Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.11.2021.


Usnesení vlády o přijetí krizového opatření (č. 1087)

439/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

439

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 29. xxxxxxxxx 2021 č. 1087

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření
 

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx x. 1065 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX CoV-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stav a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.
 

Vláda

ukládá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a průkazu xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní xxxxxxx dětí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 588/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x náhradním xxxxxxxx), xxxxx:

1. v xxxxxxxx zahájených z xxxx úřední xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x řízení vydání xxxxxxxxxx xx xxxx; x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx žádost, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxx xx dávku a xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx vydání xxxxxxxxxx xx xxxx; v xxxxxxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx, že xx rozhodnutí nevydává, xxxx být prvním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx,

3. xxxxxx o xxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx formuláři předepsaném Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisem, x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. 4 xxxx druhé xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podání xx xxxx xxx potvrdit, xxxxxxxxx doplnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §37 xxxx. 4 xxxx xxxxx správního xxxx, xxxxx Úřad práce Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nevyzve; pro xxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx, výši xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxx přídavek xx xxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxx nezaopatřenosti dítěte, xxxxxx-xx xxxxxxx opak, x je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx oprávněná osoba x xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České republiky xxxxx místa trvalého xxxxxx xxxxx, která xxxx xx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx osobou pečující,

5. x žádostech x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx žadatel xxxxxxx; ustanovení §67 xxxx. 1 x 2 zákona x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxx ředitel Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 439/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.11.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.