Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2022.


Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

101/2022 Sb.
 

Vyhláška

§1

Účinnost §2

Příloha č. 1 - Surveillance onemocnění COVID-19

Příloha č. 2 - Údaje uváděné v žádance o laboratorní vyšetření

INFORMACE

101

XXXXXXXX

xx xxx 20. xxxxx 2022

o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx XXXXX-19
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Xx. x xxxxxx x. 267/2015 Xx., (xxxx xxx "zákon") k xxxxxxxxx §62 xxxx. 1 x 3 xxxx. x) x §75a odst. 1 x 4 zákona:

§1

(1) Tato vyhláška xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") pro onemocnění XXXXX-19 a x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx definici x klasifikaci xxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) postupy xxx xxxxxxxxxxxxxxxx šetření při xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsob jejich xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx.

(2) Xxxx vyhláška xxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 zasílané xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx veřejného xxxxxx.

§2

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxx. XXXx. Xxxxx, XXx., XXX, EBIR, x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 101/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19

Xx. 1

Xxxxxxxx charakteristika x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxxxxxx XXXX-XxX-2. Xxxxx xx x akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx příznaků xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dráždivým xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxx méně xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx a nechutenství, xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx škrábání x xxxx, x závažných xxxxxxx xxxxx plic. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxx vyskytnout xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, snížení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vylučování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxx kožního exantému xxxx postižení dalších xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx poškození xxxxx x xxx, xxxxxx poškození ledvin, xxxxxxxxxxxx manifestace, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx vznikem xxxxxxxxx x žilních xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx embolie. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. U xxxx xx může xxxxxxxxx syndrom xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXXXX-19.

Xx. 2

Klasifikace xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxxx COVID-19 xx xxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X. xxxxx xxxxxx xxxxxxx klinická xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx, horečka, dušnost, xxxxx ztráta xxxxx xxxx porucha xxxx xxxxxx xxxxx,

X. pravděpodobný xxxxxx xxxxxxx

x. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) epidemiologicky xxxxxxxx kontakt x xxxxxxxxxx případem onemocnění XXXXX-19 xxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) xxxxx xxxx práce xx zdravotnickém zařízení, x němž xx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx přenos xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxx 14 xxx xxxx nástupem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x oblastech xxxx návrat z xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx radiologický xxxxx potvrzující poškození xxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19,

X. potvrzený xxxxxx, xxxxx xxxxxxx laboratorní xxxxxxxx, kterými xxxx

x) xxxxxxx nukleové xxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx dýchacích, xxxxxxx cest xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx materiálu, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plic xxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx odebrané xx xxxxxxxxxxxxx transportního média, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx cest xxxxxxxxx x xxxxxxx splňujících xxxxxxxx kritéria, nebo

c) xxxxxx X xxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 v xxxx.

2. Podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "suspektní reinfekce") XXXXX-19, které xx xxxxxxxxxx xxxx nově xxxxxxxx pozitivní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 pomocí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XX-XXX"), nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "XXX") 60 x xxxx dní xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxx-xxxxx XXXX-XxX-2 XxX Ab x osob xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxx-xxxxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 XxX Xx x xxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx COVID-19.

3. Úmrtí x xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx definováno xxxx xxxxx x xxxxxxxx onemocnění x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx potvrzeného xxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx laboratorně xxxxxxxxxx patologickým nálezem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smrti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx nemocí x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x způsob a xxxxx jejich xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x onemocnění XXXXX-19 xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 obsahuje

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19, xxxx xxxxx pojištěnce, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pohlaví a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx x onemocněním COVID-19 xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19,

x. xxxxx xx v xxxxxx xxxxx,

xx. jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx extrakorporální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECMO),

d) informaci x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxx již poskytuje xxxxxxxx péči,

i. se xxxxxx xx xxxxx xxxx,

xx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX),

x) xxxxxxxxx x xxx, xx pacient, kterému xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x. xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx

xx. xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx XX, pořadové xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx e-mail x telefonní xxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx stacionáři, xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx seniory xxxx domově xx xxxxxxxxx režimem zasílá xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx příslušnému xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Hlášení xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxxx vyšetření xx XXXXX-19 x osob, xxxxxx jsou poskytovány xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejméně jedenkrát xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 3 obsahuje

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx COVID-19, xxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx zdravotní xxxxxxxxxx, u xxx xx osoba s xxxxxxxxxx onemocněním XXXXX-19 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx je xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx RT-PCR xxxx RAT x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, včetně xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxx RT-PCR xxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) název xxxxxxxxxxxxx, xxxx IČ, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x-xxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx poskytovatel") podává xxxxxxxxxxx hlášení orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktuálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxxxxxxx šetření xxx podezření xx xxxxxx onemocnění XXXXX-19

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rizika provádí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx nákazy x x xxxx xxx xxxxxx návratu ze xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, která xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxx zejména následující:

1. xxxxxxx xxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 3 odst. 1 x 2,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 3 x 4,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 3 odst. 5,

4. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx laboratorní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx onemocnění XXXXX-19 poskytovatelem zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

5. xxxxxxx; izolaci xxxxxxxx xxxxx x pozitivním xxxxxxxxx vyšetření poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pokynu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx telefonního xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo písemně xxxxxxxxxxxxxxx krátké xxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx nařizuje xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktu x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zamezení xxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x epidemiologicky xxxxxxxxx xxxxxxxx s pozitivní xxxxxx podrobit se xxxxxxxxx XX-XXX nebo XXX,

8. nařízení xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

9. bariérová xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zařízeních xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx, xxxxxx, xxxxxxx, mytí x xxxxxxxxxx xxxxx,

10. xxxxxxxx xxxxxxxx nařizující xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; Xxxxxxxxxx formulář xxxxxxxx xxxxx nejpozději xxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x rizikem xxxxxx xxxx ze xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx"), x xx elektronicky; xxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx šíření xxxxxx xx xxxxxxxxx; příjezdový xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osoby,

b) xxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) kontaktní xxxxx osoby, xxxxxxx x-xxxx a telefonní xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx průkazu,

f) země xxxxxxxxxx 14 dní xxxx příjezdem do Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx dopravního xxxxxxxxxx,

x) místo pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx jsou mladší 18 let věku x xxxxxxxx samostatný xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x potvrzeným xxxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxx 14 dnech xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx republiky,

11. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na přítomnost xxxx XXXX-XxX-2 xxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxxxxxxx RT-PCR xxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx příletu x rizikových xxxx; xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

12. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxx xxxxxxxx laboratorního vyšetření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx krátké textové xxxxxx zasílané veřejnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektronickou poštou; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx viru XXXX-XxX-2, sdělí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, a to xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vyšetření.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 101/2022 Xx.

Xxxxx xxxxxxx x žádance o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx viru XXXX-XxX-2 nebo antigenu xxxx XXXX-XxX-2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx číslo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx osoba přidělené xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx vyšetřované xxxxx, xxxxxxx x-xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxx vyšetřované xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx adresu,

f) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx (XXX), xxxxx xxxxxxxxx indikovalo,

g) xxxxx, popřípadě jména, x příjmení, x-xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx žádajícího x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu,

h) xxxxxxx xxx zdravotní xxxxxxxxxx, x xxxxx xx vyšetřovaná xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx a hodinu xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění u xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) preferované xxxxxxxx místo,

l) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) požadovaný xxxx xxxxxxxxx a

o) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. X případě vystavení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nákazy xxxx screeningovém testování xx vedle xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx jsou xxxxxxxxxxx školské služby.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 101/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx 1.5.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.