Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů

506/2021 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

506

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 13. prosince 2021,

xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 290/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §107 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 212/2016 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., kterým se xxxxxxx seznam xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 114/2011 Xx. x xxxxxxxx vlády x. 168/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxxxx x xxxxxxxx XX xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 11, xxxxx xxx:

"

11.

Xxxxxxxxx onemocnění xxxxxxx páteře způsobená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těžkou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxxxx x celkové xxxx trvání xxxxxxx 12 xxxxxx během xxxxxxxxxx 3 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx 1. v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx hodnocení 7 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx bolestivost x xxxxxxxxx xxxxxxxx, Thomayerův xxxxxxx, Xxxxxxxxx příznak, xxxxxxxx xxxxxxx L2/4 xxxx L5/S2, motorický xxxxxxx x příslušném xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušném dermatomu x XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nervovém xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx vyšetření byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxx xx věku xx 50 let xxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxx, ve věku xx 50 xx 60 let alespoň x 5 xxxxxxxxxxx x xxx 60 xxx věku alespoň x 6 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx X3/4, X4/5 x X5/X1 xxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx II xxxx XXX xxxxxxxxxx těl, xxxxx xxxxxxxxxx těla x xxxxxxx meziobratlových xxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjištěna xxxxxxxxxxx x xxxxx ve xxxx xx 50 xxx alespoň x 5 xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx 50 xx 60 xxx xxxxxxx x 6 xxxxxxxxxxx a xxx 60 xxx věku xxxxxxx x 7 xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemoci, xx. xxxxxxxx při xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejméně 3 roky xxxxxxx 60 xxxx xxxxx xxxxxxxxx tlak na xxxxxxxx L4/L5 xxxxxxxxxx xxxxxxx vycházející x xxxxxx XXXXX XX 3400 X a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

".

2. X xxxxxxx kapitola X xxx:

"XXXXXXXX V

Nemoci x povolání xxxxxxxx x parazitární

Položka

Nemoc x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx nemoci x povolání

1.

Nemoci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x člověka xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X položkám č. 1 x 2:
Nemoci xxxxxxxx při xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nákazy.

2.

Nemoci xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3.

Xxxxxx přenosné a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

".

Xx. II

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí:

Dipl.-Pol. Xxxxxxxx, XXx., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 506/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.