Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami

500/2021 Sb.
 

Nařízení vlády

Doklady prokazující postavení osoby se zvláštními sociálními potřebami §1

Výše cenového zvýhodnění §2

Náležitosti a doba uchovávání seznamu osob s přiznanou zvláštní cenou §3

Přechodné ustanovení §4

Zrušovací ustanovení §5

Účinnost §6

Příloha - Čestné prohlášení fyzické osoby o splnění zákonných podmínek pro získání zvláštních cen

INFORMACE

500

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 13. xxxxxxxx 2021

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx nařizuje xxxxx §38 odst. 8 xxxxxx x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx. x xxxxxx č. 374/2021 Xx.:

§1

Xxxxxxx prokazující postavení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx x nízkými xxxxxx xxx prokázání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxxxxx x nahlédnutí xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zdravotně xxxxxxxxx xxxxx xxx prokázání xxxxxxx podmínek xxxxx §38 odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx

x) xxxxx §43 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx průkaz XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hluchotou xxxxx §34 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) xxxxx §43 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ZTP/P xxxxx §34 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx dávek osobám xx xxxxxxxxxx postižením,

c) xxxxx §43 odst. 4 písm. c) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx na péči xx xxxxxx závislosti XX, III xxxx XX; xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx péči xxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx x xxx, že xx rodičem této xxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx podle §7 xxxx. 10 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx §43 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx vychovává xxxx x xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx, x xxxxx osobní xxxx xxxxxxxxx xxxxx je, xxxxxxxx doklad x xxx, xx xx xxxxxxx xxxx osoby, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x svěření xxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx péči rodičů xxxxx §7 xxxx. 10 xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x není držitelem xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, předloží doklad xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxx potřebami se xxxxx xxx, xxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx osobu nejvýše 200 Xx xxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxxxxx x doba xxxxxxxxxx seznamu osob x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Seznam xxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx; xxxxx-xx xx o xxxxx, xxxxx xx příjemcem xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §43 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx identifikátor, xxx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx zahájení x xxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx ceny,

d) výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvýhodnění xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ceny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxxxxxx rok celkem,

e) xxxxxx xxxx,

x) informaci x xxx, zda xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx §43 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 4 xxxx. x) x x) je přílohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxx §38 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxx x po skončení xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx 5 let.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čerpat xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 109/2008 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§5

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx xxxxx č. 109/2008 Sb., x podmínkách poskytování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 354/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx x. 109/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštních xxx veřejně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx č. 119/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 109/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštních xxx xxxxxxx xxxxxxxx telefonní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 354/2012 Xx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.
 

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx průmyslu x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx:

xxx. Ing. Xxxxxxxx, Xx.X., XXX, x. r.

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x. 500/2021 Xx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 500/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.