Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2021.


Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

518/2021 Sb.
 

Zákon

Úvodní ustanovení §1

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě §2 §3 §4 §5

Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelem §6 §7

Společná ustanovení §8 §9 §10

Přechodné ustanovení §11

Účinnost §12

INFORMACE

518

XXXXX

xx dne 15. xxxxxxxx 2021

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem,

b) placení xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k poskytnutí xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 28. xxxxx 2022.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx1).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nařízené xxxxxxxxx

§2

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podle §192 xx 194 zákoníku xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx x pracích konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "náhrada xxxxxx"), xxxxxxxx příspěvek xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxx přísluší xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 370 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx přesáhne 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodin, xxxxxxxxx se o xxxxx xxxxxx sníží.

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společně x náhradou xxxxxx xx xxxxxxxxx období.

(2) Xxx měsíčním xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx x pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx2) xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxxx písemný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx osobám, xxxxx xxxx účastny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx3) x xxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu4) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx ve snížené xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx výši, xxxxxxxx příspěvek za xxxxxxxx stanovených x §14 xxxxxxx.

Xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxxxxxxx odečte x xxxxxx xxxxxxxxxx odváděného xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx má nárok xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, jen xxxxx příspěvek vyplatil xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pojistného.

(3) Xxxxx xx odečet xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx uplatňuje odečet xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx §9 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx uvádí též xxxx o počtu xxxxxxxxxxx, za xxxxx xxxxx odečet uplatňuje, x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx, xxxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odečítá x částky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xx tento xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Byla-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx odečet, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, x kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx dluh na xxxxxxxxx. Xxxx-xx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx částka, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 odečtena, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx pojistném.

§7

Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se ve xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx od xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob.

(2) Zjišťuje-li xx xxx účely xxxxxx právních xxxxxxxx5) xxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §304d xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xxxxxx podle §6, pokud zaměstnavatel xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §147 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx srazit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx podle odstavce 1.

§10

Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx informaci, xx xx ošetřujícího lékaře xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci x x xxxxx xxxxxx xxxx ukončení; xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx informace xxxxx §116a zákona x nemocenském pojištění xxxxxxx. Za žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx považuje xxx žádost o xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §116a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx ustanovení

Příspěvek přísluší xxxxx xxxxxx xxxxxx x za kalendářní xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. listopadu 2021 x xxxx xxxxxxxxx xxxx aspoň v xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§12

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 518/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.12.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 6 zákona x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx veřejného zdraví x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §142 odst. 5 xxxxxxxx xxxxx.

3) §5 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) §128 xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

§34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§72 xxxx. 7 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§47 odst. 7 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§53 xxxx. 7 xxxxxx č. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Například xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.