Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Vyhláška o následcích povinného očkování

483/2021 Sb.
 

Vyhláška

§1

Účinnost §2

Příloha - Následky povinného očkování spočívající v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a doba, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou

INFORMACE

483

XXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxxxxx 2021

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 x k provedení §3 zákona č. 116/2020 Xx., x xxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxx tyto xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx povinného očkování xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce.

§2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. xx Xxx. Vojtěch, XXX, x. x.

Příloha x vyhlášce x. 483/2021 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx, x kterých xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, x doba, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, proti xxxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinné očkování

Následky xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx povinného xxxxxxxx nastanou

1.

dávivý kašel x xxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxx

xx 4 xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx příslušná)

2 xx 28 xxx

xxxxxxxxxxxx

xx 72 xxxxx

2.

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxx

xx 4 xxxxx

xxxxxxxxxx neuritida (xxxxxxxx xxxxxxxxx)

2 až 28 xxx

xxxxxxxxxxxx

xx 72 xxxxx

3.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyvolané xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx typ x

xxxxxxxxxxxxx šok

do 4 xxxxx

4.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxx

xx 4 xxxxx

5.

xxxxxx xxxxxxxxxx X

xxxxxxxxxxxxx šok

do 4 hodin

6.

příušnice

anafylaktický xxx

xx 4 hodin

encefalitida

5 xx 15 xxx

7.

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx šok

do 4 hodin

encefalitida

5 xx 15 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

7 xx 42 dní

8.

spalničky

anafylaktický xxx

xx 4 hodin

encefalitida

5 xx 15 xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

7 xx 30 xxx

9.

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx, abscesy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mízních uzlin xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXxxxxx

2 xx 28 xxx

10.

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxx

xx 4 xxxxx

11.

xxxxx-19

xxxxxxxxxxxxx xxx

xx 4 hodin

myokarditida

do 14 xxx

xxxxxxxxxxxxx

xx 14 dní

tromboembolie

do 28 dní

imunitní xxxxxxxxxxxxxxx

xx 28 dní

syndrom xxxxxxxxxxx xxxxx

xx 3 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx očkování

1. Xxxxxxxxxxxxxx šokem xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx porucha, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyskytuje jako xxxxxx samostatná událost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xxxxxxx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx. Smrt, xxxxx k ní xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx až xxxxxxx dýchacích cest xxxxxxxxxxx laryngeálním xxxxxx xxxx bronchospasmem x xxxx xxx spojena x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx významnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx: xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, edém xxxxxxx xxxx průdušnice xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx a xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bolestí x xxxxxxxxx xxxx x ramene.

3. Xxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Prokazuje xx přítomností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důkazem x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, zmatení, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, lokalizovaná xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dochází xx xx kómatu x xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx artritidou xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx se bolestí x ztuhlostí xxxxxx, xxxxxxx xx sníženým xxxxxxxx pohybu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Trombocytopenickou purpurou xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx krevním xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dochází xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a zároveň xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

6. Ulcerací se xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ke vzniku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx (nekrózy) xxxx.

7. Xxxxxxxx se xxx xxxxx této vyhlášky xxxxxx ohraničená xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vyplněná xxxxxx. Xxxxxx x měkkých xxxxxxx xxxx způsobit xxxxxx poškození v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zánětu.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx této vyhlášky xxxxxx xxxxxxx tkáně xxxxxxx uzlin na xxxxxxx hmotu.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cest, xxxxx xxxx xxxxxxx x místu očkování. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx lokální xxxxxxxxx doprovázené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stěny) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx perikardu (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx srdce).

12. Xxxxxxxxxxxxxxxx nemocí xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x následné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx vmetení do xxx xx xxxxx xxxxx xxxx.

13. Imunitní xxxxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx rizikem xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxx kapilárního xxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxx, xxxxxxxx krevním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx krevní xxxxxx).

Informace

Právní xxxxxxx x. 483/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2022.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.