Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.12.2021 do 21.12.2021.


Usnesení vlády o změně krizového opatření (č. 1121)

459/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

459

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 6. xxxxxxxx 2021 x. 1121

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 1065 xx dne 25. xxxxxxxxx 2021, xxxxxx xxxxx v souladu x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. a) až x) zákona č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro řešení xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx s xxxxxxxxx od 7. xxxxxxxx 2021 xx 00:00 hod.

mění dobu xxxxxxxxx usnesení xxxxx xx xxx 26. xxxxxxxxx 2021 x. 1084, vyhlášeného xxx č. 438/2021 Sb., tak, že xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx 20. xxxxxxxx 2021 xx 23:59 hod.
 

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní předpis č. 459/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.12.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.