Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.12.2021.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

466/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

466

XXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 537/2006 Xx., x xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 392/2005 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 223/2013 Xx., xxxxxx č. 267/2015 Sb., xxxxxx x. 202/2017 Xx. x zákona x. 205/2020 Sb., k xxxxxxxxx §46 xxxx. 1 a 6:

Čl. I

Vyhláška č. 537/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemocem, xx xxxxx xxxxxxxx č. 65/2009 Xx., xxxxxxxx x. 443/2009 Sb., xxxxxxxx č. 299/2010 Xx., vyhlášky x. 40/2016 Xx. a xxxxxxxx x. 355/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx B" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X x xxxxx xxxxxx xxxxx-19".

2. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx-19".

3. X §2 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje.

4. §8 xxxxxx nadpisu xxx:

"§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19

(1) Očkování proti xxxxxx xxxxx-19 xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx 60 xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx od xxxxxxxx 60 let xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx intervalech xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x očkovací xxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx covid-19 xxxx dovršením 60 xxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx očkování xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx přeočkování x xxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxx interval xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 4 měsíců xx xxxxxxxx 60 xxx xxxx.".

5. Xx §10 xx xxxxxx xxxx §10x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§10x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nemoci xxxxx-19

(1) Xxxxxxxx očkování xxxxx xxxxxx xxxxx-19 xx provede u xxxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx zdravotní služby xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx poskytování podílejí,

c) xxxx osobami xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §115 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx x xxxxxx práce xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx službu xxxx jsou zaměstnanci Xxxxx republiky zařazenými x výkonu práce x bezpečnostním xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxxx xx obecní xxxxxxx,

x) xxxx členy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx sboru xxxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru podniku,

h) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx vojáky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx službě.

(2) Základní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x počtu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx souhrnu údajů x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 očkována xxxxx xxxxxx covid-19 xxxxxxx, xxx jí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx očkování proti xxxxx-19 xxxxx odstavce 1, dokončí se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx, že xxxxx interval xxx xxxxxxx, nejpozději xx 4 měsíců ode xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx, které dovršily 60 let xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx podrobí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19 xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 537/2006 Xx. do 28. xxxxx 2022. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v počtu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx byla fyzická xxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19 xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx se základní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x časovém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxx, xx tento xxxxxxxx již xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2022.

3. Fyzické xxxxx xxxxxxx x §10x xxxx. 1 xxxxxxxx č. 537/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým vznikla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx-19 xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxx xxxxx nemoci xxxxx-19 x xxxxxxx x §10a xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx č. 537/2006 Xx. nejpozději xx 28. xxxxx 2022. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxx xxxxx souhrnu xxxxx o přípravku x xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx přeočkování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx k očkovací xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx 2022.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. et Xxx. Xxxxxxx, XXX, x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 466/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 11.12.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.