Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

25/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky §1

Podmínka ochrany národních kulturních památek §2

Účinnost §3

Příloha - Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

INFORMACE

25

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx dne 26. xxxxx 2022

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx památky
 

Vláda nařizuje xxxxx §4 odst. 1 xxxxxx č. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

§1

Xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx kraji:

a) Kostel xx. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx Metují,

b) Xxxxxx xx. Máří Xxxxxxxxx x Božanově,

c) Xxxxxx sv. Xxxxxxx x Xxxxxxxx,

x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sněžné xx Xxxxxx x Xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xx. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xx. Jakuba Xxxxxxx x Ruprechticích,

h) Xxxxxx xx. Xxxxxxx x Xxxxxx,

x) Kostel xx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx sv. Xxxx ve Vižňově,

k) Xxxxxx Panny Marie, xx. Jiří x xx. Xxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x skladba zástavby xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxx památky.

§3

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

prof. XxXx. Fiala, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Baxa v. x.

Xxxxxxx x nařízení xxxxx č. 25/2022 Xx.

Xxxxxxxx, popis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nařízením

v Královéhradeckém xxxxx

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. Xxxxxxx x Bezděkově nad Xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sakrálního xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Kiliána Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx z xxx 1724 xx 1727, xx pozemku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 1

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. Máří Xxxxxxxxx x Božanově

Popis:

vrcholně barokní xxxxxx z let 1735 xx 1740 xxxxx xxxxxx Kiliána Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx pozemku

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Božanov

Pozemek, parcelní xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 199/1

c)

Název:

Kostel xx. Xxxxxxx v Xxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxxxx barokní dynamický xxxxxx; xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxx 1727, xx xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Broumov

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 269

x)

Xxxxx:

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx z xxx 1720 xx 1726 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Kiliána Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx pozemku

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 160

x)

Xxxxx:

Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx, poutní centrála xxxxxxxxx xxxx 1733 xxxxx návrhu Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemků

Prostorové identifikační xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxx xxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 104 pozemková xxxxxxx: 673/3 (xxxx)

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. Xxxxxxx v Xxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vystavěná x xxxxxx 1725 xx 1727 Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kryštofa Dientzenhofera, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx tohoto xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky:

Okres:

Náchod

Obec:

Otovice

Katastrální území:

Otovice x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx parcela: 121

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. Xxxxxx Většího x Ruprechticích

Popis:

kostel, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrála x xxxxxxxxx okrsku; xxxxxxxx barokní xxxxxx x let 1720 xx 1723 xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 1

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. Xxxxxxx x Xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kostel x urbanisticky xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Kiliána Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxx 1724 xx 1726, xx xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Šonov x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxx parcela: 148

i)

Název:

Kostel xx. xxxxxxxxxx Michaela xx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx, oválná xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx vystavěná xxxxx xxxxxx Kryštofa Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 1719 xx 1723, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, včetně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Vernéřovice

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 56

j)

Název:

Kostel xx. Xxxx xx Xxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxx 1724 xx 1727, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 128

x)

Xxxxx:

Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, sv. Xxxx x sv. Martina x Martínkovicích

Popis:

raně xxxxxxx xxxxxx z xxx 1692 xx 1698 xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx věže, na xxxxxxx xxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemku

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 231

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021.

Informace

Právní xxxxxxx x. 25/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2022.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.