Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

21/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Zrušovací ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

21

XXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 537/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Sb., zákona x. 202/2017 Xx. x xxxxxx x. 205/2020 Xx., k xxxxxxxxx §46 odst. 1 x 6:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 537/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemocem, ve xxxxx vyhlášky č. 65/2009 Xx., xxxxxxxx x. 443/2009 Sb., xxxxxxxx x. 299/2010 Xx., xxxxxxxx x. 40/2016 Xx., xxxxxxxx x. 355/2017 Xx. x xxxxxxxx x. 466/2021 Xx., se xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx ", proti xxxxxx hepatitidě X x xxxxx xxxxxx xxxxx-19" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx virové xxxxxxxxxx X".

2. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx " , xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx-19" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx vzteklině".

3. V §2 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova "xxxxx xxxxxxxxx se" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx".

4. §8 xx xxxxxxx.

5. §10x se xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX xxxxxxxx č. 466/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 537/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemocem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx:

xxxx. XXXx. Xxxxx, XXx., XXX, EBIR, x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 21/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.2.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.