Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Vyhláška o následcích povinného očkování

483/2021 Sb.
 

Vyhláška

§1

Účinnost §2

Příloha - Následky povinného očkování spočívající v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a doba, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou

INFORMACE

483

XXXXXXXX

xx dne 14. xxxxxxxx 2021

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxx §8 x k xxxxxxxxx §3 xxxxxx č. 116/2020 Sb., x xxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxx:

§1

Následky xxxxxxxxx očkování xxxxxxxxxxx v xxxx xx zdraví, x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, a xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxxx očkování xxxxxxxx, jsou xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. et Xxx. Xxxxxxx, XXX, x. x.

Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 483/2021 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x újmě xx xxxxxx, u xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, x doba, xx xxxxx xxxx následky xx provedení daného xxxxxxxxx xxxxxxxx nastanou

Infekční xxxxxx, xxxxx nimž xx xx stanovených xxxxxxxxx povinné xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx očkování

Doba, ve xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxxxxx nastanou

1.

dávivý xxxxx x xxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxx

xx 4 hodin

brachiální xxxxxxxxx (xxxxxxxx příslušná)

2 xx 28 dní

encefalitida

do 72 xxxxx

2.

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx šok

do 4 xxxxx

xxxxxxxxxx neuritida (stranově xxxxxxxxx)

2 xx 28 xxx

xxxxxxxxxxxx

xx 72 hodin

3.

invazivní xxxxxxxxxx xxxxxxxx původcem Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx typ x

xxxxxxxxxxxxx xxx

xx 4 xxxxx

4.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxx

xx 4 xxxxx

5.

xxxxxx xxxxxxxxxx B

anafylaktický xxx

xx 4 xxxxx

6.

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx šok

do 4 hodin

encefalitida

5 až 15 xxx

7.

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxx

xx 4 xxxxx

xxxxxxxxxxxx

5 až 15 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

7 xx 42 dní

8.

spalničky

anafylaktický xxx

xx 4 hodin

encefalitida

5 xx 15 xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

7 xx 30 xxx

9.

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx, abscesy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx diseminovaná XXXxxxxx

2 až 28 xxx

10.

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxxx šok

do 4 xxxxx

11.

xxxxx-19

xxxxxxxxxxxxx xxx

xx 4 hodin

myokarditida

do 14 xxx

xxxxxxxxxxxxx

xx 14 dní

tromboembolie

do 28 dní

imunitní xxxxxxxxxxxxxxx

xx 28 dní

syndrom xxxxxxxxxxx xxxxx

xx 3 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémová xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx událost xx xxxxxxxxx zapojením 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx systémů. Xxxxxxxx xxxxxxxx minuty xx xxxxxxx 4 xxxxxx xx expozici. Xxxx, xxxxx x xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx otokem xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx spojena x kardiovaskulárním kolapsem. Xxxxxxx významnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx: xxxxxxx, hypotenze, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, edém xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx hrtanu xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx brachiálního xxxxxxxx: xxxxxx x xxxx. Vyznačuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bolestí x xxxxxxxxx paže x xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx přítomností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x mozku. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, bolesti xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pak xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, lokalizovaná xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx. V extrémních xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxx zánět kloubů, xxxxxxxxxxx se bolestí x xxxxxxxxx kloubu, xxxxxxx xx sníženým xxxxxxxx xxxxxx postiženého xxxxxx.

5. Trombocytopenickou purpurou xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxx xxxxxxxxx krevních xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx rozumí stav xxxxxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx.

7. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx této vyhlášky xxxxxx xxxxxxxxxx patologická xxxxxx vzniklá xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx komplikace v xxxxxxx xxxx zánětu.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mízních xxxxx xx xxx xxxxx této vyhlášky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hmotu.

9. Fatální xxxxxxxxxxxxx BCGitídou xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx spádové x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx lokální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spádových xxxxxxx xxxxx.

10. Myokarditidou xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (střední xxxxxx srdeční xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx klinické xxxxxxxxxxx.

11. Perikarditidou xx xxx účely této xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx srdce).

12. Xxxxxxxxxxxxxxxx nemocí xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (trombu) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x následné xxxxxxxx xxxx sraženiny x xxxx xxxxxxx xx xxx xx jiném xxxxx xxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx této vyhlášky xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx snížení počtu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakterizované xxxxxxxx epizodami xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx krve x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx krevní xxxxxx).

Informace

Právní předpis č. 483/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.