xx umístěna při xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx rubové xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 250 stojící xx xxxxxxx xxxxxxx částečným xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a 2 fragmenty z xxxxxxxxxxx xxxxxxx motocyklu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx motocyklu xx xx xxxxx xxxxxxxxx použitím červeného x černého xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Při horním xxxxxx mince xx xxxx "XXXX 250", xxx xxxxxx okraji xxxxx je xxxx "2022". Xxxxxxxx autorky xxxxx Petry Brodské, XxX., xxxxx xxxx xxxxxxx propojenými písmeny "X" x "B", xxxx umístěny při xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx.

§3

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxxx 2022.
 

Guvernér:

v z. Xxx. Nidetzký x. x.

xxxxxxxxxxxx

Příloha k xxxxxxxx x. 134/2022 Sb.

Vyobrazení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxx Xxxx 250"

(xxxxx x xxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 134/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.6.2022.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.