Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021

100/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

100

XXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 242/2021 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do výše xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnuté v xxxx 2021
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 160/2021 Xx., x xxxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxx hrazené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxx 2021:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 242/2021 Sb., x stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx úhrad xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2021, xx mění xxxxx:

1. X §15 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "1,13" xxxxxxxxx číslem "1,23".

2. X §15 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "0,92" xxxxxxxxx xxxxxx "1,00".

3. X §15 xxxx. 2 xx číslo "1,02" xxxxxxxxx xxxxxx "1,11".

4. X §17 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

"(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péči xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx xx stanoví xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx ve xxxx 107,7 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx xxx rok 2019 násobené xxxxxxxxxxxx XxxxxxxxxxXXXXXXXX. Xxxxxx-xx xxxxxx xx 1 den xxxxxx pro xxx 2019 sjednána do 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx 1 dne xxxxxx xx rok 2019 xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x stravu xxxxxxxx pojištěnce se xxxxxxx xx stejné xxxx xxxx xxxxxx xx tyto xxxxxx x pojištěnců, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx komplexní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx dospělé. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxxXXXXXXXX xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XxxxxxxxxxXXXXXXXX je koeficient xxxxxxxxxx xx poskytovatelem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxx dospělé, xxxx x dorost x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX2021 xx xxxxx xxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pro dospělé, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, poskytovatelem vykázaných xx 31. března 2022 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných xx 31. xxxxxx 2022.

XXXX2019 xx počet xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx období, poskytovatelem xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. května 2020.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx xxx dospělé, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péče xx stanoví xxxxxx xx 1 den xxxxxx xx xxxx 107,7 % xxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx 1 xxx pobytu xxx xxx 2019 xxxxxxxx koeficientem XxxxxxxxxxXXXXXXXX. Xxxxxx-xx xxxxxx xx 1 xxx xxxxxx xxx xxx 2019 xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx 1 xxx xxxxxx xx xxx 2019 xx výši xxxxxx xxxxxxx srovnatelným xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxxXXXXXXXX xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XxxxxxxxxxXXXXXXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx příspěvkové lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx období.

PDPP2021 je xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vykázaných xx 31. xxxxxx 2022 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. května 2022.

XXXX2019 xx počet dnů xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, děti a xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytovatelem xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2020.".

5. V xxxxxxx x. 1 xxxxx X xxx 2.5 xxx:

"2.5 U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X07.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznaných, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx navyšuje x 1 000 Xx xx xxxxx XX, s výjimkou XX x. 00051 xx 00078 podle xxxxxxx výkonů, poskytnutý xx 20 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 82301 xxxxx seznamu xxxxxx xxxx výkonu screeningového xxxxxxxxx COVID-19 xxxxxx xxxxxx PCR x xxxxxxxxxx výsledkem xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx SARS-CoV-2 x xxxxxxxxxx výsledkem x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx poskytovatelem během xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx. Toto xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx 3 až 6.".

6. X příloze x. 1 xxxxx X xxxx 7.2 xx xx xxxxx "xxxxx X bodu 1 a 2" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx C".

7. V xxxxxxx č. 1 xxxxx A xxxx 8 xx doplňuje xxx 8.5, xxxxx xxx:

"8.5 Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx péče podle §8 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx navýší x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XxxxxxX1-42019,XX xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vykázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnuté x xxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XxxxxxX1-42021,XX xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x prvních 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

8. X příloze x. 1 části X bod 1 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"1. Xxxxxx následné xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx lůžkové xxxx, péče xxxxxxxxxxxx xxx 00005 x xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §22x xxxxxx

x) Výše xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XX 00031, 00032, 00098 x 00099 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx den xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x). Výše xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XX 00005 x 00021 xx 00030 se xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxx x x xxxxxxxxxx období.

i xxxxxxxxxxx xxxx XX 00005 x 00021 xx 00030 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx období.

PSOD,2021,ij xx xxxx paušální xxxxx xx xxxxx xxx hospitalizace x xxxxxxxxxx období xxx XX xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx b) xx x) x písmene x).

x xxxxxxxxxxx kategorie xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx 1 až 5.

XX2021,xx xx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx XX xxxx x x kategorie x x xxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxx sazba za xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx stanoví xxx xxxxxx kategorii xxxxxxxx x xxx ošetřovacího xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx příslušného XX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 6 xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx příjmové x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výkony xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxx xxxxxxxx sazby xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxx XX xxxx x a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x, x xxxxxxxx xxx hospitalizace XX 00021, 00026, 00031, 00032, 00098 x 00099, xx xxxxxxx xx výši:

PS2021,ij = XX * XXXX,2020,xx * XxxxxxxxxxXXx,X0XXX

xxx:

XXXX,2020,xx xx xxxxxxxx sazba za xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2020 xxx XX xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx typu x, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx příplatku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve třísměnném xxxx xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx plynoucích x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2020.

XX je koeficient xxxxxxxx podle písmen x) x x).

XxxxxxxxxxXXx,X0XXX xx koeficient xxxxxxxxxx XX xxxx i, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxx:

XX31.032019,x xx xxxxx XX xxxx x xx hrazené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vykázané xx 31. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2020.

X31.032021,x xx xxxxx OD xxxx x xx hrazené xxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. března 2022 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznané xx 31. xxxxxx 2022.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx propadu xxxxxxxx pro OD xxxx x podle xxxxxxxxxxx tabulky:

Typ OD

Hodnota Xxxxxxxxx

00005

0,85

00021

0,84

00022

0,87

00023

0,89

00024

0,86

00025

0,95

00026

0,86

00027

1,00

00028

0,58

00029

0,78

00030

0,95

x) KN xx xxxxxxx xxx každou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkonů zvlášť, x to následovně:

i. Xxx kategorii xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XX xxxxxxx xx xxxx 1,08,

xx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxx se XX xxxxxxx xx xxxx 1,08,

xxx. Pro xxxxxxxxx pacienta 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx XX stanoví xx výši 1,09,

xx. Xxx xxxxxxxxx pacienta 4 podle xxxxxxx xxxxxx xx XX xxxxxxx ve xxxx 1,09,

x. Pro kategorii xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx výkonů xx XX xxxxxxx xx xxxx 1,09.

e) KN xxxxxxxxxx v písmenu x) xx xxxx xxxxxx x 0,003 xxx daný xxx XX za každé xxxxxxxxx, xxxxx poskytovatel x hodnoceném xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x následující xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx typ XX:

x. Xxxxxxxxxx zabezpečení (vztaženo x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx):

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx - xxxxxxxx xxxxxxx 0,4 xxxxxx xx 120 xxxxx xxx XX 00005, 00022, 00023, 00024 x 00030,

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx 0,4 úvazku xx 120 xxxxx xxx XX 00005, 00022, 00024, 00027, 00028 x 00030,

(3) Xxxxxxxxxxxx - průměrně xxxxxxx 1 úvazek xx 120 xxxxx, xxx XX 00024 x 00005,

(4) Logoped - průměrně alespoň 1 úvazek xx 120 xxxxx pro XX 00024,

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx 0,4 xxxxxx xx 120 xxxxx xxx XX 00005, 00022, 00024 x 00030.

xx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

(1) Průměrný xxxxx xxxxx na pokoji - xxxxxxx 2,5 xxxxx xx pokoj x XX 00005, 00022, 00023 x 00024,

(2) Xxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx polohovatelnými lůžky - xxxxxxx 75 % elektricky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u XX 00005, 00022, 00023 x 00024.

x) Paušální xxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx OD 00021 x 00026 xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2, 3 x 4 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx tyto XX xxxxxxx xxxxxxx XX xx výši 1,12 xx xxx xxxxxxxxx xxx hospitalizace a xxxxxxx 1,08 xx xxx dvacátého xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx propustek. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před 1. lednem 2021, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2021. Pro xxxxxxxxx pacienta 5 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx KN xxxxxxx xx xxxx 1,09.

x) Stanovení xxxx xxxxxxxx xxxxx XX 00021 a OD 00026 podle xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx lůžek x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx sazby xxxxxxx xxxxx písmene x).

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxxxxx XX 00031, 00032, 00098 x 00099 xx stanoví x hodnoceném xxxxxx xx xxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxx 2020, xxxxxxxx x 4 %.

x) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x 1 000 Kč za xxxxx xxx hospitalizace x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytnutý xx 20 xxx xx xxxxxxx poskytnutí xxxxxx č. 82301 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 82301 xxx 82302 xxxxx seznamu xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx.

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxx xx xxxxxxxxx dne xx xxxxxxxx měsíce, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Výše měsíční xxxxxx se stanoví xxxxxxxxxx:

xxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxx,x xx xxxxxx xx kompenzaci x xxxxxx x hodnoceného xxxxxx.

x nabývá xxxxxx 1 xx n, xxx x xx xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta x xxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX,2021,x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx kombinaci xxxxxxxxx xxxxxxxx x typu XX i, podle xxxxxx x) xx x).

x představuje měsíce x xxxx x xxxxxx xxxxxx 1 xx m, xxx x je xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

0X2019,xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vykázaných a xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx typu x kategorie i x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx období.

OD2O21,ij xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx a kategorie x x měsíci x hodnoceného xxxxxx.

x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx 1 xx x-1, xxx x xx xxxxx, pro xxxxx je kalkulována xxxxxx xx kompenzaci.

Zálohakompenzace,k xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x hodnoceného xxxxxx.

x) Xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxx 2021 xx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxx &xxx;x) xxxxxxxxxx xx ke xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021 x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) V xxxxxxx poskytnutí hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům xx nepoužije xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxx xxxxxx e), x) x x) x xxxx xxxxxxxx sazby xx OD 00021, 00026 se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx c).

m) Xxxxxx přípravky xxxxxxx x xxxxxxx x. 12 x této xxxxxxxx uhradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny.".

9. V xxxxxxx č. 1 xxxxx X xxxx 2 xxxx. a) xx číslo "1,22" xxxxxxxxx xxxxxx "1,46" x xxxxx "1,19" xx nahrazuje číslem "1,47".

10. V příloze x. 1 části X bodu 2 xxxxxxx g) xxx:

"x) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX 00015, 00020, 00033 x 00035 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxxxx x hodnoceném xxxxxx xxxxxxxxx x diagnózou X07.1 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx nemocí xx 20 dnů xx xxxxxxx poskytnutí xxxxxx x. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx testování XXXXX-19 xxxxxx metody XXX x pozitivním xxxxxxxxx nebo výkonu x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx nebyl xxxxxxxxx xxxxx č. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx, xx poskytovateli xxxxxxxx xxxxxx x 1 000 Xx.".

11. V xxxxxxx č. 3 xxxxx A bodu 2 se věta xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxx xxxxxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči neuvedenou x bodě 1 xx stanoví výše xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úhradou xx xxxxxxxxxx výkony x xxxxxxxx bodu xx xxxx 1,05 Xx, x xxxxxxxx odborností xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx x části X, x s xxxxxxxx xxxxxx x. 89312 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx který se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,06 Xx.".

12. Xx konci xxxxxxx x. 3 xx xxxxxxxx část X, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"X) Xxxxxxx xxxx xx odbornostech

1. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx bodu:

Odbornost xxxxx xxxxxxx výkonů

Hodnota xxxx

106

1,37

203

1,17

208

1,09

301

1,24

402

1,06

501

1,06

502

1,11

504

1,14

506

1,07

601

1,09

607

1,14

704

1,42

708

1,24

780

1,25

".

13. X xxxxxxx č. 8 xxxxx X xxxx 1 xx xxxxx "0,95" xxxxxxxxx xxxxxx "0,97" x xxxxx "0,79" se xxxxxxxxx číslem "0,81".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxx. XXXx. Válek, CSc., XXX, XXXX, v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 100/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx 30.4.2022.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.