Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.03.2022.


Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny

50/2022 Sb.
 

Vyhláška

§1  §2  §3  §4  §5  §6

Příloha - Vyobrazení pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 k budování československé měny

INFORMACE

50

XXXXXXXX

xx xxx 3. xxxxxx 2022

x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Xx xxxxx 2022 s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 442/2000 Xx. x xxxxxx č. 89/2018 Xx.:

§1

Dnem 30. xxxxxx 2022 se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Kč xxxxx 2022 (dále xxx "xxxxxxxx").

§2

(1) Xxxxxxxx xx 84 mm široká x 194 mm xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx 1,5 xx x v xxxx xxxxx 1,5 mm. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Stupňovitý xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") x xxxxx jej xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxx stupňovitého xxxxxxxxx x portrétem Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx xx středu xxxxxxxx xxxxxxxx vodoznak označující xxxxxxx "100" a xxxx sasanky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx 1,4 xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x kolmém xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxx v její xxxxx polovině. V xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx "1880 - 1961" x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx opatřena xxxxxxxxx soutiskovou xxxxxxx xx xxxxxxx dolní xxxxx xxxxxxxxx obrazce xxxxx x xxxxxx xxxxxx x podobě xxxxx x xxxxxx x xxxxx. X xxxxxxxx xxxxx světlu xx xxxxx x xxxxxx soutiskové xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx spojí ve xxxxxxxxxxx písmena XX.

(5) Xxxxxxxxxx papír použitý xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x délce přibližně 6 mm.

(6) Na xxxxx i rubové xxxxxx bankovky jsou xxxxxx z plochy xxxxxxxxx xx kuponu xxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Xx xxxx xxxxxxxx je v xxxx části tiskového xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Československé Karla Xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx "KAREL ENGLIŠ" xx umístěn xxxxx xx xxxxxxxx x xx vytištěn rovněž xxxxxx x xxxxxxx x barvě xxxxxxxxxx. Xxxxxx od portrétu xx vyobrazena xxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx, která xx vytištěna xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx zelené, okrové x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx mikrotext xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx centrální xxxxx v letech 1919 - 2022. X xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX. xxxxx xxxx 1990 x xxxxxxxxx X. X. Xxxxxxxx x levého xxxxxxx. Xxxxxx od xxxxxx xx tiskem x hloubky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orlice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx spodním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx drobným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x barvě xxxxxxxxxx jméno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bankovky "XXX XXXXXXX XXX.", xxxxxx xxxxx rytce "XXXXXX XXX XX.".

(2) X pravé části xxxxxxxxx obrazce xx xx xxxx řádcích xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "XXX XXXXX XXXXXXX", xxx ním xx xx dvou řádcích xxxxxx text označující xxxxx emisní xxxxx "XXXXX XXXXXXX XXXXX". Xxxxxx písmen xxxxx "XXX" xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx "XXX". Xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx emisní banky xxxxxx "GUVERNÉR" x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx "2022" xx umístěn xxx textem "XXXXXXXX". Xxxxxxx uvedené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "100" x xxxxxxxxx xx mikrotext "100". Xxxxxxx bankovky xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "100" xxxxxxxxxx nominální hodnotu xxxxxxxx. Xxxxxx číslic xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx "KE". X dolní části xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x barvě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxx ploše s xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx dopadu xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx "100".

§4

(1) Xx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx obrazce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dvojice Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx dvojice Xxxxxxx xx xxxxxxxxx průčelí Xxxx-Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, někdejšího xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx velký xxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxx-Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx negativně xxxxxxxxx xxxxx "100" x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "100". Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx umístěn xxxx "XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXX". Xxx xxxxxxx xxxxxx bankovky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "ř XXXXX XXXXXXX XXXXX", xxxxxxxxx xxxx "XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX" x xxxxxx jméno xxxxx "XXXXXX XXX SC.". Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obrazce x xxxxxx hlubotiskových xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxx části xxxxxx xx vytištěno xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx zelené x xxxxxx barvy xxxxx "100" označující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx "100".

(3) Xxxxxxxx série xxxxxxxx 2 velkými xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vodorovném směru xxxxxx xxxx xx xxxxxx x svislém xxxxx xxxxx nahoře. Xxx xxxxxxxx série x pořadová xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxxx.

§5

Vyobrazení xxxxxxxx x xxxxxxxxx "XXXXXXXX" xx xxxxxxx v příloze x této vyhlášce.

§6

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 30. xxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Příloha k xxxxxxxx x. 50/2022 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Xx xxxxx 2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(xxxxx a xxxxxx strana)

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 50/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 30.3.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.