Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.02.2022.


Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

26/2022 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - MIMOŘÁDNÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO A MIMOŘÁDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM PRO OBDOBÍ EPIDEMIE ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Úvodní ustanovení §1

Mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem §2

Podmínky vyhlášení mimořádného ředitelského volna §3

Podmínky vyhlášení mimořádného vzdělávání distančním způsobem §4

Společné ustanovení §5

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 §6

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §7

INFORMACE

26

XXXXX

xx dne 3. xxxxx 2022

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxx x. 520/2021 Xx., x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

MIMOŘÁDNÉ XXXXXXXXXX XXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ZPŮSOBEM XXX OBDOBÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXX COVID-19

§1

Úvodní ustanovení

Tento xxxxx upravuje mimořádné xxxxxxxxxx volno x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Mimořádné xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohotovosti xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxxxx xxxxx, konzervatoře, xxxxx xxxxxxx školy, xxxxxxxx xxxxxxxx školy x jazykové xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x období xxxxxxxx xxxxxxxxx školního xxxx xxxxxxxxx ředitelské volno xxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu až 10 xxx,

x) ředitel xxxxxxxx xxxxx vyhlásit xx školním xxxx xxxxxxxxx ředitelské xxxxx x celkovém xxxxxxx xx 10 xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx mimořádného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, zákonným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem může xxxxxxx školy xxxxxxxx x xxx pro xxxxxx pracoviště xxxxx; xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ředitelské xxxxx vyhlásit, pokud x důvodu izolace, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx XXXXX-19 pedagogických xxxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §184a školského xxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx možná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxx míře, xx důsledkem toho xxxx xxxxx zabezpečit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xx xxxxxxx školy xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxxxx pracovníky, xx budou xxxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx účastnit, x xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx školy x xxxxxxxx školy x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podmínkám xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx toto xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xx mimořádné opatření xxx epidemii.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19

§6

Zákon č. 520/2021 Sb., x dalších úpravách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xx xxxx takto:

1. X §1 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných k xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x uzavření xxxxxxxx nebo školy xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v §70 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx bylo přijato x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx distančním způsobem xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x mimořádném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXXX-19.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 a 6.

2. X §3 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitelského xxxxx xxxxx xxxxxx x mimořádném xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§7

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 26/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.2.2022.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.