Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2021 do 26.12.2021.


Usnesení vlády o změně krizového opatření (č. 1191)

524/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

524

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxxxxx 2021 x. 1191

o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 1065 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 23. xxxxxxxx 2021 xx 00:00 xxx.
&xxxx;

xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021 x. 1066, xxxxxxxxx pod č. 435/2021 Sb., xxx, xx se x xxxxx X. xxxxxxxx xxx 4, xxxxx xxx:

"4. xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxx 24. xxxxxxxx 2021 od 12:00 xx 24:00 hodin x x xxx 25. xxxxxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx 24:00 xxx.; xxxx xxxxxxx prodejní xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

x) prodejen, xxxxxxx prodejní xxxxxx xxxxxxxxxxx 200 x2,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x mazivy,

c) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

e) xxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx;".
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

prof. PhDr. Xxxxx, Ph.D., LL.M., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 524/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.12.2021 x xxxxxxxx xxxxx 25.12.2021.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.