Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 427/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

533/2021 Sb.

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů Čl. I

ČÁST DRUHÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. II

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. III

INFORMACE

533

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 29. xxxxxxxx 2021,

kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 59/2015 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zrušuje xxxxxxxx xxxxx x. 427/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 59/2015 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx příplatku xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 221/1999 Xx., o vojácích x xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 332/2014 Xx.:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 59/2015 Xx., x služebních xxxxxxxx x x xxxxxxxxx příplatku pro xxxxxx x povolání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. I

V §2 xxxxxxxx xxxxx č. 59/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 282/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 346/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 427/2016 Xx., xxxxxxxx vlády x. 175/2017 Xx., xxxxxxxx vlády x. 328/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 305/2018 Xx. a xxxxxxxx xxxxx č. 322/2019 Xx., xxxxxxxx 1 xxx:

&xxxx;"(1) Výše služebních xxxxxx náležejících vojenským xxxxxxxxx xxxxxxxx x §68 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx v Xx xxxxxxx

Xxxxx

xx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx

27 550

Xxxxxxxx

28 990

Xxxxx

30 570

Xxxxx

35 280

Rotmistr

37 640

Xxxxxxxxxxx

40 020

Praporčík

42 640

Nadpraporčík

45 500

Xxxxxx praporčík

58 620

Poručík

40 260

Xxxxxxxxxx

45 500

Xxxxxxx

52 070

Xxxxx

58 620

Xxxxxxxxxxxx

65 190

Xxxxxxxxx

78 310

Xxxxxxxx xxxxxxx

91 430

Xxxxxxxxxxxx

104 530

Xxxxxxxxxxxxxx

117 660

Xxxxxxx xxxxxxx

130 770.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Čl. XX

Xxxxxxxx xxxxx č. 427/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 59/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Prof. PhDr. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. r.
 

Ministryně xxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxxx x. r.

Informace

Právní předpis č. 533/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.