Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2021.


Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

518/2021 Sb.
 

Zákon

Úvodní ustanovení §1

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě §2 §3 §4 §5

Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelem §6 §7

Společná ustanovení §8 §9 §10

Přechodné ustanovení §11

Účinnost §12

INFORMACE

518

XXXXX

xx xxx 15. xxxxxxxx 2021

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx karanténě (xxxx xxx "příspěvek") xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) placení xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") zaměstnavatelem ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 28. xxxxx 2022.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se karanténou xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví1).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxx nařízené xxxxxxxxx

§2

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podle §192 xx 194 xxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxx z xxxxxx x pracích konaných xxxx pracovní poměr (xxxx xxx "náhrada xxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Zaměstnanci xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx nařízené xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ve výši 370 Xx.

(2) Pokud xxxxxx příspěvku x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxx rozdíl sníží.

§4

(1) Příspěvek vyplácí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společně x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx měsíčním xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx konaných xxxx pracovní xxxxx2) xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahující rovněž xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx3) x mají xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) x době xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx ve xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx příspěvek za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxxxxxxx odečte z xxxxxx pojistného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx má xxxxx xx odečet podle xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxxxxxx vyplatil xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xx příspěvek odečetl xx pojistného.

(3) Nárok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skončení karantény.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 zákona x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx též xxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx uplatňuje, x úhrn příspěvků, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxx, xxxxxx v kalendářním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odečítá x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx než xxxxxxxx xx tento xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx rozdíl xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxx pojistného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx být xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, xxxx provedl-li xxxxxxxxxxxxx odečet, xxxx xxxx splněny podmínky xxx xxxxx odečet, xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxx, xx dluh na xxxxxxxxx. Xxxx-xx z xxxxxx xxxxxxxxxx odečtena xxxxx částka, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx odečtena z xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§7

Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx od xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx.

(2) Zjišťuje-li xx pro účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx příjmu, x xxxxxxxxx xx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx postihnout xxxxxxx rozhodnutí ani xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx.

§9

(1) Zaměstnanec nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit zaměstnavateli xxxxxx xxxxxx podle §6, xxxxx zaměstnavatel xxxxx odečet xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §147 xxxx. 1 zákoníku xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytnutý xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx informaci, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx karantény zaměstnanci x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxx podání žádosti x xxxxxxx informace xxxxx §116a xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §116a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po 30. xxxxxxxxx 2021 x xxxx karanténa xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 518/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.12.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 6 xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §142 odst. 5 zákoníku xxxxx.

3) §5 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) §128 xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34 odst. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxx pozdějších předpisů.

§72 xxxx. 7 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

§47 xxxx. 7 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§53 odst. 7 xxxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.