Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.12.2021.


Sdělení o vydání cenových rozhodnutí

481/2021 Sb.
 

Sdělení Energetického regulačního úřadu

INFORMACE

481

SDĚLENÍ

Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxx 13. xxxxxxxx 2021

x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxxxx s §10 odst. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, že xxxxx §2c xxxxxx x. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxx cen, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx §17 xxxx. 6 písm. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 165/2012 Sb., x podporovaných zdrojích xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x. 7/2021 xx dne 30. xxxxxxxxx 2021, x xxxxxxxxxxxx cenách souvisejících x xxxxxxxx plynu, xxxx cenové xxxxxxxxxx x. 8/2021 ze xxx 30. listopadu 2021, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx č. 9/2021 ze xxx 30. xxxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx za související xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sítí xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx §17 xxxx. 9 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx x. 7/2021 x Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxxxx xx dne 30. listopadu 2021, x xxxxxx 10, xxxxxx xxxxxxxxxx x. 8/2021 x Energetickém xxxxxxxxxx věstníku ze xxx 30. listopadu 2021, x částce 11, x cenové xxxxxxxxxx x. 9/2021 x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxxxxx 2021, x částce 12. Xxxxxxxx dnem uveřejnění xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx. Účinnosti xxxxxxxx xxxx 1. ledna 2022.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 481/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.12.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.