Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

25/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky §1

Podmínka ochrany národních kulturních památek §2

Účinnost §3

Příloha - Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

INFORMACE

25

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2022

x xxxxxxxxxx některých kulturních xxxxxxx xx národní xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 zákona č. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

§1

Prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx památky

(1) Za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx památky x Xxxxxxxxxxxxxxxx kraji:

a) Xxxxxx xx. Prokopa x Xxxxxxxxx xxx Metují,

b) Xxxxxx sv. Xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx,

x) Xxxxxx sv. Xxxxxxx x Xxxxxxxx,

x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxx Panny Xxxxx Xxxxxx na Xxxxxx x Xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xx. Xxxxxxx x Otovicích,

g) Kostel xx. Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx,

x) Kostel xx. Xxxxxxx x Xxxxxx,

x) Xxxxxx sv. xxxxxxxxxx Michaela ve Xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xx. Xxxx ve Xxxxxxx,

x) Xxxxxx Panny Xxxxx, xx. Xxxx a xx. Martina v Xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx zastavěných xxxxx, xxxx terénu, xxxxxxxxx xxxxxxx úroveň x skladba zástavby xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Fiala, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxx x. x.

Xxxxxxx x nařízení xxxxx č. 25/2022 Xx.

Xxxxxxxx, popis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek prohlášených xxxxx nařízením

v Královéhradeckém xxxxx

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx jako příklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx z xxx 1724 xx 1727, na pozemku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, včetně tohoto xxxxxxx

Xxxxxxxxxx identifikační znaky:

Okres:

Náchod

Obec:

Bezděkov xxx Metují

Katastrální xxxxx:

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 1

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. Xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxx 1735 xx 1740 xxxxx xxxxxx Kiliána Xxxxxx Dientzenhofera xx xxxxxx věží, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 199/1

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. Xxxxxxx v Xxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx Kiliána Xxxxxx Dientzenhofera x xxxx 1727, xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 269

x)

Xxxxx:

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx x xxx 1720 xx 1726 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx a Kiliána Xxxxxx Dientzenhoferů; na xxxxxxx xxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemku

Prostorové identifikační xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Heřmánkovice

Pozemek, parcelní xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 160

x)

Xxxxx:

Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1733 xxxxx xxxxxx Kiliána Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx pozemků

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxx nad Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 104 xxxxxxxxx xxxxxxx: 673/3 (xxxx)

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. Xxxxxxx v Xxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx centrála xxxxxxxxx x letech 1725 xx 1727 Kiliánem Xxxxxxx Dientzenhoferem xxxxx xxxxxx Kryštofa Xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxxx identifikačními xxxxx, xxxxxx xxxxxx pozemku

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx x Broumova

Pozemek, parcelní xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 121

g)

Název:

Kostel xx. Jakuba Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx okrsku; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x let 1720 xx 1723 xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx a xxx realizaci xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Dientzenhoferem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx tohoto pozemku

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxx parcela: 1

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. Markéty v Xxxxxx

Xxxxx:

xxxxxxxxxx orientovaný kostel x xxxxxxxxxxxx významné xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Ignáce Xxxxxxxxxxxxxx x xxx 1724 xx 1726, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxxxxx tohoto pozemku

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Šonov x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx parcela: 148

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. archanděla Xxxxxxxx xx Vernéřovicích

Popis:

kostel, oválná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Dientzenhofera x xxxxxx 1719 xx 1723, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx území:

Vernéřovice

Pozemek, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx parcela: 56

x)

Xxxxx:

Xxxxxx xx. Anny ve Xxxxxxx

Xxxxx:

xxxxxx dynamické podélné xxxxxxxxx; xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxx 1724 xx 1727, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx

Xxxxxxx, parcelní xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 128

k)

Název:

Kostel Panny Xxxxx, sv. Jiří x xx. Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx:

xxxx xxxxxxx xxxxxx z xxx 1692 xx 1698 xx architekta Xxxxxxx Xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx prostorovými xxxxxxxxxxxxxxx znaky, včetně xxxxxx pozemku

Prostorové xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxx

Xxxx:

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx: 231

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021.

Informace

Právní xxxxxxx č. 25/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2022.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.