Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů

506/2021 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

506

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 13. xxxxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Xx., kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Vláda xxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona x. 212/2016 Sb.:

Xx. I

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 114/2011 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 168/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. X příloze x xxxxxxxx XX xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 11, xxxxx zní:

"

11.

Chronická xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těžkou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxxxx x celkové xxxx trvání alespoň 12 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx 1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 7 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx X2/4 xxxx X5/X2, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx deficit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x EMG xxxxxx xxxxxxxx léze x xxxxxxxxxx xxxxxxxx kořenu, x na xxxxxxx xxxxxx vyšetření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxx ve xxxx xx 50 xxx xxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxx, xx věku xx 50 xx 60 let xxxxxxx x 5 xxxxxxxxxxx x xxx 60 xxx xxxx xxxxxxx x 6 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. x radiologickém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx X3/4, X4/5 x X5/X1 xxx hodnocení 5 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Modicovy xxxxx xxxxxx XX xxxx XXX obřadových xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx zjištěna abnormalita x xxxxx xx xxxx xx 50 xxx alespoň x 5 xxxxxxxxxxx, ve xxxx xx 50 xx 60 let xxxxxxx x 6 xxxxxxxxxxx x nad 60 xxx xxxx xxxxxxx v 7 xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatků xxxxxxxx nemoci, xx. xxxxxxxx xxx této xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 roky xxxxxxx 60 xxxx ročně xxxxxxxxx tlak xx xxxxxxxx X4/X5 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx XXXXX US 3400 X a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

".

2. X příloze xxxxxxxx X zní:

"KAPITOLA X

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx z xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x povolání

1.

Nemoci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx způsoby xxxxxxx

X xxxxxxxx č. 1 x 2:
Nemoci xxxxxxxx xxx práci, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxx nákazy.

2.

Nemoci xxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka buď xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx

3.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx

Xxxxxx vznikají při xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx nákazy.

".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí:

Dipl.-Pol. Xxxxxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 506/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.