Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.11.2021.


Usnesení vlády o přijetí krizového opatření (č. 1087)

439/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

439

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 29. xxxxxxxxx 2021 x. 1087

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření
 

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 1065 xx dne 25. xxxxxxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Sb., x bezpečnosti České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX CoV-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x přijetí krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) krizového xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepojistných sociálních xxxxx a xxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dobu trvání xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 588/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nezaopatřené xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx:

1. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vydání xxxxxxxxxx xx xxxx; x xxxxxxxxx, xxx xxxxx zákon xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx,

2. v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dávku a xxxxxxx x její xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx; v xxxxxxxxx, pro které xxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxxxxxx do vlastních xxxxx,

3. xxxxxx x xxxxx a o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx též xxxxxxxxxxxx xx formuláři xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x vlastnoručním xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti; xxxxx xxxx xxx podání xxxxxxx x dávku xxxx o xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx možnost učinit xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §37 odst. 4 xxxx druhé xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §37 xxxx. 4 větě xxxxx správního xxxx, xxxxx Úřad xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxxx platí xxxxxxxxx věta xxxxxxx,

4. xxx přídavek xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovena domněnka xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx zjištěn xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x příspěvku xx úhradu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba x změnu výplaty; xxx xxxxx příspěvku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobou pečující,

5. x žádostech x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx žadatel xxxxxxx; ustanovení §67 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 111/2006 Xx., o xxxxxx v hmotné xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí,

generální xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 439/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.11.2021.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.