Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.11.2022.


Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

57/2022 Sb.

Zákon

§1  §2  §3  §4

Účinnost §5

Příloha č. 1 - Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Příloha č. 2  - Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 3  - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 4 - Ukazatele kapitol

Příloha č. 5 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů

Příloha č. 6 - Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtu obcí v úhrnech po jednotlivých krajích

Příloha č. 7 -  Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy

Příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s výjimkou hlavního města Prahy

Příloha č. 9  - Seznam dotací v roce 2022 podle §3 odst. 2 zákona č. 57/2022 Sb.

INFORMACE

57

ZÁKON

ze xxx 10. xxxxxx 2022

o státním xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 2022
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

(1) Celkové xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu České xxxxxxxxx xx xxx 2022 (xxxx xxx "xxxxxx rozpočet") xx xxxxxxx xxxxxxx 1 678 250 297 232 Xx. Celkové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 2 053 250 297 232 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výši 375 000 000 000 Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stavu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 17 318 012 762 Xx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x 357 681 987 238 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx uveden v příloze č. 2 x tomuto xxxxxx.

(4) Celkový přehled xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu.

(5) Xxxxxxxxx státního rozpočtu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 4 x tomuto xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsaženy xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxx 193 802 991 277 Kč x xxxxxx do xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxx 60 000 000 000 Xx. Tyto xxxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2 x x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu.

§2

(1) Finanční xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu k xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 1 743 662 300 Xx, xxxx xxxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto xxxxxx.

(2) Finanční vztahy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx krajích, x to xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 10 243 159 300 Kč, xxxx xxxxxxxx x příloze č. 6 x tomuto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, x to xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 1 236 449 400 Xx, xx xxxxxxx v příloze č. 7 x tomuto xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx státní správy xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xx xxxxxx x příloze č. 8 x xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Pojistná xxxxxxxx Xxxxxxxx garanční x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x. x., xx xxxxxxx xx xxxx 238 000 000 000 Xx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x roce 2022 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x označením xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti zveřejnit xxxxx x podání xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx, je uveden x příloze č. 9 x xxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatele "Xxxxxx xxxxxx" a "Xxxxxxxxx veřejným rozpočtům xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na zvýšení xxxxxx kapitoly Xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x převáděnou xx xxx 2021 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §36 odst. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X toto xxxxxxxxxx xx zvyšují x xxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

§5

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

x x. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 57/2022 Xx.

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx

x Xx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x xxxx: finanční xxxxxx x xxxxxxxxx

  • xxxxx
  • xxxx v xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
  • xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

1 678 250 297 232

2 053 250 297 232

1 743 662 300

10 243 159 300

1 236 449 400

Xxxxxxx

- 375 000 000 000

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx státního xxxxx

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

357 681 987 238

17 318 012 762

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 57/2022 Xx.

XXXXXXX PŘEHLED XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX KAPITOL

v Xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxx příjmy *)

xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

z xxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxx

x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx **)

301

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

836 855

776 855

302

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

0

0

0

15 600 000

0

303

Xxxxx Xxxxxxxxxx

0

0

0

2 900 000

0

304

Xxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

11 801 242

6 197 877

305

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

0

0

250 000 000

0

306

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

727 000 000

0

0

372 792 700

322 792 700

307

Ministerstvo xxxxxx

100 000

5 216 479 709

4 666 499 420

1 032 549 856

710 740 856

308

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

300 000

0

0

550 000

0

309

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0

0

0

8 073 485

325 125

312

Xxxxxxxxxxxx financí

50 300 000

798 137 093

713 988 453

5 648 326 595

130 352 488

313

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

755 000 000

618 314 540 840

553 124 828 866

7 161 804 404

6 361 804 404

314

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

20 000 000

9 638 398 734

8 622 259 513

6 927 484 218

6 320 072 531

315

Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx

111 997 582

0

0

38 582 412 267

18 662 412 267

317

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj

1 700 000

0

0

26 359 622 058

26 283 496 782

321

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

0

0

322

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx

171 332 333

0

0

31 131 971 744

27 711 971 744

327

Ministerstvo xxxxxxx

185 000 000

0

0

48 570 701 913

48 531 801 913

328

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

30 000 000

0

0

1 546 080 000

0

329

Xxxxxxxxxxxx zemědělství

12 000 000

0

0

43 395 150 412

36 772 850 412

333

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx

700 000

0

0

12 936 018 836

12 805 820 470

334

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

40 000

0

0

1 535 015 130

1 266 904 704

335

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

30 000 000

0

0

7 920 800 000

6 861 929 400

336

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

1 004 420 000

1 396 363 426

1 240 220 551

1 489 640 111

224 766 238

343

Úřad pro xxxxxxx osobních xxxxx

0

0

0

1 000 000

0

344

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

80 000 000

0

0

161 670 000

5 670 000

345

Xxxxx statistický xxxx

0

0

0

99 959 563

98 959 563

346

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1 200 000 000

0

0

344 872 297

64 872 297

348

Český xxxxxx xxxx

260 150 000

0

0

2 216 000

0

349

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

303 017 900

0

0

20 000 000

0

353

Xxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx

3 800 000

0

0

5 000 000

0

355

Ústav pro xxxxxxx totalitních režimů

0

0

0

0

0

358

Ústavní xxxx

0

0

0

0

0

359

Xxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

361

Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

0

0

362

Xxxxxxx sportovní xxxxxxxx

0

0

0

0

0

363

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0

0

0

0

0

371

Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

0

0

0

0

0

372

Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

4 000 000

0

0

1 500 000

0

373

Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

0

0

0

0

0

374

Xxxxxx státních hmotných xxxxxx

0

0

0

45 000 000

0

375

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

234 961 000

0

0

400 000

0

376

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

0

71 599 998

64 304 633

210 000

0

377

Technologická xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

0

0

0

667 972 614

658 472 651

378

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

0

0

400 000

0

381

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

0

0

0

625 517

0

396

Xxxxxx dluh

0

0

0

0

0

397

Operace xxxxxxxx finančních aktiv

1 650 000 000

0

0

771 500 000

0

398

Všeobecná xxxxxxxx xxxxxx

768 350 180 000

0

0

30 606 320 800

0

XXXXXX

775 185 998 815

635 435 519 800

568 432 101 436

267 628 778 617

193 802 991 277

XXXXXX XXXXXX (xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx)

1 678 250 297 232

*) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx;

x kapitole 397 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účtech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xx původců xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

**) zahrnuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx poskytnuté prostřednictvím Xxxxxxxxx fondu

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 57/2022 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED XXXXXX STÁTNÍHO XXXXXXXX XXXXX KAPITOL

v Xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

301

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

368 387 465

302

Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

1 462 806 752

303

Xxxxx Parlamentu

636 240 531

304

Xxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx

1 544 645 653

305

Bezpečnostní informační xxxxxx

2 120 190 270

306

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

8 751 068 101

307

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

89 144 944 795

308

Xxxxxxx bezpečnostní úřad

291 496 642

309

Kancelář xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

158 318 334

312

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

23 624 404 706

313

Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx

791 099 648 357

314

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

95 651 367 361

315

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

23 002 917 960

317

Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj

31 326 464 059

321

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

4 669 819 125

322

Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxx

93 334 498 292

327

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

114 726 660 340

328

Xxxxx telekomunikační xxxx

730 764 017

329

Ministerstvo xxxxxxxxxxx

59 689 515 450

333

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

251 937 602 949

334

Xxxxxxxxxxxx kultury

16 417 349 618

335

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

20 652 805 178

336

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx

31 981 727 701

343

Xxxx xxx ochranu xxxxxxxx údajů

160 431 506

344

Xxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví

203 310 666

345

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1 248 881 377

346

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x katastrální

3 676 053 492

348

Xxxxx báňský xxxx

168 367 979

349

Energetický xxxxxxxxx úřad

287 169 827

353

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

245 063 537

355

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

185 660 709

358

Xxxxxxx soud

230 827 184

359

Xxxx Xxxxxxx rozpočtové xxxx

23 775 531

361

Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx

7 081 401 581

362

Národní xxxxxxxxx agentura

5 044 366 271

363

Nejvyšší stavební xxxx

0

371

Xxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

31 525 193

372

Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

66 475 410

373

Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře

22 048 101

374

Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx

2 537 924 271

375

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

458 870 085

376

Generální inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

473 466 158

377

Xxxxxxxxxxxxx agentura Xxxxx xxxxxxxxx

5 664 987 717

378

Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

529 141 429

381

Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad

787 908 272

396

Xxxxxx dluh

53 966 880 286

397

Operace xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

19 155 000 000

398

Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx

287 677116 994

XXXXXX

2 053 250 297 232

Příloha č. 4 x xxxxxx x. 57/2022 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 301 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

836 855

Výdaje xxxxxx

368 387 465

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx celkem

836 855

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

776 855

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

60 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx prezidenta republiky

134 066 880

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Pražského xxxxx x xxxxx Xxxx

219 428 730

Xxxxxxx xxxxxx xx lesní xxxxxxxxxxxx

14 891 855

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx xxxxx

75 086 215

Xxxxxxx pojistné placené xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

24 151 389

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

1 376 784

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

68 839 194

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

0

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx podpora na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

776 855

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

776 855

Xxxxxx xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

23 178 458

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a z xxxxxxxxxx finančních mechanismů

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x inovací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x podpoře xxxxxxx, experimentálního vývoje x xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů

Ukazatele xxxxxxxx 302 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

15 600 000

Xxxxxx xxxxxx

1 462 806 752

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

15 600 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

15 600 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ČR

1 462 806 752

x xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX

1 462 806 752

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx xxxxx

579 143 643

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

173 224 849

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

4 544 886

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

227 244 239

Platy zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx službě

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

32 500 000

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 303 Xxxxx Xxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

2 900 000

Xxxxxx xxxxxx

636 240 531

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté transfery xxxxxx

2 900 000

v xxx: xxxxxxx nedaňové xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

2 900 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje Xxxxxx Parlamentu XX

636 240 531

v xxx: xxxxxx spojené s xxxxxxx předsednictví ČR x Radě Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx XX

636 240 531

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x ostatní platby xx provedenou xxxxx

254 073 538

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

80 806 856

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

2 391 713

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

119 585 599

Platy xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

19 190 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

11 801 242

Xxxxxx celkem

1 544 645 653

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

11 801 242

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

6 197 877

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4 103 365

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery celkem

1 500 000

Specifické ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx XX

1 544 645 653

v tom: xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxx XX

628 382 761

xxxxxx spojené s xxxxxxxx poradních xxxxxx xxxxx

382 316 085

xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Evropské xxxx

533 946 807

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx xx provedenou xxxxx

413 949 852

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

136 938 110

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

6 618 310

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

129 233 304

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx službě

206 460 087

Výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

67 946 412

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

67 946 412

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

67 946 412

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx mezinárodní spolupráci Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky

245 882 256

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

31 125 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

8 921 785

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 723 908

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

6 197 877

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

4 827 488

x tom: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

724 123

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4 103 365

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

5 260 000

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na výzkum, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx a inovace xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 305 Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

250 000 000

Xxxxxx celkem

2 120 190 270

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

250 000 000

x xxx: ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

250 000 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx

2 120 190 270

Průřezové ukazatele

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

423 000 000

1) xxx xxxxxx x povinného pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 306 Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

1 099 792 700

Výdaje xxxxxx

8 751 068 101

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx&xxxx;1)

727 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

372 792 700

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

322 792 700

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

50 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

8 751 068 101

x xxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

65 000 000

xxxxxxxxxxx pomoc

420 000 000

xxxxxxxxx mezinárodním organizacím x xxxxxxx dary xxxxxxxx institucím do xxxxxxxxx

1 514 816 458

xxxxxxx českého xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

36 000 000

xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

28 500 000

xxxxxxxx xxxxxxxx

20 300 000

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

58 883 000

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ČR do xxxxxxxxx struktur Evropské xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x do volebních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zdrojových x tranzitních xxxx xxxxxxx v Xxxxxx

90 000 000

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX v xxxxxxx Xxxxxxxx východu

90 000 000

xxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

303 681 720

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

6 123 886 923

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

1 049 873 636

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

354 857 288

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

20 830 438

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

93 081 859

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

948 440 019

Výdaje xx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

34632400

xxxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

34 632 400

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

34 632 400

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora výzkumných xxxxxxxxxx&xxxx;5)

34 632 400

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

499 382 400

Xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

50 800 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

325 870 700

xxxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

3 078 000

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

322 792 700

Xxxxxx xxxxxx x informačním systému xxxxxxxxxxxx financování XXX/XX XX xxxxxx

852 540 700

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 307 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

6 249 129 565

Xxxxxx xxxxxx

89 144 944 795

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

100 000

Xxxxxx x pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

5 216 479 709

x xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

4 666 499 420

xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

549 980 289

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

1 032 549 856

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

710 740 856

příjmy x xxxxxxxxxx finančních mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

321 809 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx ČR xxxxxx Xxxxxx XX

62 660 878 335

Xxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxx xxxxxx státu

12 550 783 618

x xxx: xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx systému xxxxxx xxxxx

12 503 291 186

xxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Evropské xxxx

47 492 432

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpravodajství

4 220 900 006

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil

899 106 694

Xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5 141 400 000

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3 044 800 000

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

627 076 142

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx

18 690 846 848

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

6 655 255 699

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

342 910 872

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

3 092 850 691

Xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx xxxxxx

13 316 951 358

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx službě

735 74 1607

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

443 142 560

x xxx: xx státního xxxxxxxx xxxxxx

443 142 560

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

109 902 560

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

333 240 000

podíl xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx 5)

333 240 000

Xxxxxxx xxxxxxx na specifický xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumných organizací 5)

98 268 560

Institucionální xxxxxxx na mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji x inovacích 5)

8 534 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx sociální xxxxxxxx x prevence kriminality

6 681 050

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

743 280

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

786 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

795 522 260

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

84 781 404

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

710 740 856

Výdaje xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

27 426 752 618

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) výdaje xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 308 Xxxxxxx bezpečnostní xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

850 000

Výdaje xxxxxx

291 496 642

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

300 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

550 000

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

550 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

291 496 642

x xxx: xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxx úřadu

290 844 802

xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví ČR x Radě Xxxxxxxx xxxx

651 840

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za provedenou xxxxx

163 334 434

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

55 207 040

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

3 150 247

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

16 1913 996

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně z xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX celkem

20 915 965

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 309 Xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx práv

v Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

8 073 485

Xxxxxx xxxxxx

158 318 334

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

8 073 485

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

325 125

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

7 498 360

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

250 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxx

158 318 334

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

93 962 858

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

31 591 352

Xxxxxxxx příděl xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

1 729 174

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

86 058 758

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

382 500

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

57 375

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

325 125

Výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

8 821 600

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 323 240

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

7 498 360

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

5 500 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 312 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

6 496 763 688

Xxxxxx xxxxxx

23 624 404 706

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

50 300 000

Příjmy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

798 137 093

x tom: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

713 988 453

pojistné xx xxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

84 148 640

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5 648 326 595

x tom: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

130 352 488

příjmy x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

13 993 857

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

5 503 980 250

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxx

12 745 758 888

Xxxxxx na zabezpečení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2 092 669 833

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

7 093 777 714

xxxx: xxxxxxxx xxxxx

859 697 748

xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx

6 234 079 966

Správa majetku xxxxx a právní xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových

1 548 839 679

Výdaje na xxxxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

53 890 873

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx

70 512 479

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČRv Xxxx Xxxxxxxx unie

18 955 240

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

12 420 486 230

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

4 161 442 563

Xxxxxxxx xxxxxx fondu kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

245 454 126

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

1 613 113 813

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

2 498 959 587

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

8 150 358 274

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

102 927 600

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx podle zákona č. 240/2000 Sb.

450 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

158 409 352

x xxx: xx státního rozpočtu

28 056 864

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

130 352 488

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo částečně xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

48 851 105

v xxx: xx státního xxxxxxxx

34 857 248

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

13 993 857

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx EDS/SMVS celkem

1 038 693 434

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 313 Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

626 231 345 244

Xxxxxx celkem

791 099 648 357

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

755 000 000

Xxxxxx x pojistného na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

618 314 540 840

v xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

553 124 828 866

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvek xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

65 189 711 974

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

7 161 804 404

v xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

6 361 804 404

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

800 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

556 371 358 755

Dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx péče

68 074 396 710

Dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

49 700 000 000

Xxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx

7 695 774 982

Dávky osobám xx zdravotním xxxxxxxxxx

3 720 000 000

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx

181 000 000

Ostatní xxxxxxxx dávky

1 500 000

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

9 956 335 237

Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

36 515 482 820

Xxxxxxx politika xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1 296 221 191

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 118/2000 Sb.

200 000 000

Výdaje spojené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

320 000 000

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

9 980 000 000

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

17 002 861 561

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

28 737 457 901

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx

1 344 000 000

Xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

3 259 200

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

9 218 429 403

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

4 225 827 698

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

183 040 525

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

976 055 382

Xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

8 175 970 737

Xxxxxx xx výzkum, vývoj x inovace xxxxxx xxxxxx programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x pro středků xxxxxxxxxxxx programů 3)

95 000 000

x xxx: ze xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

95 000 000

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

95 000 000

xxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací 5)

94 700 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky

0

Zajištění xxxxxxxx na krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

600 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

7 371 829 088

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 010 024 684

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

6 361 804 404

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx EDS/SMVS celkem

628 894 659

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x rozpočtu XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx výzkum, vývoj x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx výzkum, vývoj x inovace podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

6) včetně xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 190 000 000 Xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve výši 200 000 000 Xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 314 Xxxxxxxxxxxx vnitra

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

16 585 882 952

Xxxxxx celkem

95 651 367 361

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx&xxxx;1)

20 000 000

Příjmy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

9 638 398 734

x xxx: xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx

8 622 259 513

xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1 016 139 221

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

6 927 484 218

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

6 320 072 531

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

22 911 687

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

584 500 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx Policie XX

4 956 590 6327

Xxxxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx ČR

13 813 561 103

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

16 518 398 053

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

283 371 835

Dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

7 584 283 000

Xxxxxxx sociální xxxxx

7 321 485 203

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

564 361 840

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx práci

38 472 318 534

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

12 774 548 379

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

760 872 915

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

4 907 508 918

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx xxxxxx

31 423 919 180

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

1 712 217 365

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx včetně programů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

652 501 120

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

652 501 120

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

102 280 341

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

550 220 779

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

550 220 779

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;5)

0 |

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

95 280 341

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na mezinárodní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx sociální xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

60 160 000

Xxxxxxx projektů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx romské xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

235 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 783 643 313

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

463 570 782

xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

6 320 072 531

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

31 825 637

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

8 913 950

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

22 911 687

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

10 316 513 184

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Ukazatele xxxxxxxx 315 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

38 694 409 849

Výdaje xxxxxx

23 002 917 960

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

111 997 582

Nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

38 582 412 267

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

18 662 412 267

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

19 920 000 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

1 936 440 000

Technická xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

3 431 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx x ovzduší

3 831 573 870

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX

9 664 026 130

Ostatní xxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí

4 139 877 960

v xxx: xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Radě Xxxxxxxx unie

11 081 280

xxxxxxx xxxxxxxx

4 128 796 680

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

968 475 995

Povinné xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

316 734 520

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

18 503 322

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

144 555 965

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x státní xxxxxx

780 609 889

Výdaje na xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

296 154 363

v tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

296 154 363

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

296 154 363

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

295 741 363

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové situace xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

3 000 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

18 781 912 742

x xxx: xx státního xxxxxxxx

119 500 475

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

18 662 412 267

Výdaje xx společné xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

7 422 718 447

1) bez xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 317 Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj

v Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

26 361 322 058

Výdaje xxxxxx

31 326 464 059

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

1 700 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

26 359 622 058

x xxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

26 283 496 782

xxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 125 276

ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

65 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx regionálního xxxxxxx x cestovního xxxxx

28 611 125 571

x xxx Xxxxxx xxxxxx

250 000 000

xxxxxxx xxxxxx xx regionální xxxxxx x xxxxxxxx ruch

28 361 125 571

Xxxxxxx xxxxxxx

514 500 000

Územní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx

107 985 949

Xxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxx

909 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1 183 852 539

x tom xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví ČR x Radě Xxxxxxxx xxxx

34 833 200

xxxxxxx xxxxxxxx výdaje xxxxxxx

1 149 019 339

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

487 877 593

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

164 767 425

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

9 395 731

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

94 213 815

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

375 099 506

Xxxxxxx xxxxxxxx integrace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

55 055 140

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

26 585 774 011

v xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

302 277 229

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

26 283 496 782

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx částečně financovány x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

13 088 560

x xxx xx xxxxxxxx rozpočtu

1 963 284

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

11 125 276

Xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

27 545 291 805

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 321 Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

0

Výdaje xxxxxx

4 669 819 125

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté transfery xxxxxx

0

x tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx XX

123 890 739

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

4 545 928 386

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

50 576 676

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

14 635 770

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

636 696

Xxxxx xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx vyjma zaměstnanců xx služebních místech

31 834 795

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

4 669 819 125

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

4 669 819 125

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx 4)

123 890 739

xxxxxxx podpora celkem 4)

4 545 928 386

xxxxx prostředků zahraničních xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx podpora xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, vývoji a xxxxxxxxx 5)

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

0

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 322 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

31 303 304 077

Xxxxxx xxxxxx

93 334 498 292

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové příjmy 1)

171 332 333

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

31 131 971 744

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

27 711 971 744

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

3 420 000 000

Specifické ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

62 406 865 124

Zahlazování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výdaje a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

2 411 332 333

x tom: xxxxxx xxxxx převodem z xxxxxxxxxxxxxx xxxx

1 300 000 000

ostatní xxxxxx xxxxxx xx zahlazování

1 111 332 333

Xxxxx xxxxxxx resortu

2 327 088 073

x xxx: xxxxxx spojené s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

2 314 703 113

výdaje xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Evropské xxxx

12 384 960

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx

25 600 000 000

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

589 212 762

x xxx: výdaje xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx

584 512 762

xxxxxxx xxxxxx

4 700 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

1 045 115 019

Povinné xxxxxxxx placené zaměstnavatelem 2)

351 122 927

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

19 813 357

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

140 079 543

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x státní službě

855 077 968

Xxxxxx xx xxxxxx, vývoj a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

5 948 946 334

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx celkem

1 448 946 334

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

546 732 442

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

902 213 892

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

4 500 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

902 213 892

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

540 732 442

Institucionální xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

27 792 193 659

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

80 221 915

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

27 711 971 744

Výdaje xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x informačním systému xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

10 873 690 100

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) z xxxxxxxx XX a x prostředků finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx na xxxxxx, vývoj x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 327 Xxxxxxxxxxxx dopravy

v Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

48 755 701 913

Xxxxxx celkem

114 726 660 340

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

185 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

48 570 701 913

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

48 531 801 913

xxxxxx x prostředků finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

38 900 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx a xxxxxxxxxxx doprava

12 889 407 966

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxx Státní fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

95 635 096 000

v xxx: xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx (projekty) XX x ČR

44 450 096 000

xxxxxxx dotace xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx infrastruktury

51 185 000 000

Xxxxxx xxxxxxx x výkonem předsednictví XX x Radě Xxxxxxxx xxxx

23 189 200

Xxxxxxx výdaje xxxxxxx x dopravní xxxxxxxxx xxxxx

6 178 967 174

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

545 719 043

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

184 453 043

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

10 805 658

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech

62 948 926

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx zákona o xxxxxx xxxxxx

477 333 875

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx programů 3)

97 662 864

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

97 662 864

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx podpora celkem 4)

97 662 864

účelová podpora xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx aplikovaného výzkumu, xxxxxx a inovací 5)

0

Institucionální xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací 5)

97 662 864

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

4 458 500

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

48 545 516 780

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

13 714 867

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

48 531 801 913

Výdaje xx společné xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

72 595 702 511

1) bez xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace podle §6 odst. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 328 Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 576 080 000

Xxxxxx xxxxxx

730 764 017

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

30 000 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

1 546 080 000

x xxx: příjmy x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 546 080 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

730 764 017

x tom: výdaje xx úhradu xxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx - zvláštní xxxx

100 000 000

xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx univerzální xxxxxx - čisté xxxxxxx

170 000

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx

0

xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Evropské xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

630 594 017

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

313 054 788

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

105 601 268

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

5 974 480

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx službě

298 724 011

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx situace podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

x xxx: ze státního xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

68 855 000

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 329 Ministerstvo xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

43 407 150 412

Xxxxxx xxxxxx

59 689 515 450

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

12 000 000

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

43 395 150 412

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

5 586 799 367

xxxxxx z xxxxxxxx Evropské xxxx xx realizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

31 186 051 045

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

6 622 300 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

42 197 990 045

x xxx: dotace Xxxxxxxx zemědělskému xxxxxxxxxxxxx xxxxx

40 336 490 045

xxxxxxx výdaje

1 861 500 000

Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

2 050 000 000

v xxx: xxxxxx Xxxxxxxx zemědělskému xxxxxxxxxxxxx fondu na xxxxxxx

1 850 000 000

xxxxxxx xxxxxx

200 000 000

Xxxxxxx lesního xxxxxxxxxxxx

3 583 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2 786 000 000

Xxxxxxx neziskovým xxxxxxxxxxx

60 000 000

Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x výzkumnou xxxxxxx

9 012 525 405

x xxx: další xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, inspekční, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

9 007 310 685

xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Evropské xxxx

5 214 720

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

2 686 883 399

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

905 503 704

Xxxxxxxx příděl fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

52 947 407

Xxxxx xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx vyjma zaměstnanců xx služebních xxxxxxx

418 146 500

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

2 226 459 656

Výdaje na xxxxxx, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaných z xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx&xxxx;3)

1 190 491 760

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 190 491 760

v xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

590 491 760

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

600 000 000

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Účelová xxxxxxx xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x inovací 5)

600 000 000

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora výzkumných xxxxxxxxxx&xxxx;5)

585 071 760

Xxxxxx xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých x xxxxxx 1991 xx 1995 xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

2 400 000

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

5 628 851 624

v xxx: xx státního xxxxxxxx

42 052 257

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

5 586 799 367

Výdaje xx společnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

35 394 990 045

x xxx: xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx

22 050 793 000

xxxxx platby - xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

563 784 000

xxxxxxx xxxxxxx - ze xxxxxxxx rozpočtu

2 932 516 000

podpora xxxxxxx - podíl rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

8 980 450 703

xxxxxxxx organizace xxxx - xx xxxxxxxx xxxxxxxx

712 639 000

xxxxxxxx organizace xxxx - xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

154 807 342

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

1577 000 000

1) bez xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx EU x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 333 Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

12 936 718 836

Xxxxxx xxxxxx

251 937 602 949

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

700 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

12 936 018 836

x tom: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

12 805 820 470

příjmy x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

15 999 766

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a přijaté xxxxxxxxx celkem

114 198 600

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxx x xxxxxx xxxxx

48 273 547 881

x tom: xxxxxx xxxxx

28 601 676 980

xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x inovace

19 671 870 901

Výdaje regionálního xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx organizací

190 255 220 027

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

381 266 938

Xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví XX x Xxxx Xxxxxxxx unie

7 369 040

Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx sportu

334 291 031

xxxx: sportovní xxxxxxxxxxxx

210 045 095

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

124 245 936

Xxxxxx xx programy xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výzkum, xxxxx x xxxxxxx

10 405 348 109

Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx resortu

2 280 559 923

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

952 579 365

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

316 438 896

Xxxxxxxx příděl xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

18 019 201

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

124 039 236

Platy xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x státní xxxxxx

776 920 209

Xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

19 671 870 901

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

15 662 370 901

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

11 438 328 901

účelová xxxxxxx celkem 4)

4 224 042 000

xxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx programů 3)

4 009 500 000

Účelová xxxxxxx xx programy aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx&xxxx;5)

718 846 643

Xxxxxxx xxxxxxx xx specifický xxxxxxxxxxxxx výzkum 5)

1 165 308 000

Institucionální xxxxxxx xxxxxxxxxx organizací 5)

8 851 323 965

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, vývoji a xxxxxxxxx&xxxx;5)

1 586 979 700

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

112 000 000

Xxxxxxx sociální xxxxxxxx x prevence xxxxxxxxxxx

34 829 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5 000 000

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx komunity

19 875 000

Zajištění přípravy xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

160 750

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx celkem

15 399 264 421

v xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

2 593 443 951

podíl xxxxxxxx Evropské xxxx

12 805 820 470

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

18 823 255

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

2 823 489

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

15 999 766

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

2 843 165 601

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) výdaje xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 334 Ministerstvo xxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx celkem

1 535 055 130

Xxxxxx xxxxxx

16 417 349 618

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

40 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

1 535 015 130

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 266 904 704

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 550 000

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

227 560 426

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

511 240 978

Xxxxxx xxx zákona o xxxxxxxxxx vyrovnání s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3 249 424 925

x tom: finanční xxxxxxx

2310 335 475

xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností

939 089 450

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Ministerstva xxxxxxx

417 661 541

x xxx: xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxx

18 687 200

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

346 645 661

platby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxxxx

47 725 000

xxxxxxx xxx ochranu měkkých xxxx x oblasti xxxxxxx

0

xxxxxx spojené x xxxxxxx předsednictví ČR x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

4 603 680

Příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8 331 946 597

x xxx: příspěvek xx xxxxxx příspěvkovým xxxxxxxxxxx

6 040 658 338

xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dědictví

300 000 000

xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxx kulturních xxxxxxxx

815 037 000

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

650 000

xxxxxxxx xxxxxxxx ve vlastnictví xxxxx, podporované xxxxxxxxxx xxxxx

1 175 601 259

Xxxxxxxx služby, podpora xxxxxx xxxxx

1 477 261 700

v tom: xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx profesionálních symfonických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

30 0000 000

xxxxxxxx xxxxxxxx

649 055 300

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

38 206 400

xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sektoru

490 000 000

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxx služby muzeí

572 000 000

x xxx: xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

55 000 000

xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx památek

517 000 000

Podpora kultury xxxxxxxxxxxxx menšin

33 000 000

x xxx: podpora xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxxxxx

2 000 000

xxxxxxx kulturních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

31 000 000

Xxxxxxx rozvoje x xxxxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

255 000 000

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

1 567 313 877

x tom: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

1 370 000 000

xxxxxxx xxxxxx

197 313 877

Xxxxxx xxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx

2 500 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx práci

193 495 664

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

63 587 259

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

3 551 129

Platy xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

30 059 009

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx službě

147 497 436

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

511 240 978

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

511 240 978

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

166 475 978

xxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

344 765 000

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Účelová xxxxxxx na programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x inovací 5)

344 765 000

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

163 087 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce

0

Podpora xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků romské xxxxxxxx

2 000 000

Zajištění xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

50 000

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1 280 601 259

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

13 696 555

xxxxx xxxxxxxx Evropské unie

1 266 904 704

Výdaje xx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx x prostředků finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

50 650 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

10 100 000

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40 550 000

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

2 607 325 459

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx výzkum, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 335 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

         

Příjmy celkem

7 950 800 000

Xxxxxx xxxxxx

20 652 805 178

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

30 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

7 920 800 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské politiky xxxxxx

6 861 929 400

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů

8 870 600

xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 050 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxx správu

2 293 601 806

v xxx: xxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

3 259 200

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

2 290 342 606

Výzkum x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

1 825 748 318

Xxxxxxx xxxx

1 558 886 998

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx

5 910 866 371

Xxxxxxxxxxxx programy

8 324 081 460

Xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxxxx

739 620 225

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

1 673 735 179

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

520 090 852

Xxxxxxxx příděl xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

29 998 708

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

348 665 577

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x státní službě

1 208 323 053

Xxxxxx xx výzkum, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

1 825 748 318

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

1 825 748 318

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxx&xxxx;4)

783 126 652

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

1 042 621 666

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx&xxxx;5)

1 042 621 666

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

769 256 806

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 000 000

Xxxxxxx sociální prevence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

15 000 000

Výdaje na xxxxxxxx x Pandemický xxxx Xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;7)

4 740 044 218

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské politiky xxxxxx

7 481 364 000

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

619 434 600

xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

6 861 929 400

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

10 436 000

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 565 400

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8 870 600

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

8 234 561 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

3) z xxxxxxxx XX a z xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx výzkum, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx č. 130/2002 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

7) xxxxxx xx očkovací xxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx zdraví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx Pandemického xxxxx Xxxxx republiky pro xxxxxx xxxxxxxx chřipky xxxxxxxxx usnesením xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 336 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy xxxxxx

3 890 423 537

Xxxxxx xxxxxx

31 981 727 701

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

1 004 420 000

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

1 396 363 426

x xxx: xxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění

1 240 220 551

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

156 142 875

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 489 640 111

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

224 766 238

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

23 461 873

ostatní xxxxxxxx příjmy, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 241 412 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx - Výdaje justiční xxxx

19 775 611 572

x tom: xxxxx xxxxxx

5 194 830 977

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 739 131 524

výdaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx unie

34 803 920

ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

12 806 845 151

Xxxxxxxx blok - Xxxxxx vězeňská xxxx

12 206 116 129

x tom: xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

993 412 000

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

984 927 000

ostatní xxxxxx xxxxxxxx části

10 227 777 129

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

17 867 967 976

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

6 010 163 790

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

350 608 033

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

6 749 832 333

Xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

3 630 209 571

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

225 618 294

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odvozované xx xxxxx xxxxxxxxx činitelů

1 739 131 524

Xxxxxx xx výzkum, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

x tom: xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxx

0

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

0

účelová xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních programů 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxx sociální prevence x prevence xxxxxxxxxxx

11 645 000

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

4 465 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

150 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

224 953 725

v xxx: xx státního rozpočtu

187 487

xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

224 766 238

Xxxxxx xx společné projekty, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxx financovány x prostředků finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

29 912 323

x tom: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

6 450 450

xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

23 461 873

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

804 901 932

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) výdaje na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 343 Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

1 000 000

Xxxxxx celkem

160 431 506

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 000 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

1 000 000

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx

160 431 506

v xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předsednictví ČR x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

160 431 506

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

70 308 851

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

23 764 392

Základní příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

1 368 359

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

8 130 024

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x státní službě

53 164 715

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx činitelů

7 123 200

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

6 204 000

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx sociální zabezpečení x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 344 Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

241 670 000

Xxxxxx xxxxxx

203 310 666

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

80 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

161 670 000

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

5 670 000

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté transfery xxxxxx

156 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení plnění xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

203 310 666

v xxx: výdaje spojené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Radě Xxxxxxxx xxxx

651 840

ostatní xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx úkolů Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

202 658 826

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx provedenou xxxxx

112 132 750

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

37 900 869

Základní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 225 372

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

15 912 931

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

95 355 637

Zajištění přípravy xx xxxxxxx situace xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

6 300 000

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

630 000

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

5 670 000

Xxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

9 400 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 345 Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad

v Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

99 959 563

Xxxxxx xxxxxx

1 248 881 377

Xxxxxxxxxx ukazatele - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

99 959 563

x tom: příjmy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

98 959 563

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 248 881 377

x tom: xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx

5 000 000

xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx, xxxx a xxxx

16 107 484

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR v Xxxx Xxxxxxxx xxxx

3 205 840

xxxxxxx xxxxxx xx zabezpečení plnění xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1 224 568 053

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

666 257 920

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

223 438 888

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

12 671 317

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

65 217 434

Xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxx xxxxxx

565 838 173

Xxxxx zaměstnanců x pracovním poměru xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

2 522 400

Xxxxxxxxx přípravy na xxxxxxx situace xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

124 738 878

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

25 779 315

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

98 959 563

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx EDS/SMVS celkem

201 902 301

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 346 Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

1 544 872 297

Xxxxxx xxxxxx

3 676 053 492

Xxxxxxxxxx ukazatele - příjmy

Daňové xxxxxx&xxxx;1)

1 200 000 000

Nedaňové xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

344 872 297

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

64 872 297

xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

280 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

3 676 053 492

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

2 059 904 346

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

696 250 000

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

41 208 000

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

131 185 546

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

1 925 304 891

Xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx celkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx programy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vývoje x xxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;5)

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje spolufinancované xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

80 138 618

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

15 266 321

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

64 872 297

Xxxxxx xx společné xxxxxxxx, které xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkem

0

v xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

229 380 791

1) xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

5) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 348 Xxxxx xxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

262 366 000

Výdaje xxxxxx

168 367 979

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

260 150 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2 216 000

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

2 216 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu

168 367 979

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

108 931 812

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

36 818 954

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

2 176 760

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

22 089 767

Xxxxx xxxxxxxxxxx na služebních xxxxxxx dle zákona x xxxxxx xxxxxx

86 748 232

Zajištění xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

8 127 319

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 349 Xxxxxxxxxxx regulační xxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

323 017 900

Xxxxxx xxxxxx

287 169 827

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

303 017 900

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

20 000 000

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

20 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

287 169 827

x xxx: xxxxxx spojené x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx xxxx

0

xxxxxxx xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx

287 169 827

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

176 575 695

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

59 682 585

Xxxxxxxx příděl fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

3 485 204

Xxxxx xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech

26 198 089

Platy zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

139 405 282

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

8 656 800

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v tom: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX xxxxxx

10 716 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 353 Úřad xxx xxxxxxx hospodářské soutěže

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

8 800 000

Xxxxxx xxxxxx

245 063 537

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

3 800 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5 000 000

v xxx: ostatní nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

245 063 537

v xxx: xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Radě Xxxxxxxx xxxx

3 295 840

ostatní xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx

241 767 697

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

142 560 287

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

48 185 376

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 811 142

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

19 805 357

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

111 994 148

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odvozované xx xxxxx ústavních xxxxxxxx

8 757 600

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx vedené v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

30 000 000

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 355 Xxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx celkem

185 660 709

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

příjmy x prostředků finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx XXX Xxxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx

102 011 742

Výdaje xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

83 648 967

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

112 004 220

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

37 587 982

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

2 158 152

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

76 426 301

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

31 481 267

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxxxx xxxxxxx celkem 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxx x prostředků finančních xxxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

0

1) bez xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

3) x xxxxxxxx XX x z prostředků xxxxxxxxxx mechanismů

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

230 827 184

Specifické xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx na zabezpečení xxxxxx úkolů Xxxxxxxxx xxxxx

230 827 184

x xxx: platy soudců

39 463 200

xxxxxxx xxxxxx xx zajištění činnosti Xxxxxxxxx xxxxx

191 363 984

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

116 000 562

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

39 208 190

Xxxxxxxx příděl xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx

2 302 791

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

75 576 362

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx službě

0

Výdaje xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX celkem

25 361 952

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 359 Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

0

Výdaje xxxxxx

23 775 531

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx Xxxxx Národní xxxxxxxxxx rady

23 775 531

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

13 428 691

Xxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 538 898

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

157 542

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx služebních místech

7 827 091

Platy zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním poměru xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činitelů

0

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxx zákona č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské politiky xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl rozpočtu Xxxxxxxx unie

0

Výdaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

150 000

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 361 Xxxxxxxx xxx České republiky

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

7 081 401 581

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: příjmy x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

příjmy x prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Infrastruktura xxxxxxx

7 081 401 581

Xxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx provedenou xxxxx

52 501 092

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

17 745 369

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

855 787

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

42 789 352

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x inovace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x prostředků zahraničních xxxxxxxx 3)

7 081 401 581

x xxx: xx státního xxxxxxxx xxxxxx

7 081 401 581

x xxx: xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

7 081 401 581

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx 5)

0

Xxxxxxxxxxxxxxx podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 5)

5 569 825 608

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

430 352

x tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

430 352

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xx společné projekty, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx finančních mechanismů

0

1) xxx příjmů z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX x z xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx výzkum, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 362 Xxxxxxx xxxxxxxxx agentura

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx celkem

5 044 366 271

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx&xxxx;1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx

0

xxxxxxx nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - výdaje

Výdaje xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

168 632 933

Xxxxxx xx xxxxxxx sportu

4 875 733 338

x xxx: xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

3 222 921 081

xxxxxxxxx reprezentace

1 423 812 257

podpora xxxxxxxxxx sportovních xxxx

229 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za provedenou xxxxx

42 700 958

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem 2)

14 170 370

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

772 451

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

8 400 000

Platy zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

30 222 558

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx platů ústavních xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

60 888 643

1) xxx xxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 363 Nejvyšší xxxxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

0

Výdaje xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: příjmy x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxx

0

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX v Radě Xxxxxxxx unie

0

Průřezové ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou xxxxx

0

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

0

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

0

Platy zaměstnanců x pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx místech xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Xxxxxxxx unie

0

Výdaje vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

0

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 371 Xxxx xxx xxxxxx xxx hospodařením xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

31 525 193

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x tom: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery celkem

0

Specifické xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

31 525 193

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx provedenou práci

15 314 472

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

5 176 292

Základní xxxxxx xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx

292 289

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 664 207

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

6 170 265

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru odvozované xx platů xxxxxxxxx xxxxxxxx

6 780 000

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně z xxxxxxxx Evropské unie xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX celkem

6 589 400

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 372 Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

5 500 000

Xxxxxx xxxxxx

66 475 410

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - příjmy

Daňové xxxxxx 1)

4 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx celkem

1 500 000

x xxx: xxxxxxx xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1 500 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx na zabezpečení xxxxxx xxxxx Xxxx xxx rozhlasové a xxxxxxxxx vysílání xxxxxx

66 475 410

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

38 394 663

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

12 977 396

Xxxxxxxx xxxxxx fondu kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

445 907

Xxxxx zaměstnanců v xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx

1 632 907

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle zákona x xxxxxx xxxxxx

20 662 460

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX celkem

658 000

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 373 Xxxx xxx xxxxxxx x dopravní infrastruktuře

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

0

Výdaje xxxxxx

22 048 101

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxx xxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

22 048 101

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

14 586 482

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

4 930 231

Základní příděl xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx potřeb

285 730

Platy xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

3 078 909

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

11 207 573

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odvozované xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx spolufinancované xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx rozpočtu Evropské xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému programového xxxxxxxxxxx EDS/SMVS celkem

0

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 374 Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx ukazatele

Příjmy xxxxxx

45 000 000

Xxxxxx xxxxxx

2 537 924 271

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

45 000 000

x xxx: xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních mechanismů

0

ostatní xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

45 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

2 531 004 271

Zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

6 920 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

198 026 138

Povinné pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

66 932 834

Základní xxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

3 963 373

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

102 705 008

Platy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle zákona x xxxxxx xxxxxx

93 963 601

Zajištění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

2 530 604 271

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela nebo xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních mechanismů xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

0

podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EDS/SMVS xxxxxx

200 212 300

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) povinné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 375 Xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

235 361 000

Xxxxxx celkem

458 870 085

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

234 961 000

Nedaňové příjmy, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

400 000

x xxx: příjmy x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky celkem

0

příjmy x prostředků finančních xxxxxxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx transfery xxxxxx

400 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

458 870 085

x xxx: xxxxxx Státního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx

455 772 085

xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxx Xxxxxxxx unie

3 098 000

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

145 544 269

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

49 193 962

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2 890 872

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

13 328 000

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

131 215 569

Xxxxxx na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

0

x tom: ze xxxxxxxx rozpočtu celkem

0

v xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

0

účelová podpora xxxxxx 4)

0

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů 3)

0

Účelová xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxx x inovací 5)

0

Zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

5 300 000

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

195 409 484

1) bez xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

3) x rozpočtu XX x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx č. 130/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, vývoj x xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů

Ukazatele xxxxxxxx 376 Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x Kč

Souhrnné xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

71 809 998

Xxxxxx xxxxxx

473 466 158

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

71 599 998

x xxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

64 304 633

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

7 295 365

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

210 000

v xxx: xxxxxx z xxxxxxxx Evropské unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

210 000

Xxxxxxxxxx ukazatele - výdaje

Výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx inspekce bezpečnostních xxxxx

396 402 858

Xxxxxxxx xxxxx

77 063 300

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práci

255 169 915

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

85 830 340

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

5 061 818

Xxxxx xxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

28 220 659

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

224 870 216

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

0

v tom: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX celkem

9 964 000

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti

2) xxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění

Ukazatele xxxxxxxx 377 Technologická xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

667 972 614

Xxxxxx xxxxxx

5 664 987 717

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

667 972 614

x xxx: xxxxxx x rozpočtu Evropské xxxx xxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx celkem

658 472 651

xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

9 499 963

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR

246 750 502

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

5 418 237 215

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx práci

90 803 838

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

30 691 697

Xxxxxxxx příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

1 683 800

Xxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

84 190 003

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx na xxxxxx, vývoj x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3)

5 664 987 717

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

4 997 015 103

x xxx: institucionální xxxxxxx xxxxxx 4)

216 777 888

xxxxxxx podpora xxxxxx 4)

4 780 237 215

xxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx 3)

667 972 614

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aplikovaného výzkumu, xxxxxx x inovací 5)

4 780 237 215

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxx společné zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

662 167 903

x xxx: ze xxxxxxxx xxxxxxxx

3 695 252

xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

658 472 651

Výdaje xx společné xxxxxxxx, xxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxxxx financovány x prostředků finančních xxxxxxxxxx xxxxxx

11 064 809

x xxx: xx xxxxxxxx rozpočtu

1 564 846

xxxxx prostředků finančních xxxxxxxxxx

9 499 963

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx

3) x xxxxxxxx XX a x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx

4) xxxxxx na výzkum, xxxxx a xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxxxx x. 130/2002 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

5) xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 130/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Ukazatele xxxxxxxx 378 Xxxxxxx xxxx pro kybernetickou x informační bezpečnost

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx celkem

400 000

Xxxxxx xxxxxx

529 141 429

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 1)

0

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

400 000

x tom: xxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

400 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx zabezpečení xxxxxx xxxxx Národního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost

528 489 589

Výdaje spojené x výkonem xxxxxxxxxxxxx XX v Xxxx Xxxxxxxx unie

651 840

Průřezové xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx platby za xxxxxxxxxx xxxxx

192 304 771

Xxxxxxx xxxxxxxx placené xxxxxxxxxxxxxxx 2)

64 999 014

Xxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

3 830 024

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

191 501 123

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx službě

0

Zajištění xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie bez xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx xxxxxxxx xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

129 402 885

1) xxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 381 Xxxxxxxx kontrolní úřad

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

625 517

Xxxxxx celkem

787 908 272

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

0

Xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

625 517

x xxx: xxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx

625 517

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu

787 908 272

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní platby xx xxxxxxxxxx práci

358 981 374

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2)

120 687 758

Základní příděl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

6 551 927

Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

327 596 380

Platy xxxxxxxxxxx xx služebních xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb.

0

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxx

0

x xxx: xx státního xxxxxxxx

0

xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

0

Xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování XXX/XXXX celkem

173 850 000

1) xxx xxxxxx x povinného pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

2) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kapitoly 396 Xxxxxx xxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxx xxxxxx

53 966 880 286

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx stavu xxxxxxxx xxxxx

357 681 987 238

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;8)

17 318 012 762

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx&xxxx;1)

0

Xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx xxxxxxxxx celkem

0

v xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

53 966 880 286

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) bez xxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

8) xxxxxx jaderného účtu x xxxxxxxxxx účtu xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 397 Xxxxxxx xxxxxxxx finančních aktiv

v Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

2 421 500 000

Xxxxxx xxxxxx

19 155 000 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx 9)

1 650 000 000

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxxx transfery xxxxxx

771 500 000

x xxx: ostatní xxxxxxxx xxxxxx, kapitálové xxxxxx x xxxxxxx transfery xxxxxx 10)

771 500 000

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

18 940 000 000

x xxx: xxxxxxxxx xxx výdaje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

18 500 000 000

ostatní xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxx

440 000 000

Xxxxxxx xxxxxx

215 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

9) zahrnují xxxxxx xx xxxxxx státních xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx

10) xxxxxxxx xxxxxx na účtech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx ostatních xxxxxx xx jaderném xxxx x zvláštním xxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 398 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxx

798 956 500 800

Xxxxxx xxxxxx

287 677 116 994

Xxxxxxxxxx ukazatele - xxxxxx

Xxxxxx příjmy 1)

768 350 180 000

Nedaňové xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

30 606 320 800

v xxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx příjmy x přijaté xxxxxxxxx xxxxxx

30 606 320 800

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

68 493 785 648

Rezerva xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (zákon č. 240/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

140 000 000

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

60 000 000

Stavební xxxxxxx

4 300 000 000

Xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx záruky; xxxxxxxxxx pobídky

561 210 000

Xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx; xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

9 053 330 000

Xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx) - viz příloha č. 5

1 743 662 300

Xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx krajích (x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx) - viz příloha č. 6

10 243 159 300

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy - xxx příloha č. 7

1 236 449 400

Xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1 385 000 000

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední úrovně

124 825 744 507

Xxxxxxx xxxxxx

5 428 029 181

Xxxxxx xx rozpočtu Xxxxxxxx xxxx

60 000 000 000

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

206 746 658

Prostředky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxxxx obnovu

0

Výdaje vzniklé x průběhu xxxx, xxxxx nelze věcně xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0

Xxxxxxxxx ukazatele

Platy xxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxx za provedenou xxxxx

0

Xxxxxxx pojistné placené xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;2)

0

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

0

Xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

0

Xxxxxx vedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxxxxx XXX/XXXX xxxxxx

206 746 658

1) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

2) povinné xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxx x. 57/2022 Xx.

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX K XXXXXXXXX KRAJŮ

(s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx)

x Xx

XXXX

Xxxxxxxxx na výkon xxxxxx xxxxxx celkem

Středočeský

190 304 200

Xxxxxxxxx

130 872 300

Xxxxxxxx

123 277 400

Xxxxxxxxxxx

84 338 100

Ústecký

149 809 900

Xxxxxxxxx

108 919 300

Xxxxxxxxxxxxxxx

118 809 000

Xxxxxxxxxx

115 617 200

Xxxx Vysočina

113 702 200

Xxxxxxxxxxxx

178 813 900

Xxxxxxxxx

128 384 200

Zlínský

122 000 700

Xxxxxxxxxxxxxxx

178 813 900

Úhrn

1 743 662 300

Postup xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úvazků zabývajících xx xxxxxxxxxx výkonem xxxxxx správy, a xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx modelového xxxxxx. Xxx výpočet míry xxxxx 73,065 % xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx úvazek přenesené xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 873 671 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx příspěvku xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxx 2022 xx výsledná xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2021 xxxxxxxxxxxx x 4,56 %. Xxxx se x xxxxxxxxx xxxxx přičítá xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ubytování xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx pro Xxxxxxxxx xxxx o 23 729 Xx, xxx Xxxxxxxxx xxxx x 3 515 720 Xx, x xxx Xxxxxxx xxxx x 1 636 808 Xx. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se x zákon č. 115/2000 Sb., x poskytování xxxxxx xxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx živočichy, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 23 712 Xx, xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x 1 211 400 Xx, x dále x xxxxx č. 254/2001 Sb., xxxxx xxxxx, kdy byl xxxxxxx příspěvek x 52 166 Xx xxxxxxx kraji.

Byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx adekvátní xxxxx úředních úvazků xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x = X*xxxx2 + B*obyv + X

Xxxxxxxxxxx

X

-0,0000000000685134

X

0,000265499

X

60,49490997

x je xxxxxxxxx xxxxx úvazků x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 1.1.2021.

Pro xxx 2022 xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x 5 %.

Xxxxxxx xxxxxx příspěvku xx dle xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaokrouhluje xx xxxx stokoruny.

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 57/2022 Xx.

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX ROZPOČTU K XXXXXXXX XXXX V XXXXXXX XX JEDNOTLIVÝCH XXXXXXX

(x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx)

x Xx

XXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx xxxxxx*)

Xxxxxxxxxxx

1 534 275 800

Jihočeský

708 852 000

Xxxxxxxx

673 127 900

Xxxxxxxxxxx

320 815 100

Ústecký

840 932 900

Xxxxxxxxx

461 552 900

Xxxxxxxxxxxxxxx

609 938 700

Xxxxxxxxxx

585 775 900

Xxxx Xxxxxxxx

595 631 900

Xxxxxxxxxxxx

1 350 435 200

Xxxxxxxxx

659 339 100

Xxxxxxx

634 636 700

Xxxxxxxxxxxxxxx

1 267 845 200

Úhrn

10 243 159 300

*) viz příloha č. 8 - Xxxxxx xxx stanovení výše xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxx Prahy

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxx x. 57/2022 Sb.

FINANČNÍ XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

x Xx

Xxxxx xxxx xxxx

Xxxxx xxxx xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx

1 142 614 312

93 835 040

1 236 449 352

Úhrn

1 236 449 400

Xxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx

Xxxx příspěvku na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx částky xxxxxx postupem stanoveným x xxxxx x.X), x.X), l.C), l.D), x.X), x.X), x.X), x.X), X.X), l.J) x 2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx výkon xxxxxx xxxxxx hlavnímu xxxxx Xxxxx jako xxxx

X) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx svěřena orgánům xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx a orgánům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, v xxxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x jedné xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx v xxxxx. Xxx rok 2022 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 71 125 Kč. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x 1.1.2021.

X) Financování xxxxxxxx občanských průkazů

Příspěvek xx xxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 17 919 523 Xx x pokrytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx jednotlivými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx městské xxxxx, xxx byla xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu (xxx. "xxxxx xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx násobku 139 Xx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx občanského xxxxxxx. Xxxxxxxxx nenáleží xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx a xx 24 xxxxx, žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx šest, tři xxxx xxxxx měsíc.

Další xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx občanského xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronického xxxx x představil xxxx xxxxxx (xxx. "xxxxx xxxxxxxx"). Xx tento xxxx xxxxxx příspěvek xx xxxx xxxxxxx 35 Kč xx xxxxxx xxxxxxxxxx aktivaci.

Rozhodným xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podaných xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxx, xx xxxxxx xx 1.1. do 31.12.2020.

C) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičských xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx správy xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx navyšuje x xxxxxx 8 377 808 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxx xxxx podána xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu (xxx. "xxxxx xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 139 Xx xx přijatou žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx řidičského xxxxxxx x dobou xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxx nenáleží xx xxxxxxx žádosti x xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx inkasován správní xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx počtu podaných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx získaný xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xx období xx 1.1. xx 31.12.2020.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxx město Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 39 067 002 Kč x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx financování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úkonů. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx matriční úřad xxxxxxx x rozhodném xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2020 xxxx, xxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx provedený zápis x knize narození xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 741 Xx. Xx xxxxx provedený xxxxx v knize xxxxxxxxxx xxxx partnerství xxxxxx xxxx městské xxxxx nebo Xxxxxxxxx xx. x. Xxxxx xxxxxxxxx xx výši 2 964 Kč x xx každý xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx úmrtí xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 988 Xx. Xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx xxxxxx obdrží xxxx městské xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 247 Xx.

Xxxxx zápisů xxxxxxxxx xx statistického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx úřadem. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx hl. x. Xxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně souvislostí

Příspěvek xx výkon xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xx xxxxxxxx o xxxxxx 27 267 000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 894 xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx xxx těch, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxx §55 xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx "OZ") ve spojení x §62), xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx nebyly (§469 XX - xxxxxx xxxxxxxxx xxxx působí xxxxxx při xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx). X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx rozsudek xxxxx, xxxxx jmenuje xxxx xxxxxxx xxxxx veřejným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jen xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx x případy xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx opatrovníkem xxxxx xx zákona xxx §468 OZ. Xxxxx xx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jmenování nového (xxxx xxxxxxxxxxxxx zaniká xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx netýká procesního xxxxxxxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xxxx známo, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednání. Xxxxxx xx xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx určené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx správa xxxxxxx xxxxx xxx během xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx §58 XX. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx opatrovnictví pro xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx některých xxxxxxxxxx opatření (xxx §37 zákona x. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx město Xxxxx xxxx městská xxxx xxxx veřejní xxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxxxx platby na xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx 2022 je 31. xxxxxx 2021. X tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx částech xxxxxxxxxx skutečného stavu xxxxxx xxxxxxxxx opatrovnictví. Xxxxxxxx byla xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x cílem umožnit xxxxxxxx částem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx verifikovat.

Výše xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx rok 2022 xxxxxxxxx ve xxxx 30 500 Kč xx opatrovance za xxx. Na xxxxx x xxxxx opatrovanců x xxxxxxx xxxx xxxx brán xxxxxx. Xxxxx se xxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx částí. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx faktická xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx osoba v xxxxxxxxx datu xxxxxx xx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx), xx zda xxx x osobu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx jednotných xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxx město Xxxxx xx xxxxxxxx x částku 3 024 000 Kč x zabezpečení činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1 x Xxxxx městské části Xxxxx 7. Xxx Xxxxx 1 příspěvek xxxx 2 304 000 Xx za 779 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx Xxxxx 7 xx xxxxxxxxx xx xxxx 720 000 Kč xx 248 xxxxxxxxxxxxx x následně řešených xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx živnostenské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxx č. 570/1991 Xx., x živnostenských xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 222/2009 Sb., x volném xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 

Xxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému "XXXXXX", tj. xxxxxxxxxxxxx x následně xxxxxxxx xxxxxx klienta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dotazu xx xxxxxx xx 1.1. do 31.12.2020. Xxxxxxxxx xxxxx zaevidovaných x xxxxxxxx řešených xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xx přiřazen xxxxxxx xx stanovených xxxxxxx, xx kterému jsou xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedeného:

Rozpětí xxxxxxxxxxxxx x následně xxxxxxxx dotazů xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx x Xx

0 - 25

72 000

26 - 50

144 000

51 - 75

216 000

76 - 100

288 000

101 - 125

360 000

126 - 150

432 000

151 - 175

504 000

176 - 200

576 000

201 - 225

648 000

226 - 250

720 000

251 - 275

792 000

276 - 300

864 000

301 - 325

936 000

326 - 350

1 008 000

351 - 375

1 080 000

376 - 400

1 152 000

401 - 425

1 224 000

426 - 450

1 296 000

451 - 475

1 368 000

476 - 500

1 440 000

501 - 525

1 512 000

526 - 550

1 584 000

551 - 575

1 656 000

576 - 600

1 728 000

601 - 625

1 800 000

626 - 650

1 872 000

651 - 675

1 944 000

676 - 700

2 016 000

701 - 725

2 088 000

726 - 750

2 160 000

751 - 775

2 232 000

776 - 800

2 304 000

X) Financování xxxxx xxxxxxxx plánování

Vedle xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx podle xxxxx l.A), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x souladu s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. zákonem č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obdrží Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx příspěvku. Xxxxxx uvedená xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx č. 183/2006 Sb. xxxxxxxx xxxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxxxxxx x částku 10 320 684 Xx k pokrytí xxxxxxxxxxx agendy xxxxx xxxxxxxx plánování.

Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy obdrží xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x období od 1.1. xx 31.12.2020 xxxxx §96b xxxxxx x. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 225/2017 Sb. Xxxxxx xxx xxx 2022 xxxxxxx xxxx xxxx 2706 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxx místní rozvoj.

H) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx příspěvku pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx x.X), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx část příspěvku xx pokrytí výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxx s xxxxxxx právní xxxxxxx, xx. zákonem č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx č. 570/1991 Sb., x živnostenských xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, obdrží xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx příspěvku.

Příspěvek na xxxxx xxxxxx správy xxx hlavní město Xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx 69 684 446 Xx x pokrytí financování xxxxxx živnostenských úřadů.

Úřad xxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxxxxx xx každé xxxxx, xx. změnu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2020 xxxxx §49, §56 x §60 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx rok 2022 xxxxxxx zpracované xxxxx xxxx 338 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx avíz xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxx Ministerstvem průmyslu x xxxxxxx.

X) Financování xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx podle xxxxx x.X), který xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxx právní xxxxxxx, xx. zákonem č. 247/2000 Sb., o xxxxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx křížení motorových xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxx xxxx příspěvku.

Příspěvek xx výkon xxxxxx xxxxxx pro hlavní xxxxx Prahu se xxxxxxxx x xxxxxx 6 123 669 Xx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zkoušky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 1.1.2020 xx 31.12.2020. Za xxxxxx provedenou zkoušku x xxxxxxxx x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx X, X, T, X x X xxxxxx podskupin obdrží xxxxxxxxx ve výši 108 Xx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x údržby u xxxxxx C x X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvek 81 Xx. Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx jízdy u xxxxxx X, X x T xxxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxxxxxx 325 Xx a x xxxxxx C x X xxxxxxxxx 406 Xx. Xx xxxxxx provedenou xxxxxxx x profesní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 217 Kč.

Počty vykonaných xxxxxxx vycházejí x xxxxx informačního xxxxxxx x-Xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Refundace xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxx a osob xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx město Prahu xx xxxxxxxx o xxxxxx 11 251 685 Kč. Xxxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ubytování Xxxxx-19 xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky. O xxxxxxxx xxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx celkům xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx štáb x reakci na xxxxxxxxxx x nepředvídatelnou xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx-19 x xxx xxxxx měly xxxxxx samosprávné xxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx činil tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx obdrží příspěvek xx zajištění karanténního xxxxxxxxx xxxx uvedených xxxx za xxxxxx 12.3.2020 až 30.4.2021. Xxxx výše xx xxxxxx xx počtu xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vykazoval xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx dotazníku Xxxxxxxxxxxx xxxxxx od 25.3.2021 xx 14.4.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx 17.5.2021 xx 4.6.2021.

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx xxxx kraji

Výkon působnosti, xxxxx je svěřena xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ustanovením §31 odst. 1 xxxxxx č. 131/2000 Xx., o hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx 2022 xx výsledná xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2021 xxxxxxxx x 5 %, xxx odpovídá xxxx xxxxxxxxxx x krajů xxx rok 2022. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx legislativy.

Xxxxxxx č. 8 x vyhlášce x. 57/2022 Xx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx výše příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx jednotlivým xxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

1. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx1)

X) Xxxx (x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností)

Výše xxxxxxxxx "P" xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx níže uvedeného xxxxxx.2) 3) X xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx x.X) x x.X).

Xxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx4) xx závislá:

- xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

- xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XX)5) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx "X" x "B" xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx rozsah xxxxxxxxxx (xxxx. u obce, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xx sčítají xxx částky xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "X" a "X" xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 1 x 3 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X

X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

28,52275996

6830468,5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

286,6565427

15414248

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

62,06296171

13651950

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx

244,3829035

27427050

1) §62 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx).

2) Do xxxxxx xx xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx v xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx menší xxx 300 xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xx 300 xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4) Xxx rok 2022 xxx celkový xxxxx příspěvku upraven xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxx správních xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx počty xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x 1.1.2021 xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx č. 345/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním úřadem, x xxxxxxxx č. 346/2020 Sb., x xxxxxxxxx správních xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a příslušnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx č. 207/2001 Sb., xxxxxx xx provádí zákon č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx částka příspěvku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. 

X) Xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vypočtených xxxxx xxxxxx 1 a xxxxxx 2.3) 6) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x.X), x.X), x.X), X.X), l.J) x x.X) za xxxxxxxx složky příspěvku x x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x části l.C), x.X), l.E) x x.X).

Xxxx příspěvku7) xx xxxxxxx:

- xx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

- xx velikosti xxxxxxxxx xxxxxx (XX)5) xxxxxxxxxxx xxxxxx obyvatel,

- xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx správního centra (XX)5) xx vyjádřená xxxxxx obyvatel xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx "X", "B" x "X" xxxx xxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx prostředků pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx

X

X

X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

30,0488569

1495192,75

0

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

245,4559026

5037869

5139,848145

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

38,77753902

4782100,5

9503,530273

Xxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx

47,58777696

8663612

10815,69727

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností

1,734098778

3950463,5

34503,19531

6) Xx vzorce 1 x vzorce 2 xx dosazuje xxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx (xxxxxxxxx centra) xxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx 15 xxx. xxxxxxxx, je xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx. xxxxxxxx.

7) Xxx xxx 2022 xxx xxxxxxx objem příspěvku xxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxxx x xxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zjištěná xxxx xxxxxxxx propočtem se xxx xxxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

X) Obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxx příspěvku x Xx

Xxxxxxxx8)

11 771 285

Xxxxxx8)

5 592 180

Šlapanice8)

8 104 476

Xxx9) 10) 11) 12)

199 722 360

x toho zvláštní xxxxxxx10) 11)

11 117 000

Xxxxxxx9) 13)

138 813 793

Xxxxx9) 14)

34 530 150

8) §6 zákona x. 51/2020 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx). Výše příspěvku xx xxxxxxx jako xxx xxx 2021.

9) Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31.12.2002 působnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxxxx č. 147/2000 Sb., x xxxxxxxxx úřadech, ve xxxxx zákona x. 320/2001 Sb. (Poznámka: xxxxx č. 147/2000 Sb. byl xxxxxx xx xxx 1.1.2003).

10) §3 odst. 5 xxxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §31 xx 37 xxxxxx x. 186/2013 Xx., x státním občanství Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 207/2019 Xx.).

12) V částce xx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 301 897 Xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. Částka xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x.X).

13) X xxxxxx je xxxxxxx příspěvek 11 309 636 Xx xx xxxxxxxx matričních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx l.H).

14) X xxxxxx je zahrnut xxxxxxxxx 8 900 645 Xx ve xxxxxxxx matričních úřadů xxxxxxxxxxxx xxxxx Plzeň. Xxxxxx xx odvozena xx počtu xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxx x.X).

X) Financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to jak xxxx, které xxxx xxxxxxx ve svéprávnosti (xxx §55 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "OZ") xx xxxxxxx x §62), xxx x xxxx, xxxxx omezeny nebyly (§469 OZ - xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx). X xxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který jmenuje xxxx veřejným opatrovníkem xxxxxxx jen pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx komplexní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx opatrovnictví, kdy xx xxxx stane xxxxxxx opatrovníkem přímo xx zákona xxx §468 XX. Xxxxx xx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx opatrovník (xxxxxxx xxxxx) xxxx xxx xxxxx k odvolání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxx).

Xxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxx procesního xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx určitého xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxx xxxxx určené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx §58 XX. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx opatrovnictví xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx §37 zákona č. 292/2013 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx jiného xxxxxxxxxx opatrovnictví.

Obce xxxx xxxxxxx opatrovníci xxxxxx xxxxxxx paušální platby xx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx příspěvek xx xxx 2022 xx 31. březen 2021. X tomuto xxxxxxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx zjišťování skutečného xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Následně byla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx obcím zjištěné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx 2022 xxxxxxxxx xx výši 30 500 Kč xx opatrovance xx xxx. Na změny x počtu xxxxxxxxxxx x průběhu xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxx x xxxx osoby xxx opatrovnictvím obcí. Xxxxxxx nehraje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxx datu pobývá xx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxx xxx o osobu xxxxxxxxx v dalších xxxxxx.

Xxxxx, vykonávajícím působnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx násobku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx živnostenské xxxxx xxxxx ustanovení §2 xxxx. 4 zákona x. 570/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, plní funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 

Seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xx xxxxxxxx přílohou xxxxxxxx č. 248/2009 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednotná xxxxxxxxx místa je xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx "XXXXXX", xx. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez duplicit xxxxxxxxxx dotazu xx xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2020. Konkrétní xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxx navázány xxxxxxxx prostředky xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx zaevidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx x Xx

0 - 25

72 000

26 - 50

144 000

51 - 75

216 000

76 - 100

288 000

101 - 125

360 000

126 - 150

432 000

151 - 175

504 000

176 - 200

576 000

201 - 225

648 000

226 - 250

720 000

251 - 275

792 000

276 - 300

864 000

301 - 325

936 000

326 - 350

1 008 000

Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx obcí XX je následující:

Jednotné xxxxxxxxx místo x xxxxx xxxx XX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1.1. do 31.12.2020

Xxxx xxxxxxxxx x Xx

Xxxxxxx

261

792 000

Xxxxx Xxxxxxxxxx

128

432 000

Liberec

25

72 000

Xxxxxx Xxxxxxx

69

216 000

Jihlava

33

144 000

Xxxx

51

216 000

Xxxxxxxx

16

72 000

Xxxxxxx

36

144 000

Xxxxxxx Vary

64

216 000

Xxxx

348

1 008 000

Xxxxx

87

288 000

Pardubice

301

936 000

Xxxx xxx Labem

23

72 000

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů

Obec, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (tzv. "xxxxx xxxxxxx"), obdrží příspěvek xx xxxx násobku 139 Kč xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx občanského xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x které xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - tj. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s dobou xxxxxx do pěti xxxxxxxxxx xxx x xx 24 xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx platnosti šest, xxx xxxx jeden xxxxx.

Xxxxx příspěvek xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx aktivaci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx funkce (xxx. "xxxxx xxxxxxxx"). Xx xxxxx xxxx xxxxxx příspěvek xx xxxx násobku 35 Xx za xxxxxx xxxxxxxxxx aktivaci.

Rozhodným obdobím xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx získány xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2020.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx, xxx xxxx podána xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (tzv. "xxxxx nabrání"), obdrží xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx 139 Kč xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobou xxxxxx xx pěti xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx poplatek.

Rozhodným xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2020.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určených xx financování xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx dvě xxxxx. Xxxxx část byla xxxxx alokována xx xxxxxxx vzorců x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx počet xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x.X) x x.X). Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx sledovaných úkonů. Xxxx, xxxxx matriční xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období xx 1.1. do 31.12.2020 xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx každý xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 741 Xx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obdrží příspěvek xx xxxx 2964 Xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx úmrtí xxxxxx xxxxxxxxx 988 Xx. Xx xxxxx xxxx určení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 247 Xx.

X xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx 31. 12. 2002 působnost xxxxxxxxx xxxxx podle §10 zákona x. 147/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2001 Sb. (xxxxx č. 147/2000 Sb. xxx xxxxxx ke xxx 1.1.2003), bude financována xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Částky xx provedené zápisy x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpovídají xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx přičtena x xxxxxxxxx příspěvku na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx l.C).

Počty xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Počty xxxxx určení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x verifikovaných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx části příspěvku xxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x.X), xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx příspěvku. Agenda xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx č. 183/2006 Sb. doplněna xxxxxxx č. 225/2017 Sb., kterým xx mění xxxxx č. 183/2006 Sb., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony.

Obec x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 1.1. do 31.12.2020 xxxxx §96b xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 225/2017 Sb. Xxxxxx xxx xxx 2022 zajeden úkon xxxx 2706 Kč.

Počty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xx správním řízení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx živnostenských úřadů

Vedle xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x.X), který xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x souladu x platnou xxxxxx xxxxxxx, xx. zákonem č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx č. 570/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, obdrží xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxx.

Xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx avízo, xx. změnu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx informačních systémů, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1.1. xx 31.12.2020 podle §49, §56 a §60 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx pro xxx 2022 xxxxxxx xxxxxxxxxx avízo činí 338 Kč.

Počty zpracovaných xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x.X), xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx příspěvku na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx právní xxxxxxx, xx. xxxxxxx č. 247/2000 Sb., x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a x xxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, obdrží xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxxx xx každou část xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx x xxxxxx xx 1.1.2020 xx 31.12.2020. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx A, B, X, X x X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 108 Xx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx X x X včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 81 Kč. Za xxxxxx provedenou zkoušku x xxxxxxxxx xxxxx x skupin X, X a T xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 325 Kč x u xxxxxx X x D xxxxxxxxx 406 Kč. Xx xxxxxx provedenou xxxxxxx x profesní xxxxxxxxxxxx řidiče xxxxxx xxxxxxxxx 217 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx e-Testy xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxx a xxxx vykázaných

Refundace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Covid-19 pozitivních xxxx xxx xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxx xxxxx §44 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxx x nepředvídatelnou situaci, xxxxx xxxx spojena x pandemií xxxxxxxxxx Xxxxx-19 x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky xxxxxxxxx xx x uvedené xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx péči. Obce xxxxxx tato opatření xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx, x xxxxxx č. 240/2000 Sb., xxxxxxx zákon.

Vybrané xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených xxxx za xxxxxx 12.3.2020 xx 30.4.2021. Xxxx xxxx xx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx osob x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x souladu x xxxxxxxx nastavenými Ministerstvem xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx dotazníku Ministerstva xxxxxx od 25.3.2021 xx 14.4.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxx xx 17.5.2021 xx 4.6.2021.

2. Xxxxxx xxx přerozdělení xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x převodu výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obci, xxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx vždy v xxxxxxx xxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx xxxx o svém xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne xxxxxxx úřad o xxxxxxxxx poměrné xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obci xx xxxx, kterou xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx x dočasnému xxxxxx xxxxxxxxx působnosti. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx činnost xxxxxxxx, x celkového xxxxx 365 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí vždy x účinností xxxxxxxxx xx 31.12. téhož xxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx vždy xxxx rozhodnutí, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příspěvku xx xxxxx přenesené působnosti x novém xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 9 x vyhlášce č. 57/2022 Xx.

XXXXXX XXXXXX X XXXX 2022 XXXXX §3 odst. 2 ZÁKONA č. 57/2022 Xx.

x Xx

xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxx

xxxxxx

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

6 000 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa

Masarykovo xxxxxxxxxxxx hnutí

na xxxxxxxx x činnost xxxxxxxxxx

1 530 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx XXX, x.x.x.

xx xxxxxxxx a činnost xxxxxxxxxx

1 800 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa

Platforma xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

500 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxxx a činnost xxxxxxxxxx

250 000

398

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx Xxx xxxxxxxxx.xx

xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

250 000

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 57/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.3.2022.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

344/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 57/2022 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2022

s xxxxxxxxx xx 19.11.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.