Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2021.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

502/2021 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

502

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 13. prosince 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 172/2020 Xx., x xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracím x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Vláda xxxxxxxx podle §14 xxxx. 3 x §15 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 546/2005 Xx. x xxxxxx x. 46/2016 Sb.:

Xx. I

V §1 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx č. 172/2020 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním výskytu xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx znění nařízení xxxxx x. 76/2021 Xx., se slova "31. xxxxxxxx 2021" xxxxxxxxx slovy "30. xxxxxx 2022".

Xx. II

Účinnost

Toto nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.
 

Ministr xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 502/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.12.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.