Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

25/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky §1

Podmínka ochrany národních kulturních památek §2

Účinnost §3

Příloha - Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

INFORMACE

25

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx dne 26. ledna 2022

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx nařizuje xxxxx §4 xxxx. 1 zákona č. 20/1987 Xx., o xxxxxx památkové péči:

§1

Xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx prohlašují tyto xxxxxxxx památky v Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxxx xx. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx,

x) Xxxxxx sv. Xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xx. Xxxxxxx x Xxxxxxxx,

x) Kostel Xxxxx svatých x Xxxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx x Xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xx. Barbory x Xxxxxxxxx,

x) Kostel xx. Xxxxxx Většího x Xxxxxxxxxxxxx,

x) Kostel xx. Xxxxxxx x Xxxxxx,

x) Xxxxxx sv. xxxxxxxxxx Michaela xx Xxxxxxxxxxxxx,

x) Kostel xx. Xxxx xx Vižňově,

k) Xxxxxx Xxxxx Marie, xx. Xxxx x xx. Xxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, popis x prostorová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx uvedeny v příloze x xxxxxx xxxxxxxx.

§2

Podmínka ochrany národních xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, tvar terénu, xxxxxxxxx výšková úroveň x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tím xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Účinnost

Toto xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Ph.D., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Baxa v. x.

Příloha k xxxxxxxx xxxxx č. 25/2022 Xx.

Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxx památek prohlášených xxxxx nařízením

v Královéhradeckém xxxxx

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. Xxxxxxx x Bezděkově xxx Xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx jako příklad xxxxxx vesnického xxxxxxxxxx xxxxxxx; vrcholně xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxx 1724 xx 1727, xx pozemku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně tohoto xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxx Metují

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx parcela: 1

b)

Název:

Kostel xx. Xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxxxx barokní xxxxxx x xxx 1735 až 1740 xxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, na xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx pozemku

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 199/1

c)

Název:

Kostel xx. Xxxxxxx v Xxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx Kiliána Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxx 1727, na xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemku

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Broumov

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 269

d)

Název:

Kostel Xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx z xxx 1720 xx 1726 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxx Dientzenhoferů; xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx pozemku

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx parcela: 160

x)

Xxxxx:

Xxxxx Xxxxx Marie Xxxxxx xx Xxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxx s přístupovým xxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxxx, poutní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1733 xxxxx xxxxxx Kiliána Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, včetně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxx xxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx čísla:

stavební xxxxxxx: 104 pozemková xxxxxxx: 673/3 (část)

f)

Název:

Kostel xx. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx; vrcholně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centrála xxxxxxxxx x letech 1725 xx 1727 Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx Kryštofa Dientzenhofera, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tohoto pozemku

Prostorové xxxxxxxxxxxxx znaky:

Okres:

Náchod

Obec:

Otovice

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxx x Broumova

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 121

g)

Název:

Kostel xx. Jakuba Většího x Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrála x xxxxxxxxx okrsku; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx 1720 xx 1723 xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Dientzenhoferem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx tohoto xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxx parcela: 1

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. Markéty x Xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kostel x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x let 1724 xx 1726, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 148

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 1719 xx 1723, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 56

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. Xxxx xx Xxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx dynamické podélné xxxxxxxxx; xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Dientzenhofera z xxx 1724 xx 1727, xx pozemku xxxxxxxxx prostorovými identifikačními xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:

Okres:

Náchod

Obec:

Meziměstí

Katastrální xxxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 128

k)

Název:

Kostel Panny Xxxxx, sv. Xxxx x xx. Martina x Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxx xxxxxxx xxxxxx z xxx 1692 xx 1698 xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx x použitím xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx vymezeném prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Martínkovice

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx parcela: 231

Poznámka:

Zpracováno xxxxx xxxxxxxx stavu xx xxx 26. xxxxx 2021.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 25/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2022.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.