Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.11.2021.


Usnesení vlády o přijetí krizového opatření (č. 1087)

439/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

439

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 29. xxxxxxxxx 2021 x. 1087

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 1065 xx dne 25. xxxxxxxxx 2021, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, vyhlásila xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx České republiky xxxxxxx xxxx a xx smyslu §5 xxxx. a) xx x) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx ustanovení §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx zákona.
 

Vláda

ukládá x xxxxxxxxx plynulosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x průkazu xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 588/2020 Sb., x xxxxxxxxx výživném xxx nezaopatřené xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x náhradním xxxxxxxx), takto:

1. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx úkonem x řízení vydání xxxxxxxxxx ve xxxx; x xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx se rozhodnutí xxxxxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dávku a xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci; v xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx stanoví, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být prvním xxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx x xxxxx x o xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x vlastnoručním xxxxxxxx, x naskenovanými xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. 4 větě druhé xxxxxxxxx řádu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §37 xxxx. 4 větě xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nevyzve; pro xxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxx xxxxxxxx xx xxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx je po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxx nezaopatřenosti xxxxxx, xxxxxx-xx zjištěn xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx místní příslušnost xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné osoby xxxx osobou pečující,

5. x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx dávky xxxxxx v xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §67 xxxx. 1 a 2 zákona x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxx ředitel Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 439/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.11.2021.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.