Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.12.2021.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

466/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

466

VYHLÁŠKA

ze dne 7. xxxxxxxx 2021,

kterou xx xxxx vyhláška x. 537/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 zákona x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Xx. x zákona x. 205/2020 Xx., x xxxxxxxxx §46 xxxx. 1 x 6:

Xx. I

Vyhláška č. 537/2006 Sb., x očkování xxxxx xxxxxxxxx nemocem, xx xxxxx vyhlášky x. 65/2009 Xx., xxxxxxxx x. 443/2009 Xx., xxxxxxxx č. 299/2010 Xx., xxxxxxxx x. 40/2016 Xx. a xxxxxxxx č. 355/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x proti virové xxxxxxxxxx B" nahrazují xxxxx ", xxxxx xxxxxx hepatitidě X x xxxxx xxxxxx xxxxx-19".

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx vzteklině a xxxxx xxxxxx covid-19".

3. X §2 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

4. §8 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nemoci xxxxx-19

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19 xx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx 60 let věku. Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nejpozději xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přeočkování xx provede v xxxxx xxxxx a xxxxxxxx intervalech xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx osoba očkována xxxxx nemoci covid-19 xxxx xxxxxxxxx 60 xxx xxxx, dokončí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx intervalu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o přípravku x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxxx xxx xxxxxxx, nejpozději xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx xxxx.".

5. Za §10 xx vkládá xxxx §10x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§10a

Zvláštní xxxxxxxx xxxxx nemoci xxxxx-19

(1) Zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx covid-19 xx provede x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx na výkon xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxx připravujícími xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §115 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x sociální xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci Xxxxx republiky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx zařazenými x xxxxxx xxxxxx služby x krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x bezpečnostním xxxxx vykonávají xxxxxx xxxx jsou zaměstnanci Xxxxx republiky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx zaměstnanci obce xxxxxxxxxx xx obecní xxxxxxx,

x) jsou členy xxxxxxxx sboru dobrovolných xxxxxx obce nebo xxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx vojáky xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxxx v počtu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx k xxxxxxxx látce.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx covid-19 předtím, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx-19 xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx mezi dávkami xxxxx souhrnu údajů x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x případě, že xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, nejpozději xx 4 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které xxxxxxxx 60 let xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nemoci xxxxx-19 xxxxx §8 xxxx. 1 vyhlášky x. 537/2006 Sb. xx 28. února 2022. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x očkovací xxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx intervalu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, že tento xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2022.

3. Fyzické xxxxx xxxxxxx v §10x odst. 1 xxxxxxxx x. 537/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobit se xxxxxxxxxx očkování proti xxxxx-19 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19 x xxxxxxx x §10x xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx x. 537/2006 Xx. nejpozději xx 28. února 2022. Xxxxxxxx očkování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x počtu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx nemoci xxxxx-19 xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x časovém xxxxxxxxx xxxx dávkami xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2022.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení.
 

Ministr:

Mgr. et Xxx. Xxxxxxx, MHA, x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 466/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 11.12.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.