Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2021.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

502/2021 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

502

XXXXXXXX VLÁDY

ze dne 13. xxxxxxxx 2021,

xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 172/2020 Xx., x xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracím x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Vláda xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x §15 zákona č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 546/2005 Xx. x xxxxxx x. 46/2016 Sb.:

Xx. X

X §1 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx č. 172/2020 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 76/2021 Xx., xx xxxxx "31. xxxxxxxx 2021" xxxxxxxxx slovy "30. xxxxxx 2022".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 502/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.12.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.