Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.02.2022.


Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

26/2022 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - MIMOŘÁDNÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO A MIMOŘÁDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM PRO OBDOBÍ EPIDEMIE ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Úvodní ustanovení §1

Mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem §2

Podmínky vyhlášení mimořádného ředitelského volna §3

Podmínky vyhlášení mimořádného vzdělávání distančním způsobem §4

Společné ustanovení §5

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 §6

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §7

INFORMACE

26

XXXXX

xx xxx 3. xxxxx 2022

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání distančním xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx onemocnění COVID-19 x x xxxxx xxxxxx x. 520/2021 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx poskytování ošetřovného x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19
 

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X MIMOŘÁDNÉ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ZPŮSOBEM XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX-19

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volno x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 x xxxxxxxx, za xxxxxxx lze xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volno x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxx xxxxxx stavu xxxxxxxxxx pohotovosti xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxx

x) xxxxxxx základní xxxxx, xxxxxxx školy, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx umělecké xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x období xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu až 10 xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 10 dnů.

(2) Xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxxxx mimořádného ředitelského xxxxx nebo mimořádného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, zákonným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx ředitelské volno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx školy; xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx školy zvlášť.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx ředitelské xxxxx xxxxxxxx, pokud x důvodu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem podle §184a xxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Podmínky xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxxx distančním způsobem

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo onemocnění XXXXX-19 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx xx škole x xxxxxx xxxx, xx důsledkem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx zákonem x současně xx xxxxxxx školy dohodne x xxxxxxxxx xxxxxxx x pedagogickými pracovníky, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Děti, xxxx x studenti xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávání distančním xxxxxxxx účastnit, x xxxxxxxx žáků xxxxxxxx xxxxxxxx školy x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx toto xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx ustanovení

Mimořádné xxxxxxxxxx xxxxx a mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x dalších úpravách xxxxxxxxxxx ošetřovného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19

§6

Zákon č. 520/2021 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxx školského zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx částí xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a v §70 xxxx. 2 xxxx. f) bodu 1 xxxxxx o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxx souvislosti x onemocněním XXXXX-19, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ředitelském xxxxx x mimořádném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

2. X §3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx ", s xxxxxxxx mimořádného ředitelského xxxxx xxxxx xxxxxx x mimořádném xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§7

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 26/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.2.2022.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.