Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2021 do 26.12.2021.


Usnesení vlády o změně krizového opatření (č. 1191)

524/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

524

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 22. xxxxxxxx 2021 x. 1191

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 1065 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.
 

Vláda s xxxxxxxxx xxx xxx 23. prosince 2021 xx 00:00 xxx.
&xxxx;

xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021 x. 1066, xxxxxxxxx pod č. 435/2021 Sb., xxx, že xx x části X. xxxxxxxx bod 4, xxxxx xxx:

"4. xxxxxx x maloobchodě v xxx 24. prosince 2021 od 12:00 xx 24:00 hodin x x den 25. xxxxxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx 24:00 xxx.; xxxx omezení prodejní xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

x) prodejen, xxxxxxx prodejní plocha xxxxxxxxxxx 200 x2,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a mazivy,

c) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nádražích a

e) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;".
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., LL.M., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 524/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 23.12.2021 x xxxxxxxx končí 25.12.2021.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.