Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2022.


Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

92/2022 Sb.
 

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

92

XXXXX

xx xxx 6. xxxxx 2022,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx svátcích, o xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

X §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 245/2000 Sb., x státních xxxxxxxx, o ostatních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx pracovního xxxxx, xx znění xxxxxx x. 101/2004 Xx., xxxxxx č. 129/2006 Xx., xxxxxx x. 162/2013 Xx., xxxxxx x. 226/2017 Sb., xxxxxx x. 49/2019 Xx. a zákona x. 356/2019 Sb., xx xx slova "Xxx xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "27. xxxxxx - Den xxxxxxxxx xxxxxx," a za xxxxx "Xxx xxxxxx xxxxxxx odboje," xx xxxxxxxx slova "25. xxxxxx - Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 92/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx 1.5.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.