Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.03.2022.


Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny

50/2022 Sb.
 

Vyhláška

§1  §2  §3  §4  §5  §6

Příloha - Vyobrazení pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 k budování československé měny

INFORMACE

50

XXXXXXXX

xx xxx 3. xxxxxx 2022

o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po 100 Kč vzoru 2022 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §22 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 442/2000 Xx. a xxxxxx č. 89/2018 Xx.:

§1

Dnem 30. března 2022 xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx bankovka xx 100 Kč xxxxx 2022 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

§2

(1) Xxxxxxxx xx 84 xx xxxxxx x 194 xx xxxxxx. Xxxxxxxxx odchylka x xxxx xxxxx xx 1,5 xx x x její xxxxx 1,5 xx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodoznakem, běločarým xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vodoznak xx umístěn na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "kupon") x tvoří jej xxxxxxx Karla Engliše. Xxxxx stupňovitého xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx je směrem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "100" x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1,4 mm xx xxxxxxxx do papíru x xxxxxx xxxxx x delší xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x lícní xxxxxx x její xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mikrotext "1880 - 1961" x xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx opatřena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx tiskového xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx. V xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx soutiskové značky x obou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx přibližně 6 xx.

(6) Na xxxxx x rubové xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx z plochy xxxxxxxxx xx kuponu xxxxx kroužky.

§3

(1) Na xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Xx vytištěn xxxxxx z hloubky x barvě xxxxxxxxxx. Xxxx "XXXXX XXXXXX" xx xxxxxxx xxxxx xx portrétu x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x barvě xxxxxxxxxx. Xxxxxx od xxxxxxxx xx vyobrazena budova xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx, která xx vytištěna xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hnědé barvy. Xxxxx sousoší je x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx mikrotext xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx centrální xxxxx v xxxxxx 1919 - 2022. X xxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX. xxxxx xxxx 1990 x xxxxxxxxx X. X. Xxxxxxxx x levého xxxxxxx. Vpravo xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Při spodním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tiskem x xxxxxxx x barvě xxxxxxxxxx jméno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bankovky "XXX HAŠKOVÁ XXX.", xxxxxx xxxxx xxxxx "XXXXXX XXX XX.".

(2) X xxxxx části xxxxxxxxx obrazce xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bankovky "XXX XXXXX XXXXXXX", xxx xxx je xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx "XXXXX NÁRODNÍ XXXXX". Xxxxxx písmen xxxxx "XXX" xx vyplněna xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx "XXX". Xxxxxx xx xxxxxxxxx je označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx "XXXXXXXX" a xxxxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxxxx vydání xxxxxxxx "2022" je xxxxxxx xxx xxxxxx "XXXXXXXX". Xxxxxxx uvedené xxxxx xxxx xxxxxxxxx tiskem x xxxxxxx x xxxxx tmavohnědé. Na xxxx xxx xxxxxx xxxxxx bankovky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "100" x opakující xx xxxxxxxxx "100". Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x odstínech xxxxxx, hnědé a xxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxx části kuponu xx xxxxxxxxx xxxxxx x hloubky x xxxxxxxxx xxxxxx barvy xxxxxxxxx číslo "100" xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Plocha číslic xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx "KE". X xxxxx xxxxx xxxxxx xx vytištěn x kruhové xxxxx xxxxxx x hloubky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx obrazec, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx číslo "100".

§4

(1) Na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dvojice Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx. Vlevo od xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx vytištěno xxxxxxx Xxxx-Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx Clam-Gallasova xxxxxx, xxxxxxx x státní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx x barvě xxxxxxxxxx. Xx xxxx při xxxxx okraji xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "100" x xxxxxxxxx se mikrotext "100". Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx "XXXXXXXX XXXXXXXX XX TRESTÁ XXXXX XXXXXX". Při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "x XXXXX XXXXXXX XXXXX", xxxxxxxxx xxxx "XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXX" x xxxxxx xxxxx xxxxx "XXXXXX XXX XX.". Xxxxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vytištěny xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, okrové, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx "100" xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Plocha xxxxxx je vyplněna xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx "100".

(3) Označení xxxxx xxxxxxxx 2 velkými xxxxxxx abecedy x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vodorovném xxxxx xxxxxx dole xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx čísla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výšky x xxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx "XXXXXXXX" xx xxxxxxx x příloze x této vyhlášce.

§6

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 30. xxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. r.

Příloha x xxxxxxxx x. 50/2022 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 100 Xx vzoru 2022 k budování xxxxxxxxxxxxxx xxxx

(xxxxx x xxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 50/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.3.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.