Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

25/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky §1

Podmínka ochrany národních kulturních památek §2

Účinnost §3

Příloha - Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

INFORMACE

25

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2022

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx xx národní xxxxxxxx památky
 

Vláda xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

§1

Xxxxxxxxxx některých kulturních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx památky v Xxxxxxxxxxxxxxxx kraji:

a) Xxxxxx xx. Prokopa x Xxxxxxxxx nad Xxxxxx,

x) Xxxxxx xx. Xxxx Xxxxxxxxx v Xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xx. Xxxxxxx x Xxxxxxxx,

x) Kostel Xxxxx svatých x Xxxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxx Panny Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx v Xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xx. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xx. Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xx. Xxxxxxx v Xxxxxx,

x) Kostel xx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx sv. Xxxx xx Vižňově,

k) Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, xx. Xxxx a xx. Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx ochrany národních xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx nesmějí xxxxx, xxxxx by tím xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022.
 

Předseda xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., v. r.
 

Ministr xxxxxxx:

Xxx. Xxxx v. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 25/2022 Xx.

Xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášených xxxxx xxxxxxxxx

x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. Prokopa x Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx xxxx příklad xxxxxx xxxxxxxxxx sakrálního xxxxxxx; xxxxxxxx barokní xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx z xxx 1724 xx 1727, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:

Okres:

Náchod

Obec:

Bezděkov xxx Metují

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxx parcela: 1

b)

Název:

Kostel xx. Xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx 1735 až 1740 xxxxx návrhu Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemku

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Božanov

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 199/1

c)

Název:

Kostel xx. Václava x Xxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxxxx barokní dynamický xxxxxx; stavba Kiliána Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxx 1727, na xxxxxxx xxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 269

x)

Xxxxx:

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx x xxx 1720 xx 1726 xxxxxxx tvůrčí schopnosti Xxxxxxxx x Kiliána Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx vymezeném prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx parcela: 160

x)

Xxxxx:

Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx v Xxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxxx, poutní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1733 xxxxx návrhu Kiliána Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemků

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxx xxx Metují

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 104 pozemková xxxxxxx: 673/3 (část)

f)

Název:

Kostel xx. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx; vrcholně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1725 xx 1727 Kiliánem Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xx pozemku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:

Okres:

Náchod

Obec:

Otovice

Katastrální území:

Otovice x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxx parcela: 121

g)

Název:

Kostel xx. Xxxxxx Většího x Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx, protáhlá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x sakrálním xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x let 1720 xx 1723 xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemku

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Ruprechtice x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 1

h)

Název:

Kostel xx. Xxxxxxx v Xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx významné xxxxxx; xxxxxxxx barokní xxxxxx Kiliána Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx z xxx 1724 xx 1726, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x Broumova

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx parcela: 148

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. xxxxxxxxxx Michaela xx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kryštofa Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 1719 xx 1723, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 56

j)

Název:

Kostel xx. Xxxx xx Xxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; dílo Xxxxxxx Xxxxxx Dientzenhofera x xxx 1724 až 1727, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx identifikační znaky:

Okres:

Náchod

Obec:

Meziměstí

Katastrální xxxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 128

x)

Xxxxx:

Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, xx. Xxxx x sv. Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxx barokní xxxxxx z let 1692 xx 1698 xx xxxxxxxxxx Martina Xxxxx x použitím xxxxxx xxxx, na xxxxxxx vymezeném prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx pozemku

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx parcela: 231

Poznámka:

Zpracováno xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dni 26. xxxxx 2021.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 25/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2022.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.