Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.11.2022.


Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

57/2022 Sb.

Zákon

§1  §2  §3  §4

Účinnost §5

Příloha č. 1 - Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Příloha č. 2  - Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 3  - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 4 - Ukazatele kapitol

Příloha č. 5 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů

Příloha č. 6 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtu obcí v úhrnech po jednotlivých krajích

Příloha č. 7 -  Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy

Příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s výjimkou hlavního města Prahy

Příloha č. 9  - Seznam dotací v roce 2022 podle §3 odst. 2 zákona č. 57/2022 Sb.

INFORMACE

57

XXXXX

xx dne 10. xxxxxx 2022

x státním xxxxxxxx České republiky xx xxx 2022
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxx 2022 (xxxx xxx "xxxxxx rozpočet") xx xxxxxxx xxxxxxx 1 678 250 297 232 Xx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx částkou 2 053 250 297 232 Xx. Xxxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxx 375 000 000 000 Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 17 318 012 762 Xx x xxxxxx xxxxx státního xxxxx x 357 681 987 238 Kč.

(2) Xxxxxx xxxxxxx příjmů x výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx xx obsažena x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu.

(3) Celkový xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx kapitol xx uveden x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v příloze č. 3 x tomuto zákonu.

(5) Xxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx kapitol xxxx xxxxxxx v příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx 193 802 991 277 Kč x odvody do xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx výši 60 000 000 000 Kč. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2 x x příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx hlavního města Xxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 1 743 662 300 Kč, xxxx xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x úhrnech xx jednotlivých krajích, x xx příspěvky x xxxxxxx xxxx 10 243 159 300 Kč, xxxx xxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x to xxxxxxxxx x celkové výši 1 236 449 400 Xx, xx xxxxxxx x příloze č. 7 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obcím, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, je xxxxxx x příloze č. 8 k xxxxxx zákonu.

§3

(1) Pojistná xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x. x., xx xxxxxxx xx výši 238 000 000 000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx 2022 x vyjmenovaných xxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výše, xxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle rozpočtových xxxxxxxx, je xxxxxx x příloze č. 9 x xxxxxx zákonu.

§4

Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatele "Xxxxxx celkem" x "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx x kapitole Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx finančních aktiv x xxxxxx vyčíslenou x převáděnou xx xxx 2021 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §36 odst. 3 rozpočtových pravidel. X xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 1 x xxxxxxxx schodku xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová v. x.

Xxxxx v. r.

v x. Xxxxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 57/2022 Xx.

XXXXXX BILANCE XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

x Kč

Příjmy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x xxxx: xxxxxxxx vztahy x rozpočtům

  • krajů
  • obcí x xxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx
  • xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

1 678 250 297 232

2 053 250 297 232

1 743 662 300

10 243 159 300

1 236 449 400

Schodek

- 375 000 000 000

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxx stavu xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

357 681 987 238

17 318 012 762

Příloha x. 2 x vyhlášce č. 57/2022 Sb.

CELKOVÝ XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX KAPITOL

v Xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxx *)

xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

x xxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx transfery xxxxxx

x xxxx

x rozpočtu Evropské xxxx **)

301

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

836 855

776 855

302

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

0

0

0

15 600 000

0

303

Xxxxx Xxxxxxxxxx

0

0

0

2 900 000

0

304

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

11 801 242

6 197 877

305

Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

250 000 000

0

306

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí

727 000 000

0

0

372 792 700

322 792 700

307

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

100 000

5 216 479 709

4 666 499 420

1 032 549 856

710 740 856

308

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

300 000

0

0

550 000

0

309

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochránce xxxx

0

0

0

8 073 485

325 125

312

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

50 300 000

798 137 093

713 988 453

5 648 326 595

130 352 488

313

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

755 000 000

618 314 540 840

553 124 828 866

7 161 804 404

6 361 804 404

314

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

20 000 000

9 638 398 734

8 622 259 513

6 927 484 218

6 320 072 531

315

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

111 997 582

0

0

38 582 412 267

18 662 412 267

317

Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj

1 700 000

0

0

26 359 622 058

26 283 496 782

321

Xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx

0

0

0

0

0

322

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx

171 332 333

0

0

31 131 971 744

27 711 971 744

327

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

185 000 000

0

0

48 570 701 913

48 531 801 913

328

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

30 000 000

0

0

1 546 080 000

0

329

Xxxxxxxxxxxx zemědělství

12 000 000

0

0

43 395 150 412

36 772 850 412

333

Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

700 000

0

0

12 936 018 836

12 805 820 470

334

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

40 000

0

0

1 535 015 130

1 266 904 704

335

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

30 000 000

0

0

7 920 800 000

6 861 929 400

336

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 004 420 000

1 396 363 426

1 240 220 551

1 489 640 111

224 766 238

343

Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

0

0

0

1 000 000

0

344

Úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

80 000 000

0

0

161 670 000

5 670 000

345

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

0

0

0

99 959 563

98 959 563

346

Xxxxx xxxx zeměměřický x katastrální

1 200 000 000

0

0

344 872 297

64 872 297

348

Xxxxx xxxxxx xxxx

260 150 000

0

0

2 216 000

0

349

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

303 017 900

0

0

20 000 000

0

353

Úřad xxx ochranu hospodářské xxxxxxx

3 800 000

0

0

5 000 000

0

355

Ústav xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

0

0

358

Xxxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

359

Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

361

Xxxxxxxx věd České xxxxxxxxx

0

0

0

0

0

362

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

0

0

0

0

363

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

371

Xxxx xxx xxxxxx xxx hospodařením xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

0

0

0

0

0

372

Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx

4 000 000

0

0

1 500 000

0

373

Xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

0

0

0

0

0

374

Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

45 000 000

0

375

Státní xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

234 961 000

0

0

400 000

0

376

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

0

71 599 998

64 304 633

210 000

0

377

Technologická xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

667 972 614

658 472 651

378

Xxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

0

0

400 000

0

381

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0

0

0

625 517

0

396

Xxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

397

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1 650 000 000

0

0

771 500 000

0

398

Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx

768 350 180 000

0

0

30 606 320 800

0

XXXXXX

775 185 998 815

635 435 519 800

568 432 101 436

267 628 778 617

193 802 991 277

XXXXXX CELKEM (xxxxxx xxxxxx, pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx)

1 678 250 297 232

*) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

x xxxxxxxx 397 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnují příjmy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx

**) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, tak xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Příloha č. 3 x xxxxxx č. 57/2022 Xx.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX ROZPOČTU XXXXX XXXXXXX

x Kč

Číslo xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

301

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

368 387 465

302

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

1 462 806 752

303

Xxxxx Xxxxxxxxxx

636 240 531

304

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

1 544 645 653

305

Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx

2 120 190 270

306

Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí

8 751 068 101

307

Ministerstvo xxxxxx

89 144 944 795

308

Xxxxxxx bezpečnostní xxxx

291 496 642

309

Xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxx

158 318 334

312

Xxxxxxxxxxxx financí

23 624 404 706

313

Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx věcí

791 099 648 357

314

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

95 651 367 361

315

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

23 002 917 960

317

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

31 326 464 059

321

Xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky

4 669 819 125

322

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

93 334 498 292

327

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

114 726 660 340

328

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad

730 764 017

329

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

59 689 515 450

333

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

251 937 602 949

334

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

16 417 349 618

335

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

20 652 805 178

336

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

31 981 727 701

343

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

160 431 506

344

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

203 310 666

345

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1 248 881 377

346

Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx x katastrální

3 676 053 492

348

Český xxxxxx xxxx

168 367 979

349

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad

287 169 827

353

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

245 063 537

355

Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

185 660 709

358

Xxxxxxx soud

230 827 184

359

Xxxx Xxxxxxx rozpočtové xxxx

23 775 531

361

Akademie xxx Xxxxx republiky

7 081 401 581

362

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

5 044 366 271

363

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0

371

Xxxx xxx xxxxxx xxx hospodařením xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

31 525 193

372

Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání

66 475 410

373

Xxxx pro přístup x dopravní xxxxxxxxxxxxxx

22 048 101

374

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv

2 537 924 271

375

Xxxxxx úřad xxx jadernou xxxxxxxxxx

458 870 085

376

Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

473 466 158

377

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

5 664 987 717

378

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx

529 141 429

381

Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad

787 908 272

396

Xxxxxx xxxx

53 966 880 286

397

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 155 000 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

287 677116 994

CELKEM

2 053 250 297 232

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 57/2022 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 301 Kancelář xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

836 855

Výdaje xxxxxx

368 387 465

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

836 855

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

776 855

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

60 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx vlastního úřadu Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx

134 066 880

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Pražského xxxxx x xxxxx Xxxx

219 428 730

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx

14 891 855

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx xxxxx

75 086 215

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

24 151 389

Základní xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

1 376 784

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

68 839 194

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: institucionální xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

776 855

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

776 855

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x tom: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

23 178 458

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx výzkum, xxxxx a inovace xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x inovací), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

15 600 000

Xxxxxx xxxxxx

1 462 806 752

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

15 600 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

15 600 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx ČR

1 462 806 752

x xxx: xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Evropské xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu ČR

1 462 806 752

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

579 143 643

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

173 224 849

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

4 544 886

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

227 244 239

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních místech xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

32 500 000

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 303 Xxxxx Xxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

2 900 000

Xxxxxx xxxxxx

636 240 531

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2 900 000

v xxx: xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2 900 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx Parlamentu ČR

636 240 531

x xxx: xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx XX

636 240 531

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

254 073 538

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

80 806 856

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

2 391 713

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

119 585 599

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

0

Výdaje xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

19 190 000

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 304 Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

11 801 242

Xxxxxx xxxxxx

1 544 645 653

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

11 801 242

v xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 197 877

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4 103 365

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 500 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx XX

1 544 645 653

x xxx: xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx XX

628 382 761

xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx poradních orgánů xxxxx

382 316 085

výdaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Evropské unie

533 946 807

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

413 949 852

Povinné xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

136 938 110

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

6 618 310

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

129 233 304

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x státní službě

206 460 087

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

67 946 412

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

67 946 412

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

67 946 412

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky

245 882 256

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

31 125 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

8 921 785

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 723 908

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

6 197 877

Výdaje xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

4 827 488

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

724 123

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4 103 365

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

5 260 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x z xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) xxxxxx xx výzkum, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 305 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služba

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

250 000 000

Xxxxxx xxxxxx

2 120 190 270

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

250 000 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

250 000 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2 120 190 270

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

423 000 000

1) bez příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

Ukazatele xxxxxxxx 306 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

v Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

1 099 792 700

Xxxxxx xxxxxx

8 751 068 101

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx&xxxx;1)

727 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

372 792 700

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

322 792 700

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

50 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

8 751 068 101

v tom: xxxxxxxxxxxxx spolupráce

65 000 000

xxxxxxxxxxx xxxxx

420 000 000

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

1 514 816 458

xxxxxxx xxxxxxx kulturního xxxxxxxx v xxxxxxxxx

36 000 000

zahraniční vy xxxxxx rozhlasu

28 500 000

xxxxxxxx návštěvy

20 300 000

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x cestovních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

58 883 000

xxxxxxxxxx xx financování zapojení xxxxxx ČR xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx misí

0

program xxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zemí xxxxxxx x Xxxxxx

90 000 000

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX v xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx

90 000 000

xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx předsednictví ČR x Radě Evropské xxxx

303 681 720

ostatní xxxxxx na plnění xxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

6 123 886 923

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

1 049 873 636

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

354 857 288

Xxxxxxxx příděl xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx potřeb

20 830 438

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

93 081 859

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

948 440 019

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

34632400

xxxx: xx státního xxxxxxxx xxxxxx

34 632 400

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

34 632 400

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx podpora xx programy aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

34 632 400

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

499 382 400

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

50 800 000

Xxxxxx spolufinancované zcela xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

325 870 700

xxxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

3 078 000

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

322 792 700

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx financování XXX/XX XX xxxxxx

852 540 700

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 307 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

6 249 129 565

Xxxxxx xxxxxx

89 144 944 795

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

100 000

Xxxxxx x pojistného na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

5 216 479 709

x tom: xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx

4 666 499 420

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

549 980 289

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 032 549 856

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

710 740 856

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

321 809 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx ČR xxxxxx Xxxxxx XX

62 660 878 335

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu

12 550 783 618

x xxx: xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx obrany xxxxx

12 503 291 186

xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx předsednictví ČR x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

47 492 432

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpravodajství

4 220 900 006

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil

899 106 694

Xxxxxxxxx dávek důchodového xxxxxxxxx

5 141 400 000

Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3 044 800 000

Xxxxxxxxx xxxxxx sportovní xxxxxxxxxxxx

627 076 142

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx práci

18 690 846 848

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

6 655 255 699

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

342 910 872

Platy zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

3 092 850 691

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxxxx sil ve xxxxxxxxx xxxxxx

13 316 951 358

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

735 74 1607

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x inovace xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

443 142 560

x xxx: xx státního xxxxxxxx xxxxxx

443 142 560

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

109 902 560

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

333 240 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x inovací 5)

333 240 000

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5)

0

Institucionální xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx 5)

98 268 560

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx 5)

8 534 000

Zahraniční rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kriminality

6 681 050

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

743 280

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

786 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx společné zemědělské xxxxxxxx celkem

795 522 260

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

84 781 404

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

710 740 856

Xxxxxx xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového financování XXX/XXXX xxxxxx

27 426 752 618

1) bez xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Ukazatele kapitoly 308 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

850 000

Xxxxxx celkem

291 496 642

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

300 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

550 000

x tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx celkem

550 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

291 496 642

x xxx: xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

290 844 802

xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxx Evropské xxxx

651 840

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

163 334 434

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

55 207 040

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

3 150 247

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

16 1913 996

Xxxxx zaměstnanců na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o státní xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

20 915 965

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 309 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

8 073 485

Xxxxxx celkem

158 318 334

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

8 073 485

v xxx: příjmy z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

325 125

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

7 498 360

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx celkem

250 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

158 318 334

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

93 962 858

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

31 591 352

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

1 729 174

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

86 058 758

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

382 500

v tom: xx státního xxxxxxxx

57 375

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

325 125

Výdaje xx xxxxxxxx projekty, které xxxx zcela xxxx xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

8 821 600

v xxx: xx státního xxxxxxxx

1 323 240

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

7 498 360

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

5 500 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 312 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

6 496 763 688

Xxxxxx celkem

23 624 404 706

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

50 300 000

Xxxxxx x pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

798 137 093

x tom: pojistné xx důchodové xxxxxxxxx

713 988 453

pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

84 148 640

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

5 648 326 595

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

130 352 488

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

13 993 857

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5 503 980 250

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxx

12 745 758 888

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2 092 669 833

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

7 093 777 714

xxxx: xxxxxxxx dávky

859 697 748

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

6 234 079 966

Správa majetku xxxxx x právní xxxxxxxxxxx státu ve xxxxxx xxxxxxxxxxx

1 548 839 679

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

53 890 873

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Finančního analytického xxxxx

70 512 479

Xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx XXx Xxxx Xxxxxxxx xxxx

18 955 240

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

12 420 486 230

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

4 161 442 563

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

245 454 126

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

1 613 113 813

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

2 498 959 587

Platy zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx službě

8 150 358 274

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činitelů

102 927 600

Xxxxxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

450 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

158 409 352

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

28 056 864

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

130 352 488

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo částečně xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

48 851 105

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

34 857 248

podíl prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

13 993 857

Xxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

1 038 693 434

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 313 Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

626 231 345 244

Výdaje xxxxxx

791 099 648 357

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

755 000 000

Příjmy x pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

618 314 540 840

v xxx: xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx

553 124 828 866

xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

65 189 711 974

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

7 161 804 404

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

6 361 804 404

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

800 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

556 371 358 755

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

68 074 396 710

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

49 700 000 000

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi

7 695 774 982

Dávky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 720 000 000

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx

181 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1 500 000

Xxxxxxx x nezaměstnanosti

9 956 335 237

Xxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

36 515 482 820

Xxxxxxx politika xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 296 221 191

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb.

200 000 000

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odškodňovacích xxxxxx

320 000 000

Xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

9 980 000 000

Xxxxxxx xxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx

17 002 861 561

Xxxxxxxxxxxx nedávkové xxxxxxxxx

28 737 457 901

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku nestátním xxxxxxxxx x sociální xxxxxxx

1 344 000 000

Xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

3 259 200

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx práci

9 218 429 403

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

4 225 827 698

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

183 040 525

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

976 055 382

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

8 175 970 737

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

95 000 000

x tom: ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

95 000 000

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

95 000 000

účelová podpora xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných organizací 5)

94 700 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx protidrogové politiky

0

Zajištění xxxxxxxx na krizové xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

600 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx nebo xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky celkem

7 371 829 088

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 010 024 684

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

6 361 804 404

Xxxxxx na společné xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

628 894 659

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, vývoj x inovace xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

6) včetně xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 190 000 000 Kč x x xxxxxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx ve xxxx 200 000 000 Xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 314 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

16 585 882 952

Výdaje celkem

95 651 367 361

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

20 000 000

Příjmy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

9 638 398 734

v tom: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

8 622 259 513

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx

1 016 139 221

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

6 927 484 218

x xxx: xxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 320 072 531

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

22 911 687

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

584 500 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx XX

4 956 590 6327

Xxxxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx XX

13 813 561 103

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

16 518 398 053

Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

283 371 835

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

7 584 283 000

Xxxxxxx sociální xxxxx

7 321 485 203

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Radě Xxxxxxxx xxxx

564 361 840

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx práci

38 472 318 534

Povinné pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

12 774 548 379

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

760 872 915

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

4 907 508 918

Xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx xxxxxx

31 423 919 180

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x státní xxxxxx

1 712 217 365

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

652 501 120

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

652 501 120

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx podpora celkem 4)

102 280 341

xxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

550 220 779

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Účelová xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací 5)

550 220 779

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vysokoškolský xxxxxx&xxxx;5)

0 |

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

95 280 341

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x inovacích 5)

0

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prevence kriminality

60 160 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx romské xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

235 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

6 783 643 313

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

463 570 782

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

6 320 072 531

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

31 825 637

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

8 913 950

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

22 911 687

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

10 316 513 184

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 315 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

38 694 409 849

Výdaje xxxxxx

23 002 917 960

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

111 997 582

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

38 582 412 267

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

18 662 412 267

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

19 920 000 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x krajiny

1 936 440 000

Xxxxxxxxx xxxxxxx životního prostředí

3 431 000 000

Ochrana xxxxxxx a ovzduší

3 831 573 870

Xxxxxx Xxxxxxxx fondu životního xxxxxxxxx ČR

9 664 026 130

Xxxxxxx xxxxxxxx x životním prostředí

4 139 877 960

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

11 081 280

xxxxxxx činnosti

4 128 796 680

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

968 475 995

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

316 734 520

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

18 503 322

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

144 555 965

Xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

780 609 889

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

296 154 363

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

296 154 363

x xxx: institucionální podpora xxxxxx&xxxx;4)

296 154 363

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

295 741 363

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

3 000 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

18 781 912 742

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

119 500 475

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

18 662 412 267

Xxxxxx xx xxxxxxxx projekty, xxxxx jsou zcela xxxx částečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

0

v tom: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

7 422 718 447

1) bez xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x rozpočtu XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj

v Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

26 361 322 058

Xxxxxx xxxxxx

31 326 464 059

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

1 700 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

26 359 622 058

x xxx příjmy x xxxxxxxx Evropské xxxx bez společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

26 283 496 782

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 125 276

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

65 000 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxx regionálního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

28 611 125 571

v xxx Xxxxxx xxxxxx

250 000 000

xxxxxxx xxxxxx xx regionální xxxxxx x cestovní xxxx

28 361 125 571

Xxxxxxx xxxxxxx

514 500 000

Územní xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx

107 985 949

Xxxxxx Xxxxxxxx fondu podpory xxxxxxxx

909 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 183 852 539

v xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

34 833 200

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1 149 019 339

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

487 877 593

Xxxxxxx pojistné placené xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

164 767 425

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

9 395 731

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

94 213 815

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

375 099 506

Podpora xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

55 055 140

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

26 585 774 011

x xxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx

302 277 229

podíl xxxxxxxx Evropské xxxx

26 283 496 782

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

13 088 560

x xxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx

1 963 284

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 125 276

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

27 545 291 805

1) xxx xxxxxx z povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 321 Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

0

Výdaje xxxxxx

4 669 819 125

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, kapitálové příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: příjmy x rozpočtu Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx XX

123 890 739

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

4 545 928 386

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

50 576 676

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

14 635 770

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

636 696

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních místech

31 834 795

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx zákona x xxxxxx službě

0

Výdaje na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

4 669 819 125

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

4 669 819 125

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

123 890 739

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

4 545 928 386

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx 5)

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

0

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx EU a x prostředků finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 322 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

         

Příjmy xxxxxx

31 303 304 077

Xxxxxx xxxxxx

93 334 498 292

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

171 332 333

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

31 131 971 744

v xxx: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

27 711 971 744

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

3 420 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx podnikání

62 406 865 124

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dalších potřeb xxxxx

2 411 332 333

x tom: výdaje xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx

1 300 000 000

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

1 111 332 333

Další xxxxxxx resortu

2 327 088 073

v xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx resortu

2 314 703 113

výdaje xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx unie

12 384 960

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

25 600 000 000

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx radioaktivních xxxxxx

589 212 762

x xxx: xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

584 512 762

xxxxxxx xxxxxx

4 700 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx práci

1 045 115 019

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

351 122 927

Xxxxxxxx příděl xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

19 813 357

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx

140 079 543

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

855 077 968

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

5 948 946 334

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 448 946 334

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

546 732 442

účelová xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

902 213 892

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních programů 3)

4 500 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

902 213 892

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

540 732 442

Institucionální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x inovacích 5)

0

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na krizové xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

27 792 193 659

v tom: xx státního xxxxxxxx

80 221 915

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

27 711 971 744

Xxxxxx xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: ze xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje vedené x informačním systému xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

10 873 690 100

1) xxx xxxxxx x povinného pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 327 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

48 755 701 913

Xxxxxx xxxxxx

114 726 660 340

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

185 000 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

48 570 701 913

x tom: příjmy x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

48 531 801 913

příjmy x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx transfery xxxxxx

38 900 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Drážní x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

12 889 407 966

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxx Xxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

95 635 096 000

x tom: xxxxxx xxx společné xxxxxxxx (projekty) XX x ČR

44 450 096 000

xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

51 185 000 000

Xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx unie

23 189 200

Xxxxxxx výdaje spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

6 178 967 174

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

545 719 043

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

184 453 043

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

10 805 658

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

62 948 926

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních místech xxx xxxxxx o xxxxxx službě

477 333 875

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxxxxx programů 3)

97 662 864

x tom: ze xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

97 662 864

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora celkem 4)

97 662 864

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx prostředků zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx podpora na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx a inovací 5)

0

Institucionální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

97 662 864

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

4 458 500

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

48 545 516 780

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

13 714 867

xxxxx xxxxxxxx Evropské unie

48 531 801 913

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

72 595 702 511

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 328 Český telekomunikační xxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

1 576 080 000

Xxxxxx xxxxxx

730 764 017

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

30 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 546 080 000

v xxx: příjmy x xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 546 080 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx úkolů Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu

730 764 017

x tom: xxxxxx xx xxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - zvláštní xxxx

100 000 000

xxxxxx xx úhradu ztráty x xxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx - xxxxx xxxxxxx

170 000

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nespravedlivou xxxxxxxx xxxxx držiteli poštovní xxxxxxx

0

xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx telekomunikačního úřadu

630 594 017

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

313 054 788

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

105 601 268

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

5 974 480

Xxxxx zaměstnanců x pracovním poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx službě

298 724 011

Xxxxxxxxx přípravy na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky celkem

0

v xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

68 855 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 329 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

43 407 150 412

Xxxxxx celkem

59 689 515 450

Specifické ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

12 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

43 395 150 412

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné zemědělské xxxxxxxx celkem

5 586 799 367

příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

31 186 051 045

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

6 622 300 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Podpora xxxxxxxxx xxxxxxx

42 197 990 045

x xxx: dotace Xxxxxxxx zemědělskému xxxxxxxxxxxxx xxxxx

40 336 490 045

xxxxxxx výdaje

1 861 500 000

Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

2 050 000 000

v xxx: xxxxxx Xxxxxxxx zemědělskému xxxxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxx

1 850 000 000

xxxxxxx xxxxxx

200 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx hospodářství

3 583 000 000

Podpora xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2 786 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

60 000 000

Ostatní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

9 012 525 405

x xxx: xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a výzkumnou xxxxxxx

9 007 310 685

xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx předsednictví ČR x Radě Xxxxxxxx xxxx

5 214 720

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

2 686 883 399

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

905 503 704

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

52 947 407

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

418 146 500

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

2 226 459 656

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

1 190 491 760

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

1 190 491 760

v tom: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

590 491 760

účelová podpora xxxxxx&xxxx;4)

600 000 000

podíl xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací 5)

600 000 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx&xxxx;5)

585 071 760

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 1991 xx 1995 xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

0

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

2 400 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

5 628 851 624

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

42 052 257

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

5 586 799 367

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

35 394 990 045

v xxx: xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

22 050 793 000

xxxxx platby - xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx

563 784 000

xxxxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxxx rozpočtu

2 932 516 000

xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

8 980 450 703

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx - xx xxxxxxxx xxxxxxxx

712 639 000

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

154 807 342

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

1577 000 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Ukazatele xxxxxxxx 333 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

12 936 718 836

Xxxxxx xxxxxx

251 937 602 949

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

700 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

12 936 018 836

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

12 805 820 470

příjmy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

15 999 766

ostatní xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

114 198 600

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxx x xxxxxx xxxxx

48 273 547 881

x xxx: xxxxxx xxxxx

28 601 676 980

xxxxxx, experimentální xxxxx x xxxxxxx

19 671 870 901

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxx

190 255 220 027

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

381 266 938

Výdaje xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

7 369 040

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx sportu

334 291 031

xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

210 045 095

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

124 245 936

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x inovace

10 405 348 109

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

2 280 559 923

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

952 579 365

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

316 438 896

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

18 019 201

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

124 039 236

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

776 920 209

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

19 671 870 901

x xxx: ze státního xxxxxxxx xxxxxx

15 662 370 901

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora celkem 4)

11 438 328 901

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

4 224 042 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

4 009 500 000

Účelová xxxxxxx xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx&xxxx;5)

718 846 643

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkum 5)

1 165 308 000

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

8 851 323 965

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;5)

1 586 979 700

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

112 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

34 829 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

19 875 000

Zajištění xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

160 750

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx společné zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

15 399 264 421

v xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

2 593 443 951

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

12 805 820 470

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou zcela xxxx částečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

18 823 255

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 823 489

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

15 999 766

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

2 843 165 601

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx

2) povinné pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 334 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

1 535 055 130

Xxxxxx xxxxxx

16 417 349 618

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

40 000

Nedaňové xxxxxx, kapitálové příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

1 535 015 130

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 266 904 704

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 550 000

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

227 560 426

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na výzkum, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx

511 240 978

Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3 249 424 925

x xxx: xxxxxxxx xxxxxxx

2310 335 475

xxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

939 089 450

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Ministerstva xxxxxxx

417 661 541

v xxx: xxxxxx a xxxxxx materiálně technické xxxxxxxx

18 687 200

xxxxxx xx xxxxxxx úřadu

346 645 661

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

47 725 000

program xxx xxxxxxx měkkých xxxx v oblasti xxxxxxx

0

xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

4 603 680

Příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8 331 946 597

x xxx: xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

6 040 658 338

xxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dědictví

300 000 000

xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx základny xxxxxxxx kulturních zařízení

815 037 000

xxxxxxxx projekty xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

650 000

kulturní xxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, podporované evropskými xxxxx

1 175 601 259

Xxxxxxxx služby, podpora xxxxxx xxxxx

1 477 261 700

x xxx: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx divadel x xxxxxxx profesionálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pěveckých xxxxx

30 0000 000

xxxxxxxx xxxxxxxx

649 055 300

xxxxxxx xxxxxxxxxx služby knihoven

38 206 400

xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

490 000 000

Xxxxxxxx a xxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx

572 000 000

x xxx: xxxxxxxx ochrany a xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

55 000 000

programy xx záchranu x xxxxxx kulturních památek

517 000 000

Podpora xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin

33 000 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxxx xxxxxx komunity

2 000 000

xxxxxxx kulturních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

31 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx regionálních kulturních xxxxxxxx

255 000 000

Státní xxxx xxxxxxxxxxxxxx

1 567 313 877

v xxx: xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

1 370 000 000

xxxxxxx dotace

197 313 877

Xxxxxx xxxx kultury Xxxxx republiky

2 500 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx provedenou xxxxx

193 495 664

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

63 587 259

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

3 551 129

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních místech

30 059 009

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx službě

147 497 436

Xxxxxx na výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

511 240 978

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

511 240 978

v tom: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

166 475 978

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

344 765 000

podíl xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx programy xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

344 765 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

163 087 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

0

Podpora projektů xxxxxxxxx příslušníků romské xxxxxxxx

2 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

50 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 280 601 259

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

13 696 555

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

1 266 904 704

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

50 650 000

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

10 100 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 550 000

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

2 607 325 459

1) xxx xxxxxx z povinného xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní pojištění

3) x rozpočtu XX x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů

Ukazatele xxxxxxxx 335 Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

7 950 800 000

Výdaje xxxxxx

20 652 805 178

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

30 000 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

7 920 800 000

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 861 929 400

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8 870 600

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 050 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

2 293 601 806

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

3 259 200

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx správu

2 290 342 606

Výzkum x xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx

1 825 748 318

Lůžková xxxx

1 558 886 998

Xxxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

5 910 866 371

Xxxxxxxxxxxx programy

8 324 081 460

Xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxxxx

739 620 225

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

1 673 735 179

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

520 090 852

Základní příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

29 998 708

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

348 665 577

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní službě

1 208 323 053

Výdaje xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

1 825 748 318

x xxx: ze xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

1 825 748 318

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

783 126 652

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

1 042 621 666

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx podpora xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx&xxxx;5)

1 042 621 666

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

769 256 806

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

3 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx prevence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky

0

Zajištění přípravy xx xxxxxxx situace xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

15 000 000

Xxxxxx na xxxxxxxx x Pandemický xxxx Xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;7)

4 740 044 218

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské politiky xxxxxx

7 481 364 000

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

619 434 600

xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

6 861 929 400

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

10 436 000

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

1 565 400

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8 870 600

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

8 234 561 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

7) xxxxxx xx očkovací xxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx pandemie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 336 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

3 890 423 537

Xxxxxx celkem

31 981 727 701

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

1 004 420 000

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 396 363 426

v xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1 240 220 551

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

156 142 875

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

1 489 640 111

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské politiky xxxxxx

224 766 238

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

23 461 873

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

1 241 412 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdajový xxxx - Výdaje xxxxxxxx xxxx

19 775 611 572

x xxx: platy xxxxxx

5 194 830 977

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 739 131 524

xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxx Xxxxxxxx unie

34 803 920

ostatní výdaje xxxxxxxx xxxxx

12 806 845 151

Výdajový xxxx - Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

12 206 116 129

x xxx: dávky xxxxxxxxxxx pojištění

993 412 000

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

984 927 000

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

10 227 777 129

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

17 867 967 976

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

6 010 163 790

Xxxxxxxx příděl xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

350 608 033

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

6 749 832 333

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ozbrojených xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

3 630 209 571

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

225 618 294

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx odvozované xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1 739 131 524

Výdaje xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků zahraničních xxxxxxxx 3)

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

0

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

0

účelová xxxxxxx celkem 4)

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx a xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx 5)

0

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx sociální prevence x xxxxxxxx kriminality

11 645 000

Xxxxxxx protidrogové xxxxxxxx

4 465 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

150 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

224 953 725

x xxx: xx státního xxxxxxxx

187 487

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

224 766 238

Výdaje xx xxxxxxxx projekty, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

29 912 323

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

6 450 450

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

23 461 873

Výdaje xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

804 901 932

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 343 Xxxx xxx ochranu xxxxxxxx údajů

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 000 000

Xxxxxx xxxxxx

160 431 506

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

1 000 000

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Úřadu xxx xxxxxxx osobních xxxxx

160 431 506

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

160 431 506

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou práci

70 308 851

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

23 764 392

Základní příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

1 368 359

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

8 130 024

Platy xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

53 164 715

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

7 123 200

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

6 204 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 344 Xxxx průmyslového xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

241 670 000

Výdaje xxxxxx

203 310 666

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

80 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

161 670 000

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

5 670 000

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

156 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

203 310 666

x xxx: výdaje xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

651 840

xxxxxxx xxxxxx na zabezpečení xxxxxx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

202 658 826

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

112 132 750

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

37 900 869

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 225 372

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx

15 912 931

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x státní xxxxxx

95 355 637

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

6 300 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

630 000

podíl rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

5 670 000

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS celkem

9 400 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 345 Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

99 959 563

Xxxxxx xxxxxx

1 248 881 377

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

99 959 563

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

98 959 563

xxxxxx z xxxxxxxxxx finančních mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

1 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu

1 248 881 377

v tom: xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx

5 000 000

xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx

16 107 484

xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

3 205 840

ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 224 568 053

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou práci

666 257 920

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

223 438 888

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

12 671 317

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

65 217 434

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

565 838 173

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činitelů

2 522 400

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

124 738 878

v tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

25 779 315

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx unie

98 959 563

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

201 902 301

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 346 Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

1 544 872 297

Xxxxxx celkem

3 676 053 492

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx&xxxx;1)

1 200 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

344 872 297

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

64 872 297

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

280 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxxxxxx x katastrálního

3 676 053 492

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx práci

2 059 904 346

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

696 250 000

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

41 208 000

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

131 185 546

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx službě

1 925 304 891

Výdaje na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

0

x xxx: ze státního xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxx přípravy na xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

80 138 618

v tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

15 266 321

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

64 872 297

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

229 380 791

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) výdaje xx xxxxxx, vývoj x inovace podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 348 Český xxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

262 366 000

Xxxxxx xxxxxx

168 367 979

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

260 150 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2 216 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2 216 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

168 367 979

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

108 931 812

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

36 818 954

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 176 760

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

22 089 767

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle zákona x státní službě

86 748 232

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

8 127 319

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 349 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

323 017 900

Výdaje xxxxxx

287 169 827

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

303 017 900

Nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

20 000 000

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

20 000 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

287 169 827

v xxx: xxxxxx spojené x výkonem předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx unie

0

ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx

287 169 827

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

176 575 695

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

59 682 585

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

3 485 204

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

26 198 089

Platy zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

139 405 282

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx platů xxxxxxxxx xxxxxxxx

8 656 800

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

10 716 000

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 353 Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže

v Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

8 800 000

Xxxxxx xxxxxx

245 063 537

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

3 800 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

5 000 000

x xxx: ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

5 000 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení plnění xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

245 063 537

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

3 295 840

xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Úřadu xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx

241 767 697

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

142 560 287

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

48 185 376

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

2 811 142

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx vyjma zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech

19 805 357

Xxxxx zaměstnanců xx služebních místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

111 994 148

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru odvozované xx xxxxx ústavních xxxxxxxx

8 757 600

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

30 000 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 355 Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx celkem

185 660 709

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

102 011 742

Výdaje xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

83 648 967

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx práci

112 004 220

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

37 587 982

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx

2 158 152

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

76 426 301

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx zákona o xxxxxx xxxxxx

31 481 267

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

v xxx: ze státního xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

0

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Účelová podpora xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx 5)

0

Zahraniční rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou zcela xxxx částečně financovány x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX celkem

0

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Ukazatele xxxxxxxx 358 Xxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

230 827 184

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxxxx xxxxx

230 827 184

v xxx: platy soudců

39 463 200

ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

191 363 984

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

116 000 562

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

39 208 190

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

2 302 791

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

75 576 362

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x státní xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

25 361 952

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 359 Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx rady

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

23 775 531

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx rady

23 775 531

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní platby xx xxxxxxxxxx práci

13 428 691

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 538 898

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

157 542

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

7 827 091

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

150 000

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 361 Akademie xxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

7 081 401 581

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: příjmy x rozpočtu Evropské xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

7 081 401 581

Xxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx provedenou xxxxx

52 501 092

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

17 745 369

Základní xxxxxx xxxxx kulturních x sociálních xxxxxx

855 787

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx poměru vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

42 789 352

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx programů spolufinancovaných x prostředků zahraničních xxxxxxxx 3)

7 081 401 581

v tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

7 081 401 581

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

7 081 401 581

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx aplikovaného výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxx 5)

5 569 825 608

Xxxxxx spolufinancované xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

430 352

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

430 352

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xx společné xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů

Ukazatele xxxxxxxx 362 Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

0

Výdaje xxxxxx

5 044 366 271

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

168 632 933

Xxxxxx xx oblasti xxxxxx

4 875 733 338

x xxx: xxxxxx x xxxxxxx sportu

3 222 921 081

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1 423 812 257

podpora xxxxxxxxxx sportovních xxxx

229 000 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

42 700 958

Povinné xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

14 170 370

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

772 451

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

8 400 000

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

30 222 558

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx odvozované xx platů ústavních xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

60 888 643

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 363 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

0

Výdaje xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

0

Xxxxxx spojené x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx xx provedenou xxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

0

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

0

Platy zaměstnanců xx služebních místech xxx zákona o xxxxxx službě

0

Zajištění přípravy xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

0

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 371 Xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

31 525 193

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

0

v tom: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxx hospodařením xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

31 525 193

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x ostatní xxxxxx xx provedenou xxxxx

15 314 472

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

5 176 292

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

292 289

Xxxxx xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 664 207

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

6 170 265

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx platů xxxxxxxxx xxxxxxxx

6 780 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Evropské unie

0

Výdaje xxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

6 589 400

1) bez xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 372 Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

5 500 000

Xxxxxx xxxxxx

66 475 410

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

4 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 500 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 500 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na zabezpečení xxxxxx úkolů Rady xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání celkem

66 475 410

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za provedenou xxxxx

38 394 663

Povinné xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

12 977 396

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

445 907

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 632 907

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

20 662 460

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

658 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 373 Xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

0

Výdaje xxxxxx

22 048 101

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: příjmy z xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

22 048 101

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

14 586 482

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 930 231

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

285 730

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

3 078 909

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

11 207 573

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xx platů ústavních xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

0

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 374 Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

45 000 000

Xxxxxx xxxxxx

2 537 924 271

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

45 000 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

příjmy z xxxxxxxxxx finančních mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

45 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx stavy

2 531 004 271

Xxxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxx

6 920 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

198 026 138

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

66 932 834

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

3 963 373

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

102 705 008

Xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

93 963 601

Xxxxxxxxx přípravy xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

2 530 604 271

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela nebo xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: ze xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje vedené x informačním systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

200 212 300

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 375 Xxxxxx úřad pro xxxxxxxx bezpečnost

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

235 361 000

Xxxxxx xxxxxx

458 870 085

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

234 961 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery celkem

400 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxx x prostředků finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

400 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

458 870 085

v xxx: xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výkon xxxxxx

455 772 085

výdaje Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx unie

3 098 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní platby xx provedenou xxxxx

145 544 269

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

49 193 962

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb

2 890 872

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

13 328 000

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

131 215 569

Výdaje xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

0

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

účelová podpora xxxxxx 4)

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

5 300 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

195 409 484

1) bez xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx politiku zaměstnanosti x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

4) xxxxxx xx výzkum, xxxxx x inovace podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů

5) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Ukazatele xxxxxxxx 376 Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

71 809 998

Xxxxxx xxxxxx

473 466 158

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Příjmy x pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

71 599 998

x tom: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

64 304 633

pojistné na xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

7 295 365

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

210 000

x xxx: příjmy z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

210 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - výdaje

Výdaje na xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

396 402 858

Xxxxxxxx xxxxx

77 063 300

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

255 169 915

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

85 830 340

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

5 061 818

Platy xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

28 220 659

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

224 870 216

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX celkem

9 964 000

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 377 Xxxxxxxxxxxxx agentura Xxxxx xxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

667 972 614

Xxxxxx xxxxxx

5 664 987 717

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

667 972 614

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

658 472 651

příjmy z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

9 499 963

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx Technologické xxxxxxxx ČR

246 750 502

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

5 418 237 215

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

90 803 838

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

30 691 697

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

1 683 800

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

84 190 003

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

5 664 987 717

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

4 997 015 103

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

216 777 888

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

4 780 237 215

xxxxx prostředků zahraničních xxxxxxxx 3)

667 972 614

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx 5)

4 780 237 215

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

662 167 903

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

3 695 252

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

658 472 651

Výdaje xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

11 064 809

x xxx: ze xxxxxxxx rozpočtu

1 564 846

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

9 499 963

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx finančních mechanismů

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a inovace xxxxx §6 xxxx. 1 zákona č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 378 Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

400 000

Xxxxxx xxxxxx

529 141 429

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté transfery xxxxxx

400 000

v tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

400 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na zabezpečení xxxxxx úkolů Národního xxxxx xxx kybernetickou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

528 489 589

Výdaje spojené x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

651 840

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců a xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx práci

192 304 771

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

64 999 014

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

3 830 024

Platy xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

191 501 123

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx situace xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

129 402 885

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 381 Xxxxxxxx kontrolní xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

625 517

Xxxxxx xxxxxx

787 908 272

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

625 517

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

625 517

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu

787 908 272

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

358 981 374

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

120 687 758

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

6 551 927

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

327 596 380

Xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

173 850 000

1) bez xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 396 Státní xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

0

Výdaje xxxxxx

53 966 880 286

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx státního xxxxx

357 681 987 238

Xxxxx stavu xx xxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;8)

17 318 012 762

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx dluhu

53 966 880 286

Průřezové xxxxxxxxx

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti

8) xxxxxx xxxxxxxxx účtu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 397 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

2 421 500 000

Výdaje xxxxxx

19 155 000 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 9)

1 650 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

771 500 000

v xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 10)

771 500 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx

18 940 000 000

x xxx: xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx sociální xxxxxxxx

18 500 000 000

xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

440 000 000

Xxxxxxx xxxxxx

215 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

9) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

10) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv - včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a zvláštním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 398 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

         

Příjmy celkem

798 956 500 800

Xxxxxx xxxxxx

287 677 116 994

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

768 350 180 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

30 606 320 800

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

30 606 320 800

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

68 493 785 648

Xxxxxxx xx xxxxxx krizových xxxxxxx, jejich předcházení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (zákon č. 240/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

140 000 000

Rezerva xx xxxxxxxxx výdaje xxxxx xxxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx

60 000 000

Xxxxxxxx xxxxxxx

4 300 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx; majetková xxxx; státní záruky; xxxxxxxxxx pobídky

561 210 000

Xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

9 053 330 000

Xxxxxxxx vztahy státního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (s výjimkou xxxxxxxx xxxxx Xxxxx) - xxx příloha č. 5

1 743 662 300

Finanční xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx krajích (s xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx) - xxx příloha č. 6

10 243 159 300

Xxxxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxxx k rozpočtu xxxxxxxx města Xxxxx - xxx příloha č. 7

1 236 449 400

Další xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx celky

1 385 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

124 825 744 507

Xxxxxxx xxxxxx

5 428 029 181

Xxxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

60 000 000 000

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

206 746 658

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx nelze xxxxx xxxxxxx do ostatních xxxxxxxxxxxx ukazatelů

0

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

0

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

0

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx služebním xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

206 746 658

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) povinné pojistné xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxx x. 57/2022 Sb.

FINANČNÍ XXXXXX XXXXXXXX ROZPOČTU K XXXXXXXXX XXXXX

(x výjimkou xxxxxxxx města Xxxxx)

x Xx

XXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

190 304 200

Jihočeský

130 872 300

Xxxxxxxx

123 277 400

Xxxxxxxxxxx

84 338 100

Xxxxxxx

149 809 900

Xxxxxxxxx

108 919 300

Xxxxxxxxxxxxxxx

118 809 000

Xxxxxxxxxx

115 617 200

Xxxx Vysočina

113 702 200

Xxxxxxxxxxxx

178 813 900

Xxxxxxxxx

128 384 200

Xxxxxxx

122 000 700

Xxxxxxxxxxxxxxx

178 813 900

Úhrn

1 743 662 300

Postup xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zabývajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx základě xxxxxx určené Ministerstvem xxxxxx xx pokrytí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx 73,065 % xx počítáno x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx úvazek přenesené xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 873 671 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx příspěvku krajům xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx 2022 xx výsledná xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2021 valorizovaná x 4,56 %. Xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez přístřeší x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx byl navýšen xxxxxxxxx pro Xxxxxxxxx xxxx x 23 729 Xx, xxx Xxxxxxxxx xxxx x 3 515 720 Xx, x xxx Xxxxxxx xxxx o 1 636 808 Xx. Zohledněny xxxx x dopady xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxx č. 115/2000 Sb., x poskytování náhrad xxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 23 712 Xx, xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x 1 211 400 Xx, x xxxx x xxxxx č. 254/2001 Sb., xxxxx xxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx x 52 166 Kč xxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která každému xxxxx xxxx adekvátní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x = X*xxxx2 + X*xxxx + X

Xxxxxxxxxxx

X

-0,0000000000685134

X

0,000265499

X

60,49490997

x xx xxxxxxxxx počet xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 1.1.2021.

Pro xxx 2022 xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx x 5 %.

Xxxxxxx částka xxxxxxxxx xx dle matematických xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 57/2022 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY XXXXXXXX XXXXXXXX K XXXXXXXX XXXX V XXXXXXX PO XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

(x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx)

x Xx

XXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx*)

Xxxxxxxxxxx

1 534 275 800

Xxxxxxxxx

708 852 000

Xxxxxxxx

673 127 900

Xxxxxxxxxxx

320 815 100

Ústecký

840 932 900

Xxxxxxxxx

461 552 900

Královéhradecký

609 938 700

Pardubický

585 775 900

Xxxx Xxxxxxxx

595 631 900

Xxxxxxxxxxxx

1 350 435 200

Xxxxxxxxx

659 339 100

Xxxxxxx

634 636 700

Moravskoslezský

1 267 845 200

Xxxx

10 243 159 300

*) xxx příloha č. 8 - Postup xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx správy jednotlivým xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxx x. 57/2022 Xx.

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX HLAVNÍHO XXXXX XXXXX

x Xx

Xxxxx xxxx xxxx

Xxxxx jako kraj

Celkem

Příspěvek xx xxxxx xxxxxx xxxxxx

1 142 614 312

93 835 040

1 236 449 352

Xxxx

1 236 449 400

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxx částky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx l.A), x.X), l.C), l.D), x.X), l.F), x.X), x.X), X.X), l.J) x 2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

1. Postup xxx xxxxxxxxx výše příspěvku xx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx obci

A) Xxxxx působnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, orgánům xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanovením §31 xxxx. 2 zákona x. 131/2000 Sb., x hlavním městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Výše příspěvku xx stanoví xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx každých 100 xxxxxxxx xxxxxx bydlících x xxxxx, v xxxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx násobkem xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx v xxxxx. Xxx rok 2022 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na 71 125 Kč. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zohledňuje změnu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx dle xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx stavem x 1.1.2021.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu xx xxxxxxxx o částku 17 919 523 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx částí.

Úřad xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. "xxxxx xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx násobku 139 Xx xx xxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx žádost x xxxxxx občanského průkazu x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xx 24 xxxxx, xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktivaci xxxx elektronického čipu x představil xxxx xxxxxx (xxx. "xxxxx xxxxxxxx"). Xx xxxxx xxxx obdrží xxxxxxxxx xx xxxx násobku 35 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx aktivaci.

Rozhodným xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vydání x xxxxx aktivovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xx xxxxxx od 1.1. do 31.12.2020.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 8 377 808 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Magistrátem xxxxxxxx xxxxx Prahy.

Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (tzv. "xxxxx nabrání"), xxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx 139 Kč xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Příspěvek nenáleží xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx řidičského xxxxxxx x xxxxx xxxxxx do pěti xxxxxxxxxx dnů. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxx inkasován správní xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx obdobím xxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2020.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx město Prahu xx xxxxxxxx o xxxxxx 39 067 002 Xx x xxxxxxx financování xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx prostředků určených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx výkonová xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxx sledovaných xxxxx. Xxxx městské xxxxx, xxxxx matriční xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx od 1.1. xx 31.12.2020 xxxx, xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x knize xxxxxxxx xxxxxx úřad městské xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 741 Xx. Xx xxxxx provedený xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx úřad městské xxxxx nebo Xxxxxxxxx xx. m. Prahy xxxxxxxxx xx xxxx 2 964 Xx x xx každý xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx úmrtí xxxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxxx 988 Kč. Xx xxxxx úkon xxxxxx xxxxxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 247 Kč.

Počty xxxxxx xxxxxxxxx xx statistického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx úřadem. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x údajů xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx. x. Xxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně souvislostí

Příspěvek xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx x částku 27 267 000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 894 xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx zletilých xxxx, a to xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx (xxx §55 xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "OZ") xx xxxxxxx x §62), xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§469 XX - špatný xxxxxxxxx stav působí xxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx). X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx veřejným xxxxxxxxxxxx nikoliv xxx xxx xxxxx konkrétní xxxxxx, ale xxx xxxxxxxxx výkon xxxx x xxxxxxxxxx spojených x dlouhodobou xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatrovance zajišťovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Financování xx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx §468 XX. Xxxxx se xxx x případy, xxx xxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx stávajícího opatrovníka xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx zaniká xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxx).

Xxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxx procesního xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx není známo, xxx pobývají, nebo xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx taktéž xxxxxxxxxx xxxxx městské části xxxx xxxxx xxxxxx xxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x svéprávnosti xxx §58 XX. Xxxxxx xx ani xxxxxxxxxx opatrovnictví pro xxxxxx x svéprávnosti, xxxxxxxxxxxxx xx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx §37 xxxxxx č. 292/2013 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jako veřejní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx faktického xxxxx x rozhodnému xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx příspěvek na xxx 2022 xx 31. březen 2021. X xxxxxx rozhodnému xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx 2022 xxxxxxxxx xx xxxx 30 500 Kč xx xxxxxxxxxxx xx xxx. Na xxxxx x xxxxx opatrovanců x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx pouze x živé osoby xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx roli faktická xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxx části, xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx pobývá xx xxxxx místě (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx), xx xxx xxx o osobu xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 3 024 000 Xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 1 x Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 7. Pro Xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx 2 304 000 Xx xx 779 xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pro Xxxxx 7 xx xxxxxxxxx xx xxxx 720 000 Xx xx 248 xxxxxxxxxxxxx x následně řešených xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx živnostenské xxxxx podle xxxxxxxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxx x. 570/1991 Xx., x živnostenských xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, plní xxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx podle xxxxxx č. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx služeb, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 

Xxxx xxxxxxxxx pro jednotlivá xxxxxxxx kontaktní xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x informačním systému "XXXXXX", tj. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dotazu xx období xx 1.1. do 31.12.2020. Xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozpětí, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a následně xxxxxxxx dotazů klientů

Výše xxxxxxxxx v Xx

0 - 25

72 000

26 - 50

144 000

51 - 75

216 000

76 - 100

288 000

101 - 125

360 000

126 - 150

432 000

151 - 175

504 000

176 - 200

576 000

201 - 225

648 000

226 - 250

720 000

251 - 275

792 000

276 - 300

864 000

301 - 325

936 000

326 - 350

1 008 000

351 - 375

1 080 000

376 - 400

1 152 000

401 - 425

1 224 000

426 - 450

1 296 000

451 - 475

1 368 000

476 - 500

1 440 000

501 - 525

1 512 000

526 - 550

1 584 000

551 - 575

1 656 000

576 - 600

1 728 000

601 - 625

1 800 000

626 - 650

1 872 000

651 - 675

1 944 000

676 - 700

2 016 000

701 - 725

2 088 000

726 - 750

2 160 000

751 - 775

2 232 000

776 - 800

2 304 000

X) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánování

Vedle části xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxx xxxxx x.X), xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx souvisejících xxxxxx, obdrží Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx část xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxx xx xxxxxx č. 183/2006 Sb. xxxxxxxx zákonem č. 225/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

Příspěvek xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx se xxxxxxxx x částku 10 320 684 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx obdrží xxxxxxxxx za každé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2020 xxxxx §96b xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 225/2017 Sb. Xxxxxx pro xxx 2022 zajeden xxxx xxxx 2706 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxx stanovisek, které xxxxxx samostatným rozhodnutím xx správním řízení, xxxxxxxxx xx statistického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxx xxxxx x.X), xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxx výkonu xxxxxx živnostenských xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx právní xxxxxxx, xx. xxxxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx 69 684 446 Xx x xxxxxxx financování xxxxxx živnostenských xxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx. xxxxx x xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx registrů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zpracované v xxxxxx od 1.1. xx 31.12.2020 xxxxx §49, §56 x §60 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Částka xxx rok 2022 xxxxxxx xxxxxxxxxx avízo xxxx 338 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx avíz xxxxxxxxx x živnostenského rejstříku xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

X) Financování xxxxxxxxxx komisařů

Vedle xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu podle xxxxx x.X), xxxxx xxxxxxxx x poměrnou xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zkušebních xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx právní xxxxxxx, tj. xxxxxxx č. 247/2000 Sb., o získávání x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx motorových xxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, obdrží Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 6 123 669 Xx x pokrytí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxx část zkoušky x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx 1.1.2020 xx 31.12.2020. Xx xxxxxx provedenou zkoušku x xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u skupin X, B, T, X a X xxxxxx podskupin obdrží xxxxxxxxx ve xxxx 108 Xx. Za xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xx znalosti xxxxxxxx x xxxxxx u xxxxxx X x X včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 81 Xx. Xx každou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jízdy x xxxxxx X, B x X xxxxxx xxxxxxxxx obdrží příspěvek 325 Xx a x xxxxxx X x X xxxxxxxxx 406 Kč. Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxxxxx příspěvek 217 Kč.

Počty xxxxxxxxxx xxxxxxx vycházejí x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x-Xxxxx spravovaného Ministerstvem xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx na výkon xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu xx navyšuje x xxxxxx 11 251 685 Xx. Refundace xx určena xxxxxxxx xxxxxxx samosprávným celkům, xxxxx vykonávaly povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx-19 xxxxxxxxxxx osob bez xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx republiky. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx štáb x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která byla xxxxxxx x pandemií xxxxxxxxxx Xxxxx-19 a xxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxx karanténního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx 12.3.2020 xx 30.4.2021. Xxxx xxxx xx xxxxxx od počtu xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x ubytovací xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vykazoval xxxxxxxxxx informace do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xx 25.3.2021 xx 14.4.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxx xx 17.5.2021 do 4.6.2021.

2. Xxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx krajů x xxxxxxx x ustanovením §31 xxxx. 1 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Východiskem xxx xxxxx příspěvku xx výkon xxxxxx xxxxxx xxx xxx 2022 je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2021 xxxxxxxx x 5 %, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx u xxxxx xxx xxx 2022. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 57/2022 Xx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx1)

X) Xxxx (x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxx "X" se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vypočítaných podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedeného xxxxxx.2) 3) X xxxxxxxxx obcí xx xxxxx přičte částka xxxxxxx v části x.X) a l.H).

Vzorec:

Výše xxxxxxxxx4) je xxxxxxx:

- xx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

- na xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu (XX)5) xxxxxxxxxxx počtem xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx "X" x "B" xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxx x xx celkovém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx působnosti (xxxx. x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx vypočítané xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "X" a "X" xxxxxxxxx x xxxxxxx x řádcích 1 a 3 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X

X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

28,52275996

6830468,5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

286,6565427

15414248

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

62,06296171

13651950

Xxxxxxxxx pověřeného obecního xxxxx

244,3829035

27427050

1) §62 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx).

2) Xx vzorce xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 300 xxxxxxxx, je xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xx 300 obyvatel.

3) Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4) Xxx xxx 2022 byl xxxxxxx xxxxx příspěvku xxxxxxx xxx meziroční xxxxx xxxxx obyvatel x xxxxx xxxxx veřejných xxxxxxxxxxx.

5) Velikost správních xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx počty xxxxxxxx xxxx xxxxx bilance xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x 1.1.2021 xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx č. 345/2020 Sb., x stanovení správních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem, x xxxxxxxx č. 346/2020 Sb., x xxxxxxxxx správních xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx č. 207/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 301/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxx a příjmení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé stokoruny. 

B) Xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vypočtených xxxxx xxxxxx 1 x xxxxxx 2.3) 6) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx uvedená v xxxxx l.F), l.G), x.X), I.I), l.J) x l.K) xx xxxxxxxx složky xxxxxxxxx x x některých xxxx xx xxxxxx x částka xxxxxxx x xxxxx x.X), x.X), x.X) x x.X).

Xxxx xxxxxxxxx7) xx xxxxxxx:

- na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

- xx velikosti xxxxxxxxx xxxxxx (XX)5) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

- xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx správního xxxxxx (XX)5) xx vyjádřená xxxxxx obyvatel xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx "A", "X" x "C" jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx správy x xx celkovém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x činí:

Rozsah působnosti

A

B

C

Základní xxxxxxxxx

30,0488569

1495192,75

0

Xxxxxxxxx matričního úřadu

245,4559026

5037869

5139,848145

Působnost xxxxxxxxxx xxxxx

38,77753902

4782100,5

9503,530273

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

47,58777696

8663612

10815,69727

Xxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností

1,734098778

3950463,5

34503,19531

6) Xx vzorce 1 x vzorce 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správního obvodu (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x tisících. V xxxxxxx, že správní xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxx než 15 xxx. xxxxxxxx, xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 stanoven xxxxxxx xxxxx na 15 xxx. xxxxxxxx.

7) Xxx xxx 2022 xxx xxxxxxx objem xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx částka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxx x xxxxxxxxxx působností se xxxxxxxxx postavením

Obec

Výše xxxxxxxxx x Xx

Xxxxxxxx8)

11 771 285

Xxxxxx8)

5 592 180

Xxxxxxxxx8)

8 104 476

Xxx9) 10) 11) 12)

199 722 360

x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx10) 11)

11 117 000

Xxxxxxx9) 13)

138 813 793

Xxxxx9) 14)

34 530 150

8) §6 xxxxxx x. 51/2020 Xx., x xxxxxx správním xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxx rok 2021.

9) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31.12.2002 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxxxx x. 147/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx. (Poznámka: xxxxx č. 147/2000 Sb. xxx xxxxxx ke xxx 1.1.2003).

10) §3 xxxx. 5 zákona x. 301/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) §31 xx 37 xxxxxx x. 186/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 207/2019 Xx.).

12) X částce xx zahrnut xxxxxxxxx 15 301 897 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Brno. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x.X).

13) X xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx 11 309 636 Xx xx xxxxxxxx matričních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxx l.H).

14) X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 8 900 645 Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx sledovaných xxxxx dle části x.X).

X) Financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, x xx xxx xxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxx §55 zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "OZ") xx xxxxxxx x §62), xxx x xxxx, xxxxx omezeny nebyly (§469 XX - xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obtíže xxx xxxxxx jmění nebo xxxxxx práv). X xxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx veřejným opatrovníkem xxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx obec xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přímo xx zákona dle §468 XX. Jedná xx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx opatrovník (xxxxxxx xxxxx) nebo kdy xxxxx k odvolání xxxxxxxxxxx opatrovníka bez xxxxxxxxx xxxxxx (toto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxx xxxxxxxxxxx xx ale xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx, kde xxxxxxxx, xxxx osob xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx určitého xxxxxxxx xxxxxxx. Netýká xx xxxxxx ustanovení xxxx xxxx xxxxx určené xxx xxxxxxxxx určitých xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxx, xxxx jíž je xxxxxxx správa xxxxxxx xxxxx již během xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx §58 OZ. Xxxxxx xx ani xxxxxxxxxx opatrovnictví xxx xxxxxx x svéprávnosti, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx §37 xxxxxx č. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx) či jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx opatrovníci obdrží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jejich faktického xxxxx k xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 2022 xx 31. březen 2021. X xxxxxx xxxxxxxxxx dni xxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajských úřadů xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zjišťování skutečného xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx byla xxxxx kraji xxxxxxx xxxxxxxx zveřejněna na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx byla xxx xxx 2022 xxxxxxxxx ve xxxx 30 500 Kč xx xxxxxxxxxxx za xxx. Xx xxxxx x xxxxx opatrovanců x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxx opatrovnictvím xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x obci, xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx), xx zda xxx x xxxxx xxxxxxxxx v dalších xxxxxx.

Xxxxx, vykonávajícím působnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx opatrovanců.

E) Xxxxxxxxxxx jednotných xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx živnostenské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 4 zákona x. 570/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úřadech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 222/2009 Sb., x xxxxxx pohybu xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xx xxxxxxxx přílohou vyhlášky č. 248/2009 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému "XXXXXX", xx. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řešených dotazů xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx dotazu xx xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2020. Konkrétní xxxxx zaevidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky podle xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řešených xxxxxx xxxxxxx

Xxxx příspěvku x Kč

0 - 25

72 000

26 - 50

144 000

51 - 75

216 000

76 - 100

288 000

101 - 125

360 000

126 - 150

432 000

151 - 175

504 000

176 - 200

576 000

201 - 225

648 000

226 - 250

720 000

251 - 275

792 000

276 - 300

864 000

301 - 325

936 000

326 - 350

1 008 000

Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx obcí XX xx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx místo x xxxxx obcí ČR

Počet xxxxxxxxxxxxx x následně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.1. do 31.12.2020

Xxxx xxxxxxxxx x Xx

Xxxxxxx

261

792 000

Xxxxx Xxxxxxxxxx

128

432 000

Liberec

25

72 000

Xxxxxx Xxxxxxx

69

216 000

Xxxxxxx

33

144 000

Xxxx

51

216 000

Xxxxxxxx

16

72 000

Xxxxxxx

36

144 000

Xxxxxxx Vary

64

216 000

Xxxx

348

1 008 000

Xxxxx

87

288 000

Pardubice

301

936 000

Xxxx xxx Xxxxx

23

72 000

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. "místo xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 139 Xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx nenáleží xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - tj. žádost x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxx x xx 24 xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx nebo xxxxx xxxxx.

Xxxxx příspěvek xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxx. "místo aktivace"). Xx tento xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 35 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2020.

G) Financování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu (xxx. "xxxxx xxxxxxx"), obdrží xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx 139 Xx xx přijatou žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx nenáleží xx přijatou xxxxxx x xxxxxx řidičského xxxxxxx x dobou xxxxxx xx pěti xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx o vydání xxxxxx řidičského xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx poplatek.

Rozhodným xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Ministerstva dopravy, xx xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2020.

H) Xxxxxxxxxxx matričních xxxxx

Xxxxxxx xxxxx prostředků xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx rozdělen xx xxx xxxxx. Xxxxx část xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zahrnující xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x.X) x x.X). Xxxxx část xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx úkonů. Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx období od 1.1. xx 31.12.2020 xxxx, obdrží za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výši 741 Xx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx obdrží příspěvek xx xxxx 2964 Xx a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx úmrtí xxxxxx příspěvek 988 Xx. Xx xxxxx xxxx xxxxxx otcovství xxxxxxxxxx prohlášením rodičů xxxxxx příspěvek xx xxxx 247 Xx.

X xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. 12. 2002 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxxxx x. 147/2000 Xx., x xxxxxxxxx úřadech, ve xxxxx zákona č. 320/2001 Sb. (xxxxx č. 147/2000 Sb. xxx xxxxxx ke xxx 1.1.2003), xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx složka, x to x xxxxxx vznikající úspory x rozsahu. Částky xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Výše příspěvku xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx postavení, xxx xxxx x.X).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx otcovství xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx x verifikovaných xxxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx části příspěvku xxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x.X), xxxxx xxxxxxxx x poměrnou xxxx příspěvku xx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. zákonem č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxx příspěvku. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx byla xx xxxxxx č. 183/2006 Sb. xxxxxxxx xxxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony.

Obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx stanovisko vydané x xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2020 xxxxx §96b xxxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 225/2017 Sb. Xxxxxx xxx xxx 2022 xxxxxxx xxxx xxxx 2706 Kč.

Počty xxxxxxxxx stanovisek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděného Ministerstvem xxx místní xxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx části x.X), xxxxx obsahuje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx pokrytí xxxxxx agendy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákonem č. 570/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxxx xx každé xxxxx, xx. změnu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2020 podle §49, §56 x §60 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Částka pro xxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 338 Kč.

Počty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx.

X) Financování zkušebních xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx příspěvku xxx xxxx x xxxxxxxxxx působností podle xxxxx x.X), xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx agendy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx č. 247/2000 Sb., x získávání x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxxx xx xxxxxx část xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x období od 1.1.2020 xx 31.12.2020. Xx xxxxxx provedenou xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přípravy u xxxxxx X, X, X, X a X xxxxxx podskupin xxxxxx příspěvek xx xxxx 108 Kč. Xx každou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x skupin X x X včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 81 Xx. Xx xxxxxx provedenou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx A, X x T xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 325 Xx x x skupin X x X xxxxxxxxx 406 Xx. Xx každou provedenou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obdrží xxxxxxxxx 217 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx informačního xxxxxxx e-Testy xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy.

L) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx vykázaných

Refundace xx xxxxxx xxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx-19 xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx vykázaných xxxxx §44 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx. X finanční xxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ústřední xxxxxxx xxxx v xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx spojena x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx-19 x xxx xxxxx xxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, stravu a xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx tato opatření xxxxx zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 240/2000 Sb., krizový xxxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxxx xx zajištění karanténního xxxxxxxxx xxxx uvedených xxxx xx xxxxxx 12.3.2020 xx 30.4.2021. Xxxx výše xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ubytovací xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx. Obce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx dotazníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxx od 25.3.2021 xx 14.4.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxx od 17.5.2021 xx 4.6.2021.

2. Xxxxxx xxx přerozdělení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx krajský úřad xxxxx xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx příslušná část xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx vždy x xxxxxxx části xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx. Krajský xxxx x xxxx xxxxxxxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx pověřil x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx působnosti. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx počtu xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx svou xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx 365 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31.12. xxxxx xxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxx xxxx, vydá xxxxxxx xxxx vždy xxxx rozhodnutí, xx xxxxxx xxxxxxxx novou xxxxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx č. 57/2022 Xx.

XXXXXX XXXXXX X ROCE 2022 XXXXX §3 odst. 2 XXXXXX x. 57/2022 Sb.

v Xx

xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx dotace

účel xxxxxx

xxxxxx

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

6 000 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

1 530 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx XXX, x.x.x.

xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

1 800 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

500 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx zachovám xxxxxx českého xxxxxx

xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

250 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx Xxx xxxxxxxxx.xx

xx xxxxxxxx x činnost xxxxxxxxxx

250 000

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 57/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.3.2022.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

344/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 57/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx 2022

x účinností xx 19.11.2022

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.