Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2021.


Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

518/2021 Sb.
 

Zákon

Úvodní ustanovení §1

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě §2 §3 §4 §5

Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelem §6 §7

Společná ustanovení §8 §9 §10

Přechodné ustanovení §11

Účinnost §12

INFORMACE

518

XXXXX

xx xxx 15. xxxxxxxx 2021

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxxx příspěvku při xxxxxxxx karanténě (xxxx xxx "xxxxxxxxx") zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx vzniká x xxxx xxxxxxx xx 28. února 2022.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx též izolace xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx1).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx karanténě

§2

Zaměstnanci, xxxxxxx podle §192 xx 194 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x dohody x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx poměr (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"), přísluší xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx výši 370 Xx.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxx.

§4

(1) Příspěvek xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxx x náhradou xxxxxx xx příslušné období.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx2) xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx3) x xxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx4) x xxxx nařízené xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx snížené xxxx xxxx xxxxxx xx snížené xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených v §1 xx 4 xxxxxxx.

Placení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx odečet podle xxxxxxxx 1, jen xxxxx příspěvek xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pojistného.

(3) Xxxxx xx odečet xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx odečet xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxx, xxxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odečítá x částky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xx tento kalendářní xxxxx, považuje xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx být xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx odečet, xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx dluh xx xxxxxxxxx. Byla-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx částka, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, za přeplatek xx xxxxxxxxx.

§7

Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se ve xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x zákona o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení

§8

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx od xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí ani xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1 občanského xxxxxxxx řádu.

§9

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §6, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx odečet provedl xxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxx jednání zaměstnance.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx případů xxxxxxxxx v §147 xxxx. 1 zákoníku xxxxx xxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1.

§10

Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx karantény zaměstnanci x x jejím xxxxxx nebo xxxxxxxx; xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx informace xxxxx §116a xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx považuje xxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §116a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx ustanovení

Příspěvek přísluší xxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. listopadu 2021 x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 518/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 23.12.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 6 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §142 xxxx. 5 zákoníku práce.

3) §5 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) §128 xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34 xxxx. 4 xxxxxx č. 236/1995 Xx., o platu x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§72 xxxx. 7 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

§47 xxxx. 7 xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§53 xxxx. 7 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Například xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 111/2006 Sb., x pomoci v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.