Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů

506/2021 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

506

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 13. prosince 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 290/1995 Xx., xxxxxx se xxxxxxx seznam xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 212/2016 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 114/2011 Sb. x xxxxxxxx xxxxx x. 168/2014 Sb., xx mění xxxxx:

1. X příloze x xxxxxxxx XX se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx položka 11, xxxxx xxx:

"

11.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prací, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxxxx x celkové xxxx trvání xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1. x xxxxxxxxx neurologickém xxxxxxxxx xxx hodnocení 7 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, Thomayerův xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx L2/4 xxxx X5/X2, motorický xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dermatomu x EMG průkaz xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nervovém xxxxxx, x xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx 50 xxx xxxxxxx ve 4 xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx 50 do 60 xxx xxxxxxx x 5 xxxxxxxxxxx x xxx 60 xxx xxxx alespoň x 6 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x segmentech X3/4, X4/5 x X5/X1 xxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx snížení meziobratlové xxxxxxxx, xxxxxxxx meziobratlové xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX xxxx XXX xxxxxxxxxx xxx, xxxxx obřadového xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxx vyšetření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx 50 xxx xxxxxxx x 5 parametrech, xx xxxx xx 50 xx 60 xxx xxxxxxx v 6 xxxxxxxxxxx a nad 60 let xxxx xxxxxxx x 7 xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx které jsou xxxxxxxxx struktury dlouhodobě xxxxxxxxxxx natolik, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxxx xxx této xxxxx vykonávané nejméně 3 xxxx xxxxxxx 60 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx X4/X5 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx XXXXX XX 3400 X x xxxxxxxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, časové a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

".

2. X xxxxxxx kapitola X xxx:

"XXXXXXXX X

Xxxxxx x xxxxxxxx přenosné x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x povolání

1.

Nemoci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X položkám č. 1 x 2:
Nemoci xxxxxxxx xxx práci, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxx nákazy.

2.

Nemoci xxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka buď xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx

3.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x epidemiologicky xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí:

Dipl.-Pol. Xxxxxxxx, XXx., x. r.

Informace

Právní předpis č. 506/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.