Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.12.2021.


Sdělení o vydání cenových rozhodnutí

481/2021 Sb.
 

Sdělení Energetického regulačního úřadu

INFORMACE

481

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxx 13. prosince 2021

x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxx č. 526/1990 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, sděluje, xx xxxxx §2c xxxxxx x. 265/1991 Xx., x působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx §17 xxxx. 6 písm. d) xxxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx č. 7/2021 xx xxx 30. xxxxxxxxx 2021, o xxxxxxxxxxxx cenách xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx rozhodnutí x. 8/2021 ze xxx 30. xxxxxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny, x xxxxxx xxxxxxxxxx x. 9/2021 ze xxx 30. xxxxxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx §17 xxxx. 9 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uveřejnil Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x. 7/2021 x Energetickém xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 30. listopadu 2021, x xxxxxx 10, xxxxxx xxxxxxxxxx x. 8/2021 v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxxxxx 2021, x xxxxxx 11, x xxxxxx xxxxxxxxxx x. 9/2021 x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 30. listopadu 2021, x xxxxxx 12. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nabývají xxxx 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx, Xx.X., x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 481/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.12.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.